W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

KRUK – emisja obligacji serii AM3

18 maja 2022 roku z ofertą obligacji korporacyjnych serii AM3 wystartowała spółka KRUK. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji, podaję link do analizy przekrojowej spółki oraz kilka ciekawostek.

KRUK – PARAMETRY EMISJI OBLIGACJI AM3

Wartość obecnej emisji obligacji wynosi 50 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty, za wyjątkiem Domu Maklerskiego PKO BP.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 3,3 p.p. marży, czyli dokładnie tyle samo, co w poprzedniej styczniowej emisji obligacji. Obecnie WIBOR 3M wynosi 6,44%, zatem oprocentowanie „na dziś” wyniosłoby 9,74%. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 3 miesiące.

Obligacje emitowane są na okres 5 lat, ich data wykupu to 02.06.2027 roku.

Obligacje nie są zabezpieczone, środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Zapisy rozpoczynają się 18 maja i potrwają do 31 maja 2022 roku (link do emisji).

2 czerwca 2022 roku nastąpi przydział obligacji, a na Catalyst powinny się one pojawić jeszcze w tym samym miesiącu.

Liderem konsorcjum przyjmującego zapisy jest DM BDM (link do oferty), a w konsorcjum znajdują się jeszcze Dom Maklerski Michael / Ström (jeżeli chcesz założyć tam konto, proponuję poprzez ten link), Ipopema Securities, Noble Securities, PKO Bank Polski – PKO Biuro Maklerskie oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao. Konsorcjum dystrybucyjne jest bardzo szerokie, oferta zbliżona do poprzedniej, zatem popyt na obligacje pewnie będzie spory.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

KRUK – ANALIZA PRZEKROJOWA SPÓŁKI

Prezentacja inwestorska znajduje się w tym miejscu, a analizę wyników spółki po raporcie za 2021 rok oraz Q1 2022 roku przygotowałem na Portalu Analiz – link.

KRUK – NOTOWANIA OBLIGACJI – PORÓWNANIE

Dla KRUKa emitowanie obligacji stanowi stały element finansowania działalności. Spółka wyemitowała i wykupiła już wiele serii obligacji. Na wykresie poniżej zawarłem wszystkie serie obligacji, które notowane są obecnie na Catalyst (dane pobrałem z serwisu myFund):

Wszystkie, nawet te najdłuższe obligacji, oferują niższą rentowność brutto, niż obecna oferta serii obligacji AM3 (9,74%), choć trzeba przyznać, że różnice w rentowności nie są znaczące. Na Catalyst jest też seria, która obligacji, która, podobnie jak aktualna oferta, będzie zapadać w czerwcu 2027 roku. Seria ta ma nieco niższą rentowność od oferowanej. Z kolei seria KRU0227, która ma dokładnie takie same warunki cenowe jak obecna oferta, notowana jest po 101%, co może wskazywać na perspektywy cenowe obecnej emisji po jej wprowadzeniu na rynek Catalyst.

Podsumowując, patrząc na obligacje notowane na Catalyst, obecna oferta wydaje się dobrze „skrojona” pod względem oprocentowania. Również oprocentowanie zmienne daje zabezpieczenie przed ewentualnym dalszym wzrostem stóp procentowych i stawek WIBOR.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Disclaimer: KRUK wykupił reklamę emisji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.


Inwestujesz w akcje lub obligacje (skarbowe, korporacyjne)? Dołącz do nas i ponad 1,3 tysiąca Abonentów Portalu Analiz i korzystaj z wiedzy praktyków oraz wymieniaj się doświadczeniami w ramach forum. Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: