Strona główna | PortalAnaliz.pl

Nasze analizy:


DARMOWY

(0) BEST - wyniki Q3 2021 r.

Dodano: 25.11.2021 16:53:15 | Autor: Remigiusz IwanBEST

W Q3 2021 roku grupa BEST wypracowała 75 mln zł przychodów wobec 72,5 mln zł rok wcześniej oraz zanotowała 18 mln zł zysku netto wobec straty ponad 20 mln zł rok wcześniej (strata wynikała z blisko 40 mln zł odpisu na akcje Kredyt Inkaso).

Narastająco po 3 kwartałach 2021 roku spółka notuje 248 mln zł przychodów wobec 205 mln zł rok wcześniej oraz 61 mln zł zysku netto wobec 5 mln zł rok wcześniej.

Czytaj więcej
ABONAMENTOWY

(0) Analiza GETIN Holding

Dodano: 24.11.2021 18:42:42 | Autor: Paweł MalikGETIN HOLDING

Proces sprzedaży aktywów trwa.

Po banku na Białorusi i w Rumunii zawarta została warunkowa umowa sprzedaży banku na Ukrainie.

Gotówka, która może pojawić się na koncie przy zrealizowaniu tych transakcji przekracza obecną wycenę.

A spółka podejmuje kroki prawne, żeby większość posiadanej gotówki wypłacić akcjonariuszom.

Zapraszam do zapoznania się z analizą GETIN HOLDING.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Atrem - wyniki Q3 2021 roku

Dodano: 24.11.2021 13:38:38 | Autor: Remigiusz IwanAtrem

W trzecim kwartale 2021 roku spółka Atrem osiągnęła 30,1 mln zł przychodów wobec 16,1 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 2,3 mln zł wobec 1,5 mln zł rok wcześniej. Przy takich przychodach i zysku operacyjnym Atrem zanotowała niecałe 100 tys. zł straty brutto, w Q3 2020 roku strata wyniosła -478 tys. zł.

Po 3 kwartałach przychody spółki wynoszą 68,9 mln zł wobec 51,8 mln zł rok wcześniej, a wynik brutto +163 tys. zł wobec -120 tys. zł straty rok wcześniej.

Czytaj więcej
ABONAMENTOWY

(0) Analiza Grupy HYDROTOR

Dodano: 23.11.2021 16:40:14 | Autor: Paweł MalikHydrotor

Grupa Hydrotor to producent układów hydraulicznych.

Patrząc na wyniki można je podsumować jednym zdaniem : Spółka od 10 lat osiąga średnio ok. 7 mln zł zysku netto co roku.

Hydrotor jest spółka z jedną z najdłuższych historii wypłat dywidend – od wejścia na giełdę w 1998 roku płaci ją corocznie.

Natomiast ostatnio zawarła umowę sprzedaży nieruchomości, która może dać isotną dodatkową wartość akcjonariuszom.

Zapraszam do zapoznania się z analizą Grupy Hydrotor.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) PJP Makrum - wyniki Q3 2021 roku

Dodano: 22.11.2021 11:33:38 | Autor: Remigiusz IwanPJP Makrum

Grupa PJP Makrum opublikowała wyniki za III kwartały 2021 roku.

Przychody grupy za ten okres wyniosły 206,6 mln zł wobec 252,6 mln zł rok wcześniej. W samym III kwartale 2021 roku przychody wyniosły  83,7 mln zł wobec 79,1 mln zł rok wcześniej.

Czytaj więcej
ABONAMENTOWY

(0) Grupa Pracuj - analiza IPO

Dodano: 22.11.2021 00:21:23 | Autor: Przemysław ParzyszekPracuj

Grupa Pracuj jest czołową platformą technologiczną w  branży HR w  regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która świadczy usługi wsparcia przedsiębiorstw w zakresie rekrutacji, utrzymania i rozwoju pracowników. Grupa ułatwia użytkownikom jej serwisów znalezienie odpowiedniego zatrudnienia umożliwiającego pełne wykorzystanie ich potencjału oraz tworzy światowej klasy technologie, które kształtują przyszłość rynku HR.

Po słabym 2020 roku, w obecnym 2021r. nastąpiło dynamiczne odbicie przychodów i zysków Grupy, które ma szanse być trwałe.

Przy maksymalnej cenie oferowanych akcji, ustalonej na 82 zł i sprzedaży wszystkich oferowanych akcji, wartość całego IPO wyniosłaby 1,835 mld zł, a wycena spółki zbliżyła się do 5,6 mld zł.

Zapraszam do zapoznania się z analizą Grupy Pracuj SA przy trwającym jej IPO.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) KRUK - wyniki Q3 2021 roku

Dodano: 19.11.2021 12:01:35 | Autor: Remigiusz IwanKRUK SA

W Q3 2021 roku KRUK wypracował 170 mln zł zysku netto wobec 54 mln zł rok wcześniej. Po 3 kwartałach jest to odpowiednio 565 mln zł zysku netto wobec 35 mln zł rok wcześniej. EBITDA gotówkowa w 9 miesięcy 2021 roku wyniosła 1.151 mln zł wobec 915 mln zł rok wcześniej (wzrost 0 26%). 

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Ronson - wyniki Q3 2021 roku

Dodano: 16.11.2021 15:05:22 | Autor: Remigiusz IwanRonson

Spółka Ronson Development zanotowała w III kw. 2021 roku 6,8 mln zł zysku netto wobec straty przed rokiem na poziomie 3,1 mln zł. Po trzech kwartałach grupa miała 28,8 mln zł zysku netto wobec 37,5 mln zł przed rokiem. Poniżej spojrzenie na aktualną sytuację finansową i bilansową grupy Ronson na podstawie wyników za Q3 2021 roku.

Czytaj więcej
ABONAMENTOWY

(0) Analiza Mo-BRUK po wynikach 3 kwartału 2021 r.

Dodano: 09.11.2021 19:00:57 | Autor: Paweł MalikMOBRUK

Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych. Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce. Główne inwestycje zakończone zostały w 2014 roku.

Spółka działa w 5 lokalizacjach przetwarzających odpady na południu Polski posiadając m.in. 2 spalarnie odpadów. A to właśnie spalanie odpadów generuję najwyższe przychody.

Wyniki po 3 kwartałach 2021 r. są znakomite. Przychody wzrosły o 62%, a zysk netto o 63%.

Istnieje jednak ryzyko obniżenia przychodów w kolejnych kwartałach.

Zapraszam do zapoznania się z analizą spólki Mo-BRUK.

Czytaj więcej
ABONAMENTOWY

(0) ONDE - analiza po wynikach 3 kwartau 2021r.

Dodano: 08.11.2021 18:21:38 | Autor: Przemysław ParzyszekONDE

ONDE to dynamicznie rozwijająca się grupa, działająca na rynku OZE oraz budownictwa drogowo-inżynieryjnego.

Tegoroczne przychody są wyższe o 189 % w stosunku do roku poprzedniego, a zysk netto jest wyższy o 100% r/r (skorygowane zyski wyższe o 260% r/r).

Kurs akcji od lipcowego IPO jest niżej o 27%, a aktualna wycena się urealniła.

Zapraszam do zapoznania się z analizą Grupy ONDE SA.

Czytaj więcej