Strona główna | PortalAnaliz.pl

Nasze analizy:


DARMOWY

(0) BEST - emisja obligacji serii W2

Dodano: 23.09.2021 10:39:47 | Autor: Remigiusz IwanBEST

Z publiczną emisją obligacji wystartowała w dniu dzisiejszym spółka BEST. Tym razem BEST oferuje obligacje ze zmiennym oprocentowaniem, w przeciwieństwie do stałej stopy procentowej z poprzedniej emisji.

Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji oraz informuję, w jaki sposób je kupić, następnie krótko o samej spółce z podaniem linku do analizy wyników I półrocza 2021 roku, a na koniec porównam rentowność oferowanych obligacji z już notowanymi na Catalyst. Zapraszam do lektury.

Czytaj więcej
ABONAMENTOWY

(0) Analiza OT Logistics po wynikach 2 kwartału 2021 r.

Dodano: 21.09.2021 17:16:14 | Autor: Paweł MalikOT Logistics

Grupa OT logistics skutecznie realizuje Program Naprawczy dokonując dezinwestycji i ograniczając koszty.

Sprzyja jej również koniunktura w tranporcie masowym oraz kontenerowym.

Do końca roku po sprzedaży swojej "perły" C.Hartwig Gdynia sytuacja finansowa powinna ostatecznie się ustabilizować.

Zapraszam do zapozanania się z analizą Grupy OT Logistics.

Czytaj więcej
ABONAMENTOWY

(0) Analiza MOBRUK po wynikach 2 kwartału 2021 r.

Dodano: 20.09.2021 15:56:25 | Autor: Paweł MalikMOBRUK

Załączona analiza przygotowana została przez użytkownika macc ze Stockwatch.pl

Stockwatch.pl to portal informacyjno-analityczny poświęcony inwestycjom na polskiej giełdzie i rynkach globalnych.

 

Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w tym niebezpiecznych. Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

Zapraszam do zapoznania się z analizą spółki Mo-BRUK.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Kredyt Inkaso - wyniki I kwartału 2021/2022

Dodano: 17.09.2021 13:46:46 | Autor: Remigiusz IwanKredyt Inkaso

Zapraszam do lektury omówienia wyników Kredyt Inkaso z punktu widzenia obligatariusza.

W okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. grupa Kredyt Inkaso odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 70,8 mln zł, co stanowi wzrost o 17,4 mln zł (32,6%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Odnotowany wzrost wpłat z pakietów wierzytelności wynikał m.in. z dobrych wyników osiągniętych ze strumienia egzekucyjnego.

Czytaj więcej
ABONAMENTOWY

(0) Grupa AMBRA po wynikach 2020/21

Dodano: 17.09.2021 09:53:06 | Autor: Paweł MalikAmbra

2 kwartał 2021 r. (czyli 4 kwartał roku obrotowego 2020/21) był znakomity.

Dynamiczna zwiększyła się sprzedaż na wszystkich rynkach.

Dodatkowo AMBRA zaskoczyła wzrostem rentowności.

Wynik roku obrotowego 2020/21 był rekordowy, co pozwoliło na rekomendację wysokiej dywidendy.

Zapraszam do zapoznania się z analizą Grupy AMBRA.

Czytaj więcej
ABONAMENTOWY

(0) Analiza Grupy KRUK po wynikach 2 kwartału 2021 r.

Dodano: 15.09.2021 13:38:53 | Autor: Paweł MalikKRUK SA

KRUK to lider rynku windykacji wierzytelności w Polsce i Rumunii.

Działa również we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech, Czechach i na Słowacji.

Po trudniejszym 2020 r. w 1 półroczu 2021 r. Grupa pokazała moc. Zawdzięcza to poprawie sytuacji finansowej dłużników oraz większej efektywności działań windykacji polubownej i sądowej.

Wyniki 2 kwartału 2021 r. zwiększyły apetyty inwestorów, choć sama spółka trochę je gasi.

Zapraszam do zapoznania się z analizą Grupy KRUK po wynikach 2 kwartału 2021 r.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) PJP Makrum - wyniki I półrocza 2021 roku

Dodano: 14.09.2021 15:30:09 | Autor: Remigiusz IwanPJP Makrum

Grupa PJP Makrum opublikowała wyniki I półrocza 2021 roku.

Przychody grupy za ten okres wyniosły 123 mln zł wobec 173,5 mln zł rok wcześniej. W samym II kwartale 2021 roku przychody wyniosły 65,9 mln zł wobec 90,5 mln zł rok wcześniej.

W ślad za spadkiem przychodów spadły również zyski spółki, w efekcie czego grupa osiągnęła w I półroczu 2021 roku stratę netto w wysokości 1,3 mln zł wobec 7,8 mln zł zysku netto rok wcześniej. W samym II kwartale strata grupy wyniosła blisko 900 tys. zł wobec zysku 6,2 mln zł rok wcześniej.

Poniżej omówienie wyników grupy ogółem, według segmentów oraz perspektyw.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) BEST - wyniki I półrocza 2021 r.

Dodano: 14.09.2021 11:30:51 | Autor: Remigiusz IwanBEST

Najważniejsze informacje dotyczące wyników grupy BEST w I półroczu 2021 roku:

- Dalszy wzrost spłat od dłużników, pomimo nadal minimalnych zakupów nowych wierzytelności,

- Dobre wyniki to rezultat poprawy z działalności operacyjnej (brak przeszacowań dodatnich i ujemnych wierzytelności),

- Wpłaty od dłużników są wyższe od założonych w budżetach,

- Dalsza poprawa sytuacji bilansowej, która już i tak jest bardzo dobra,

- Inwestycja w akcje Kredyt Inkaso neutralna dla wyników I półrocza 2021 roku.

Czytaj więcej
ABONAMENTOWY

(0) Analiza RAWLPLUG po wynikach 1 półrocza 2021 r.

Dodano: 13.09.2021 11:38:03 | Autor: Paweł MalikRawlplug

Grupa Rawlplug jest producentem rozwiązań w zakresie zamocowań budowlanych. W ofercie znajduje się ponad 30 000 produktów m. in. wkręty, kotwy, kołki, pianki montażowe. Spółka prowadzi również handel narzędziami oraz elektronarzędziami pod własnymi markami.

Spółka kontrolowana jest przez rodzinę Koelner.

Począwszy od 4 kwartału 2020 widać istotne ożywienie - dynaczminie rosną przychody i rentowność korzystając z ożywienia w budownictwie w Europie.

Zapraszam do analizy Grupy RAWLPLUG przygotowanej przez Jarosława Gadomskiego (anti).

 

Czytaj więcej
ABONAMENTOWY

(0) Inter Cars - wyniki 1 półrocza 2021 r.

Dodano: 12.09.2021 12:51:05 | Autor: Przemysław ParzyszekInter Cars

1 półrocze 2021 roku było znakomite dla Grupy Inter Cars, gdyż przychody wzrosły o 37%, a zysk netto o 107%, w stosunku do poprzedniego roku.

Wysokich dynamik (szczególnie zysku netto) należy oczekiwać również w obecnym półroczu.

Jakie mogą być tegoroczne przychody i zyski, zawarłem w niniejszej analizie.

Zapraszam do zapoznania się z analizą spółki Inter Cars.

Czytaj więcej