W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

BEST – emisja obligacji serii Z5

W dniu dzisiejszym, 3 października 2023 r., z publiczną emisją obligacji serii Z5 wystartowała spółka BEST.

Poniżej prezentuję warunki oferty obligacji, linki do prezentacji inwestorskiej, a także do analizy grupy BEST, a także porównanie aktualnej oferty z rentownościami obligacji już notowanymi na Catalyst. Zapraszam do lektury.

BEST – warunki emisji obligacji serii Z5

Obligacje korporacyjne serii Z5 oferowane przez BEST będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku. W dniu 2 października 2023r. stawka WIBOR 3M wynosiła 5,74%, co daje oprocentowanie 10,74% w skali roku. Oprocentowanie oparte o WIBOR 3M oznacza 3-miesięczne okresy odsetkowe (i co 3 miesiące zmianę oprocentowania).

Obecna oferta jest zbliżona do poprzedniej, sierpniowej, emisji obligacji serii Z4. Utrzymana została 5% marża, zmienna cena emisyjna, natomiast nieco został wydłużony termin wykupu, z 4,5 rodu do 4,75 roku, termin wykupu przypadnie na dzień 18 lipca 2028 roku.

W odniesieniu do zmiennej ceny emisyjnej (aby wyeliminować tzw. okres bezodsetkowy), to w pierwszych 4 dniach zapisów (3-6 października) cena emisyjna będzie wynosić 99,4 zł, w kolejnych 4 dniach zapisów (7-10 października) cena emisyjna wyniesie 99,7 zł, a w ostatnich 6 dniach zapisów (11-16 października) cena emisyjna wzrośnie do 100zł (czyli wartość nominału).

Kolejną zmianą jest zwiększenie wartości emisji, dla serii Z5 jest to 50 mln zł wobec 30 mln zł w poprzedniej emisji, w której to popyt inwestorów przekroczył 37 mln zł, stąd zapewne zwiększenie wartości emisji.

Termin wykupu obligacji przypada na 18 lipca 2028 roku, a więc obligacje emitowane są na okres 4,75 roku.

Łączna wartość emisji obligacji to 50 mln zł. Wyemitowanych łącznie zostanie nie więcej niż 500.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda, a zapis można złożyć już na 1 sztukę obligacji.

Obligacje nie są zabezpieczone. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności GK BEST.

Zapisy na zakup obligacji będą prowadzone od 3 do 16 października 2023 roku. Przewidywany dzień emisji to 31 października 2023 r.

Link do oferty obligacji zawierający parametry emisji oraz prezentację inwestorską.

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS (uwaga, DM wypowiada umowy rachunków w związku z zamykaniem działalności maklerskiej dla klientów detalicznych), Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski (bezpłatne konto możesz założyć tutaj) oraz Noble Securities.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie emisyjnym, do którego lektury zachęcam.

BEST – informacje o grupie, sytuacja finansowa

Ostatnią (po wynikach Q3 2022 roku) analizę grupy BEST znajdziesz na Portalu Analiz w tym miejscu. Sytuację spółki analizuję w Raporcie Rankingowym (link), poniżej wklejam podsumowanie dotyczące BEST (na podstawie wyników za 2022 rok):

Warto również zajrzeć do prezentacji spółki (link) przygotowanej na potrzeby emisji obligacji korporacyjnych. W tym wpisie zwrócę uwagę na podstawowy parametr biznesu, czyli wpływy od dłużników, które systematycznie rosną (choć warto mieć na uwadze, że rosną również koszty):

Drugi kwartał zwyczajowo jest najlepszy pod względem wpłat dłużników ze względu na otrzymywane przez nich zwroty podatku.

W tym miejscu dodam, że spółka działa wiele lat na rynku, przeszła już kilka kryzysów (w tym brak zaufania rynku do spółek windykacyjnych po upadku GetBack), z którymi bardzo dobrze sobie poradziła.

Analizując sytuację finansową grupy oraz jej perspektywy warto również wziąć pod uwagę, że w na lata 2023-2025 spółka ma zapewniony spory komfort płynnościowy – w tym okresie zapada tylko jedna seria obligacji.

BEST – porównanie rentowności obligacji korporacyjnych

Na rynku Catalyst notowanych jest obecnie 7 serii obligacji spółki, a poniżej rozkład aktualnych ich rentowności.

W tym miejscu z reguły piszę: „obecna oferta wydaje się dobrze „skrojona” – uwzględnia aktualną sytuację rynkową i daje pewien margines bezpieczeństwa w postaci wyższej rentowności od pozostałych serii obligacji spółki”, tym razem jednak widać, że przynajmniej według staniu na koniec września nieco wyższą rentowność zapewnia ostatnio emitowana seria Z4, czyli BST0228. Ale w obliczeniach dla obecnej emisji nie uwzględniłem niższej ceny emisyjnej w pierwszych dniach zapisów, co poprawia nieco rentowność inwestycji.

Podsumowując: BEST przez dłuższy czas starał się dopasować ofertę do oczekiwań rynkowych (kilkukrotnie poprawiał marże) i wydaje się, iż aktualne emisje odpowiadają oczekiwaniom inwestorów. Obecna oferta, wygląda ciekawie na tle aktualnych rentowności pozostałych obligacji BEST na Catalyst, ale nie wyróżnia się specjalnie na plus. Oferowane zmienne oprocentowanie ogranicza ryzyko związane z potencjalnym dalszym wzrostem stóp procentowych.

BEST jest jednym z liderów branży wierzytelności w Polsce, działa również we Włoszech. Zna się na swoim biznesie, jest dosyć nisko zadłużony (dług netto poniżej 0,6x kapitałów własnych). Spółka już 24 lata jest obecna na GPW i 10 lat na rynku Catalyst. Przez ten okres zbudowała reputację solidnego emitenta i potwierdziła ją w kryzysowym czasie (upadek Getback, epidemia covid-19).

Przypominam link do oferty obligacji, ostateczną decyzję odnośnie ewentualnego udziału w emisji oczywiście każdy Inwestor musi podjąć samodzielnie.

Udanych inwestycji!


Disclaimer: BEST wykupił reklamę emisji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: