W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

PragmaGO – publiczna emisja obligacji serii B2

Z publiczną emisją obligacji serii B2 wystartowała spółka PragmaGO. Trzeba przyznać, że warunki emisji obligacji (WEO) są bardzo interesujące – bardzo mocno w porównaniu do poprzedniej październikowej emisji rośnie oprocentowanie obligacji, przy skróconym okresie do wykupu obligacji. Z kolei po raz pierwszy spółka zrezygnowała z zabezpieczenia emisji.

Poniżej przedstawiam szczegóły oferty obligacji, podaję link do analizy spółki po wynikach I półrocza 2022 r. oraz do aktualnej prezentacji spółki. Porównuję również rentowność obligacji obecnej emisji z obligacjami już notowanymi na rynku Catalyst. Zapraszam do lektury wpisu.

PragmaGO – informacje o emisji obligacji serii B2

Wartość emisji wynosi 20 mln zł, podobnie jak w poprzedniej październikowej emisji obligacji.

Wartość jednej obligacji wynosi 100 zł i minimalny zapis można składać właśnie od tej kwoty.

Oprocentowanie obligacji wyniesie WIBOR 3M + 6% (punktów procentowych). W chwili, gdy piszę te słowa, WIBOR 3M = 6,99%, co dałoby oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym na poziomie 12,99%. W poprzedniej emisji spółka oferowała 4 p.p. marży do WIBOR, czyli istotnie niżej od obecnej oferty. WIBOR 3M oznacza 3 miesięczny okres odsetkowy.

Obligacje emitowane są na okres 2 lat (4 lata w poprzedniej emisji), a ich data wykupu to 27 stycznia 2025 roku.

Planowane jest wprowadzenie obligacji na rynek Catalyst.

Obligacje nie są zabezpieczone.

Celem emisji jest: Refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta, pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej, akwizycje podmiotów działających w branży finansowej.

Kowenanty emisji obligacji przewidują wzrost oprocentowania obligacji: Dług netto Emitenta nie może przekroczyć 400% kapitałów własnych, przy przekroczeniu
375% nastąpi podwyższenie oprocentowania obligacji o 50 p.b. (0,5%).

Przyjmowanie zapisów na obligacje będzie miało miejsce w okresie 11-25 stycznia. 25 stycznia nastąpi przydział obligacji, a na Catalyst powinny pojawić się w miesiącu lutym.

Zapisy na obligacje przyjmują: Dom Maklerski BDM (link), Noble Securities, Michael/Ström Dom Maklerski (jeżeli nie jesteś klientem tego DM, to możesz to zrobić tutaj), Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Dla przypomnienia, inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Pewien procent firm bankrutuje i nie spłaca swoich długów – dotyczy to np. kredytów firmowych, ale również i rynku obligacji.

PragmaGO – informacje o spółce, analiza

Ostatnią analizę spółki, po wynikach I półrocza 2022 roku, opublikowałem na Portalu Analiz w październiku 2022 r. w tym miejscu. Na chwilę obecną nie widzę potrzeby aktualizacji analizy, moja opinia o spółce się nie zmieniła.

Warto zapoznać się z prezentacją spółki przygotowaną w związku z aktualnie prowadzoną emisją – są w niej zawarte dane z 3 kwartał 2022 roku, a także najważniejsze wydarzenia 2022 roku. Prezentacja dostępna jest tutaj, a można w niej np. przeczytać, że w grudniu 2022 roku miało miejsce kolejne podwyższenie kapitału (dofinansowanie przez Polish Enterprise Funds) i łączna wartość dofinansowania ze strony tego akcjonariusza wynosi już ponad 67 mln zł.

Kolejny plus to rosnące wyniki: Zysk netto [Remi: Q1-Q3 2022 r] wyniósł 5,3 mln zł wobec 2,1 mln zł przed rokiem.

Z kolei negatywny jest wzrost aktywów przeterminowanych powyżej 90 dni z 6% na koniec Q2 do 8% na koniec Q3 2022 roku, a także wzrost wskaźnika szkodowości portfela, który na 30.11.2022 r. wyniósł 1,12% wobec np. 0,55% na koniec lutego 2022 roku. W tych danych wyraźnie widać, że sytuacja finansowa części firm się pogarsza.

PragmaGO – porównanie rentowności obligacji, podsumowanie

Na rynku Catalyst notowanych jest kilka serii obligacji spółki i jasno należy stwierdzić, że żadna z nich rentownością (YTM brutto = rentowność brutto) nawet się nie zbliża do obecnej oferty:

Należy wziąć oczywiście poprawkę na fakt, że obecna emisja nie posiada zabezpieczenia (zastaw na wierzytelnościach), co wiąże się z koniecznością zaoferowania wyższego oprocentowania (wzrost ryzyka).

Podsumowując, PragmaGO to wieloletni emitent obligacji korporacyjnych notowanych na rynku Catalyst. Spółka jest rentowna, dynamicznie się rozwija, posiada wspierającego ją renomowanego udziałowca. Szukając zagrożeń można wskazać na potencjalnie nadchodzącą recesję, która może spowodować pogorszenie sytuacji finansowej dłużników Pragmy.

Oprocentowanie obligacji wydaje się ustalone na bardzo atrakcyjnym poziomie w porównaniu do już notowanych na rynku Catalyst papierów tej spółki, nawet uwzględniając brak zabezpieczenia emisji.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Disclaimer: PragmaGO wykupiła reklamę emisji obligacji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: