W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Emisja obligacji BEST serii Z1

W dniu dzisiejszym, 2 grudnia 2022 r., z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka BEST. Oferowane oprocentowanie obligacji jest wyższe niż w poprzedniej emisji, tym bardziej warto przyjrzeć się ofercie, która potrwa do 16 grudnia.

Poniżej prezentuję warunki oferty obligacji, linki do prezentacji inwestorskiej, a także do analizy grupy BEST, a także porównanie aktualnej oferty z rentownościami obligacji już notowanymi na Catalyst. Zapraszam do lektury.

BEST – warunki emisji obligacji serii Z1

Obligacje korporacyjne serii Z1 oferowane przez BEST będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,5 punktów procentowych w skali roku. W dniu 2 lutego stawka WIBOR 3M wynosi 7,25%, co dawałoby oprocentowanie 11,75% w skali roku. Oprocentowanie oparte o WIBOR 3M oznacza 3-miesięczne okresy odsetkowe. Dla porównania, w poprzedniej lutowej emisji obligacji BEST oferował marżę 4%.

Termin wykupu obligacji przypada na 20 grudnia 2026 roku, a więc obligacje emitowane są na okres 4 lat (skrócenie o rok w porównaniu z poprzednią ofertą).

Łączna wartość emisji obligacji to 20 mln zł. Wyemitowanych łącznie zostanie nie więcej niż 200.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda, a zapis można złożyć już na 1 sztukę obligacji.

Zapisy na zakup obligacji będą prowadzone od 2 do 16 grudnia 2022 roku. Przewidywany dzień emisji to 30 grudnia 2022 roku.

Link do oferty obligacji, zawierający parametry emisji oraz prezentację inwestorską.

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Michael / Ström Dom Maklerski, IPOPEMA Securities, Noble Securities, a także Dom Maklerski Banku BPS.

BEST – informacje o grupie, sytuacja finansowa

Aktualną (po wynikach Q3 2022 roku) analizę grupy BEST znajdziesz na Portalu Analiz w tym miejscu.

Warto również zajrzeć do prezentacji spółki (link) przygotowanej na potrzeby emisji obligacji korporacyjnych.

W tym miejscu dodam, że spółka działa wiele lat na rynku, przeszła już kilka kryzysów (w tym brak zaufania rynku do spółek windykacyjnych po upadku GetBack), z którymi bardzo dobrze sobie poradziła.

BEST – porównanie rentowności obligacji korporacyjnych

Na rynku Catalyst notowanych jest 5 serii obligacji spółki:

Jak widać w tabeli powyżej, rentowności wszystkich serii obligacji są poniżej oprocentowania nowej serii, co „z urzędu” czyni ją całkiem ciekawą ofertą. Warto dodać, że będzie to najwyżej oprocentowana seria obligacji od tego emitenta. Biorąc pod uwagę, że niżej oprocentowane obligacje BST1026 (marża 4,2%) i BST0327 (marża 4%) notowane są po lub powyżej nominału, można mieć cichą nadzieję podpartą liczbami, że podobnie będzie z obecną ofertą. W końcu logika podpowiada, że wyżej oprocentowana seria o podobnym okresie zapadalności powinna być wyceniana lepiej niż seria obligacji oprocentowana niżej.

Podsumowując, BEST w obecnej emisji podwyższył marżę i jest ona najwyższa z obecnie wyemitowanych przez spółkę obligacji. Aktualna oferta wygląda dobrze na tle aktualnych rentowności jej obligacji na Catalyst. Oferowane zmienne oprocentowanie ogranicza ryzyko związane z potencjalnym dalszym wzrostem stóp procentowych.

BEST jest jednym z liderów branży wierzytelności w Polsce, działa również we Włoszech. Zna się na swoim biznesie. Spółka już 24 lata jest obecna na GPW i 10 lat na rynku Catalyst. Przez ten okres zbudowała reputację solidnego emitenta i potwierdziła ją w kryzysowym czasie (upadek Getback, epidemia covid-19).

Przypominam link do oferty obligacji, ostateczną decyzję odnośnie ewentualnego udziału w emisji oczywiście każdy Inwestor musi podjąć samodzielnie.

Udanych inwestycji!


Disclaimer: BEST wykupił reklamę emisji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: