W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

PJP MAKRUM po wynikach Q1 2022 roku

W pierwszym kwartale 2022 roku grupa PJP MAKRUM osiągnęła 106,6 mln zł przychodów wobec 57,1 mln zł rok wcześniej oraz 2,2 mln zł zysku netto wobec 0,5 mln zł straty netto rok wcześniej. Poprawa przychodów zatem imponująca, a i wynik netto również istotnie lepszy. Poniżej krótkie omówienie wyników i perspektyw grupy PJP MAKRUM.

PJP MAKRUM – wyniki finansowe Q1 2022 roku

Tak wysokich przychodów w pierwszym kwartale roku grupa jeszcze nie miała (choć warto mieć na uwadze wysoką inflację w Polsce, która podbija przychody przy tych samych wolumenach sprzedaży):

Rentowność zysku brutto na sprzedaży okazała się niższa niż rok wcześniej (przyczyna to wysokie przychody w Budownictwie przemysłowym, które działa na niższej marży), ale np. nieco wyższa niż w Q4 2021 roku:

Mimo niższej rentowności, dzięki wysokim przychodom grupa wypracowała wyższy zysk brutto na sprzedaży, a po uwzględnieniu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu i pozostałych również wyższy zysk netto:

PJP Makrum – wyniki Q1 2022 roku według segmentów i linii produktowych

Najpierw przypomnienie:  w 2021 roku grupa dokonała zmiany prezentacyjnej i połączyła segment Maszyny i urządzenia z segmentem Przeładunki. W efekcie powstał segment Produkcja przemysłowa, który obejmuje Przeładunki, Parkingi MODULO, Maszyny krusząco – mielące Makrum oraz Wyposażenie magazynów (wózki widłowe, regały). Budownictwo przemysłowe pozostaje bez zmian.

Patrząc na segmenty, widzimy wysoki poziom sprzedaży w Produkcji przemysłowej (choć niższy od Q4 2021 roku) oraz rekordowe przychody w Budownictwie Przemysłowym. Dodatkowo tak się złożyło, że udział obydwu segmentów w przychodach ogółem wyniósł po 50%.

Kolejny kwartał potwierdza, że „wpadka marżowa” w Q3 2021 r. w segmencie Produkcji przemysłowej, wynikająca z wolnego tempa przerzucania rosnących kosztów stali na odbiorców, była jednorazowa. Również Budownictwo przemysłowe utrzymuje dodatnie marże, a że kontrakty są w zaawansowanej fazie realizacji, to mam nadzieję, że przy ich rozliczeniu nie będzie negatywnych zaskoczeń.

Finalnie, obydwa segmenty dołożyły się do zysku netto w Q1 2022 roku:

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że w segmencie Produkcji przemysłowej lepiej niż rok temu poradziły sobie wszystkie główne linie produktowe (Przeładunki, Parkingi Modulo, Maszyny krusząco – mielące, Wyposażenie magazynów):

PJP Makrum – perspektywy

Zasadniczo perspektywy naświetlone przy raporcie za 2021 rok (link do analizy) pozostają aktualne i, dla przypomnienia, dobre.

W raporcie za Q1 2022 r. zarząd potwierdził, że w Budownictwie przemysłowym oczekuje 220 mln zł przychodów w 2022 roku. A to oznacza kwartalny poziom przychodów porównywalny do tego zaraportowanego w Q1 2022 r. (po 55 mln zł) – więc wynikowo powinno być dobrze.

W omówieniu wyników na kanale YouTube GK Immobile (link) prezes powiedział, że obecnie w Przeładunkach wysyłki idą pełną parą (dostawa = fakturowanie):

Maj dla przeładunków może być rekordowym miesiącem jeżeli chodzi o sprzedaż (fakturowanie). Odbiorcy się odblokowali i dostawy ruszyły – sprzedaż (wysyłki) wyprzedza produkcję.

Zatem i tutaj powinno być dobrze. Jeżeli dwa główne segmenty sobie radą, a i w pozostałych widać poprawę, to faktycznie można oczekiwać dobrego 2022 roku.


Dołącz do 1,4 tysiąca Abonentów Portalu Analiz i korzystaj z wiedzy praktyków oraz wymieniaj się doświadczeniami na forum i czacie Portalu.

Na Portalu znajdziesz analizy wyników i perspektyw spółek z GPW, omówienia sytuacji finansowej emitentów obligacji korporacyjnych, ale i dyskusje o spółkach zagranicznych, obligacjach skarbowych i wielu innych tematach.

Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: