W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

PJP Makrum po wynikach 2021 roku

Grupa PJP Makrum opublikowała raport za 2021 rok. Poniżej omówienie wyników tego okresu, również w rozbiciu na kwartały, segmenty oraz linie produktowe oraz przedstawienie perspektyw na przyszłość.

PJP Makrum – wyniki 2021 roku

Przychody grupy w 2021 roku wyniosły 312 mln zł wobec 342 mln zł rok wcześniej, spadły zatem o 9% rok do roku. Spadła również rentowność zysku brutto na sprzedaży.

Niższe przychody i marża na sprzedaży, przy wyższych kosztach sprzedaży i zarządu, to gotowy przepis na spadek zysków. Grupa zakończyła 2021 rok z 2 mln zł zysku netto:

Natomiast sam czwarty kwartał 2021 roku przyniósł rekordowe przychody:

Rentowność zysku brutto na sprzedaży w Q4 2021 roku wyniosła 17%:

Co pozwoliło osiągnąć całkiem przyzwoity zysk netto:

Sam Q4 uratował zatem wyniki grupy w 2021 roku.

PJP Makrum – wyniki 2021 roku według segmentów i linii produktowych

W 2021 roku grupa dokonała zmiany prezentacyjnej i połączyła segment Maszyny i urządzenia z segmentem Przeładunki. W efekcie powstał segment Produkcja przemysłowa, który obejmuje Przeładunki, Parkingi MODULO, Maszyny krusząco – mielące Makrum oraz Wyposażenie magazynów (wózki widłowe, regały). Niestety z punktu widzenia analitycznego powstał jeden worek – nie wiadomo, na których podsegmentach grupa realnie zarabia. Przychody nowych segmentów według kwartałów wyglądają następująco:

Widać, że Q4 był mocny i w Produkcji przemysłowej i w Budownictwie przemysłowym.

Rentowność brutto zysku na sprzedaży wygląda następująco:

 

Kluczowe dla wyniku Q4 2021 roku było odbicie marży w segmencie Produkcja przemysłowa. Dla przypomnienia, ubiegłoroczny wzrost cen stali spowodował spadek marży w segmencie Przeładunki – wygląda na to, że wyższe koszty surowców sukcesywnie są przerzucane na klienta. Cieszy, że mimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym grupie udaje się zachować przyzwoitą rentowność w tym segmencie.

I na zakończenie wynik operacyjny segmentów:

Potwierdza się wzrost wyniku w segmencie Produkcja przemysłowa, za który zapewne odpowiada segment Przeładunki.

Pozostając w segmencie Produkcja przemysłowa warto zwrócić uwagę na wzrost sprzedaży w Polsce, ale także na efekty działania oddziału zajmującego się Przeładunkami w Wielkiej Brytanii:

Przechodząc do linii produktowych, 2021 rok był dobrym dla segmentu Przeładunki oraz pojawiły się efekty działań w podsegmencie Wyposażenie magazynów. Słabo natomiast radziły sobie parkingi Modulo oraz Maszyny krusząco – mielące:

PJP Makrum – perspektywy

O perspektywach grupy na 2022 rok można przeczytać w Sprawozdaniu zarządu za rok 2021, a także posłuchać w vodcaście grupy Immobile (link). Poniżej krótkie podsumowanie.

Przeładunki: zakończona inwestycja w zakładzie produkcyjnym w Koronowie – procesy produkcyjne zoptymalizowane. Rośnie zapotrzebowanie na ten produkt, wzrosty na wszystkich rynkach, gdzie grupa działa, a doszedł równiez rynek brytyjski. Obecnie produkcja (zamówienia) zapewniona na 6 miesięcy do przodu, wobec 3-4 miesięcy standardowego wyprzedzenia. Ryzyko krótkoterminowe: w Niemczech trwa kolejna fala covid-19 i wielu pracowników na zwolnieniach.

Maszyny MAKRUM: bardzo słaby 2021 rok, według zarządu perspektywy na 2022 rok są o wiele lepsze niż w roku 2021.

Parkingi MODULO: W 2021 roku sprzedaż wyniosła 13 mln zł, spadek o 22,4% rok do roku. Wcześniej sprzedaż w Niemczech odbywała się poprzez zewnętrzną firmę, która miała problemy finansowe. Obecnie grupa na rynku niemieckim rozwija sprzedaż za pośrednictwem swojej spółki zależnej, ale na efekty przyjdzie pewnie poczekać.

Wyposażenie magazynów: sprzedaż w 2021 roku wyniosła 7,9 mln zł, na 2022 rok oczekiwany jest wzrost sprzedaży pod 20 mln z. Według zarządu, PJP Makrum ma dobre układy handlowe z dużymi graczami, np. jest trzecim odbiorcą sprzętu Toyota w Polsce. Dodatkowo grupa rozbudowuje kanały dystrybucji w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Budownictwo przemysłowe: sprzedaż w segmencie w 2021 roku wyniosła 130 mln zł (wobec 183,5 mln zł rok wcześniej), natomiast potencjał sprzedaży na 2022 rok wynosi 220 mln zł. W tym okresie będą realizowane między innymi kontrakty Tłoczni Gazu Odolanów, osiedla Perfumiarnia w Poznaniu i kilka innych).

Podsumowując, perspektywy sprzedaży w 2022 roku dla głównych obszarów działalności grupy (Przeładunki, Budownictwo przemysłowe) wyglądają bardzo dobrze, można pokusić się o stwierdzenie, że będzie to rok rekordowy dla przychodów.

Kluczowe będzie na jakich marżach ta sprzedaż będzie miała miejsce – w dobie niepewnej sytuacji gospodarczej i gwałtownych wahań cen trudno tutaj o jednoznaczne prognozy.

 

 

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: