W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE – wyniki Q3 2022 roku

W 3 kwartale 2022 roku przychody GK Immobile wyniosły 235 mln zł wobec 169 mln zł rok wcześniej. Zysk netto jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 5,5 mln zł wobec 2,2 mln zł w tym samym kwartale 2021 roku.

Narastająco po 3 kwartałach przychody wynoszą 683 mln zł wobec 396 mln zł rok wcześniej, a zysk netto jednostki dominującej 5,2 mln zł wobec straty 1 mln zł w ubiegłym roku.

Poniżej omówienie wyników grupy i jej perspektyw.

GK IMMOBILE – przedmiot działalności

W skład grupy wchodzi kilka segmentów: Hotelarstwo (podlega bezpośrednio pod IMMOBILE), Developing (również konsolidowany w IMMOBILE), Najem aktywów (również IMMOBILE), do tego dochodzi Przemysł (przeładunki i systemy parkingowe MODULO konsolidowane w PJP Makrum), Budownictwo przemysłowe (również PJP Makrum) i wreszcie Automatyka i Elektroenergetyka (Atrem). W kwietniu 2021 roku grupa sfinalizowała przejęcie sieci odzieżowej Quiosque, której wyniki są konsolidowane od II kwartału 2021 roku. Grupa zmierza zatem w kierunku holdingu spółek z różnych branż – coś na kształt funduszu inwestycyjnego.

Grupa Kapitałowa Immobile – wyniki III kwartału 2022 roku

III kwartał bieżącego roku to kolejny okres ze solidnym wzrostem przychodów:

Motorem napędowym przychodów były segmenty Przemysł, Budownictwo przemysłowe oraz Hotele, o czym w dalszej części analizy.

Wysokie przychody przełożyły się na poprawę zysku operacyjnego:

Ze względu na wyższy poziom stóp procentowych w bieżącym roku grupa notuje wzrost kosztów finansowania. Dodatkowo w minionym kwartale mocno do wyników grupy kontrybuowała grupa PJP MAKRUM, w której GKI posiada niecałe 66%, stąd pomimo mocnego wzrostu zysku netto (8,5 mln zł w Q3 2022 r. vs 1,5 mln zł rok wcześniej), ten przypadający jednostce dominującej nie wzrósł aż tak widowiskowo, odnotowując 5,5 mln zł vs 2,2 mln zł rok wcześniej:

GK IMMOBILE – wyniki i perspektywy segmentów

Przegląd rozpoczynam od segmentów związanych z grupą PJP MAKRUM (omówienie wyników grupy znajdziesz tutaj).

Q3 był bardzo dobrym okresem dla Przemysłu:

I jest to segment, w którym póki co nie słychać o nadchodzących problemach.

Równie dobrze w Q3 poradził sobie segment Budownictwo przemysłowe:

W tym segmencie pozostało jeszcze kilka większych kontraktów do rozliczenia w Q4 2022 roku, co powinno oznaczać dobre wyniki, natomiast nie słychać o nowych kontraktach, które wypełniły by przychodami 2023 rok.

Analizę Atrem po wynikach Q3 2022 r. znajdziesz tutaj, a poniżej krótkie spojrzenie na wyniki spółki:

Atrem, podobnie jak Projprzem budownictwo w bieżącym roku kończy duże kontrakty (w tym tłocznię gazu w Odolanowie), jednak w odróżnieniu od tej spółki w 2023 rok wchodzi z umowami, które powinny zapewnić przychody nie gorsze niż w obecnym roku.

Segmentem, który mocno skorzystał na poluzowaniu obostrzeń związanych z covid-19 są oczywiście Hotele:

Spółka nie tylko wróciła z wynikami do czasów sprzed pandemii, ale i znacznie je przekracza, co jest efektem otwarć nowych obiektów w ostatnich latach. Strategia wzrostu segmentu się nie zmienia więc na chwilę obecną można zakładać dobre wyniki również w roku kolejnym, choć należy mieć na uwadze rosnące koszty materiałów, energii czy osobowe.

Dwa segmenty negatywnie kontrybuowały do wyników Q3 2022 roku. Pierwszym jest Odzież, czyli przejęta spółka Quiosque:

Według deklaracji zarządu GKI, na przestrzeni całego roku 2022 spółka miała być rentowna, na chwilę obecną wydaje się to bardzo ambitnym zadaniem – wygląda, że restrukturyzacja nie przebiega tak, jak wcześniej zakładano. Ale oczywiście ostateczne wnioski będzie można wysnuć po zakończeniu procesu zmian.

Kolejnym segmentem negatywnie wpływającym na wyniki grupy w Q3 był Developing:

Grupa w Q3 dokonała korekty przypisania kosztów finansowych – część dotychczas będących w kategorii „ogólne” zostało przypisanych segmentowi, stąd strata segmentu zdecydowanie negatywnie wyróżniająca się na tle poprzednich kwartałów. Warto mieć na uwadze, że wyniki tego segmentu są całkowicie powiązane z harmonogramem przekazywania mieszkań. O ile w 2022 roku spółka będzie bazować na sprzedaży gotowych mieszkań, co nie przełoży się na wysokie wyniki, to w 2023 roku będą miały miejsce przekazania mieszkań w 2 osiedlach:

  • 3 etap Platanowy Park, gdzie łączny przewidywany przychód wynosi 130 mln zł,
  • 1 etap Rabatki, gdzie łączny planowany przychód wynosi 59 mln zł.

Ze względu na aktualną sytuację na rynku nieruchomości (mocny spadek udzielanych kredytów mieszkaniowych) jasne jest, że do czasu oddania inwestycji do użytkowania spółka nie sprzeda wszystkich mieszkań, ale nawet realizacja części potencjału powinna mocno pozytywnie wpłynąć na wyniki grupy, co pokazały np. przekazania w II etapie Platanowego Parku, widoczne na powyższym wykresie w Q4 2020 roku.

GK Immobile – podsumowanie

3 kwartał 2022 roku przyniósł kontynuację dobrych wyników grupy i wydaje się, że taka sytuacja powinna mieć miejsce również w ostatnim kwartale roku, choć ze względu na sezonowość wynik Hoteli z Q3 nie jest do powtórzenia.

W 2023 rok grupa wejdzie z raczej niewielkim portfelem zamówień w Budownictwie przemysłowym, które mocno pomagało w wynikach 2022 roku. Z drugiej strony, na 2023 rok planowane są przekazania mieszkań w ramach osiedli Platanowy Park i Rabatki, co powinno wypełnić ewentualną lukę w Budownictwie przemysłowym. Otwarte pozostaje pytanie o efekty restrukturyzacji grupy Quiosque.

Cały czas gospodarce i firmom towarzyszą ryzyka takie jak: wojna na Ukrainie, niepewna sytuacja gospodarcza (inflacja, wzrosty stóp procentowych), które powodują, że obecnie prognozowanie dłuższych okresów czasu obarczone jest dużym ryzkiem błędu.


Dołącz do 1,3 tysiąca Abonentów Portalu Analiz i korzystaj z wiedzy praktyków oraz wymieniaj się doświadczeniami na forum i czacie Portalu.

Na Portalu znajdziesz analizy wyników i perspektyw spółek z GPW, omówienia sytuacji finansowej emitentów obligacji korporacyjnych, ale i dyskusje o spółkach zagranicznych, obligacjach skarbowych i wielu innych tematach.

Zapraszamy!

 

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: