W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

PJP MAKRUM – wyniki Q3 2022 roku

Spółka PJP Makrum opublikowała wyniki finansowe za 3 kwartały 2022 roku. W okresie tym grupa wypracowała 412,7 mln zł przychodów wobec 206,6 mln zł rok wcześniej oraz 14,8 mln zł zysku netto wobec straty 2 mln zł w 3 kwartały 2021 roku. 14,8 zł to rekordowy historycznie zysk netto zanotowany przez grupę w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego.

W analizie omówię zaprezentowane wyniki oraz perspektywy PJP MAKRUM, a także kontynuuję „monitoring” aktywów niepracujących grupy.

PJP MAKRUM – wyniki finansowe

Przegląd wyników tradycyjnie rozpoczynam od spojrzenia na przychody grupy, które nadal znajdują się na bardzo wysokich poziomach:

I co ważne wysokie poziomy przychodów osiągane są w obydwu segmentach działalności.

Bardzo dobrą informacją jest powrót grupy do wysokiej rentowności brutto prowadzonej działalności – marżom prawdopodobnie sprzyja korekta cenowa na rynku stali oraz rozliczanie kluczowych projektów budowlanych:

Połączenie wysokich przychodów i wysokiej rentowności musi skutkować dobrym zyskiem brutto na sprzedaży i tak faktycznie jest – w Q3 2022 roku notujemy jego rekordowy poziom:

A ten przekłada się na również rekordowy wynik netto:

Za ostatnie 4 kwartały zysk netto wynosi 18,7 mln zł, co przy kapitalizacji 58 mln zł przekłada się na wskaźnik C/Z na poziomie 3,15.

PJP Makrum – wyniki Q2 2022 roku według segmentów i linii produktowych

Przypomnienie: w 2021 roku grupa dokonała zmiany prezentacyjnej i połączyła segment Maszyny i urządzenia z segmentem Przeładunki. W efekcie powstał segment Produkcja przemysłowa, który obejmuje Przeładunki, Parkingi MODULO, Maszyny krusząco – mielące Makrum oraz Wyposażenie magazynów (wózki widłowe, regały). Budownictwo przemysłowe pozostaje bez zmian.

W 3 kwartale obserwujemy kontynuację wysokich przychodów w segmencie Produkcja przemysłowa, jak również w Budownictwie przemysłowym, gdzie kończone i rozliczane są główne kontrakty realizowane przez Projprzem Budownictwo.

W Produkcji przemysłowej duże wzrosty przychodów spółka osiągnęła w Wielkiej Brytanii i Holandii.

Z kolei patrząc na linie produktowe, wygląda, że każda z nich notuje solidny popyt. Znak zapytania można postawić przy Parkingach MODULO – wstrzymanie inwestycji w deweloperce prawdopodobnie będzie oddziaływać negatywnie na popyt na te rozwiązania, choć z drugiej strony spółka dopracowała ten produkt i jest gotowa aktywniej oferować go na rynkach zagranicznych (np. Niemcy).

W Q3 2022 roku grupa powróciła do historycznej marży w Produkcji Przemysłowej, również marża w Budownictwie przemysłowym była bardzo solidna:

W efekcie grupa zanotowała bardzo dobry wynik operacyjny w obydwu segmentach:

W przeciwieństwie do poprzedniego kwartału wysokie przychody grupy tym razem przełożyły się na jej wynik operacyjny, a w konsekwencji na zysk netto.

PJP MAKRUM – perspektywy

Zarząd PJP MAKRUM, podobnie do wielu innych spółek giełdowych, jest bardzo ostrożny w zakresie formułowania prognoz na 2023 rok. O ile w segmencie Produkcji przemysłowej wydaje się, że popyt nadal będzie solidny, to znakiem zapytania jest Budownictwo przemysłowe, zwłaszcza, że w 2022 roku kończy się zdecydowana większość kluczowych kontraktów. Podczas omówienia wyników grupy (link) Prezes PJP podsumował sytuację następująco:

Widzimy, że projekty na rynku są, ale koncentrujemy się na tym, aby projekty były marżowe.[…] Przyszły rok jest jeszcze pewną zagadką dla nas, dzisiaj na tapecie kontrakty, które rozpatrują nasi klienci mogą bardzo szybko tą sytuację zmienić, ale tak być nie musi.

PJP MAKRUM – aktywa niepracujące grupy

Grupa PJP posiada sporej wartości aktywa, które można określić jako „niepracujące”. Ich uwolnienie wygenerowałoby spory zastrzyk gotówki, która mogłaby zostać zainwestowana lub przekazana akcjonariuszom. Operacja taka moim zdaniem mogłaby wpłynąć pozytywnie na giełdową wycenę grupy PJP MAKRUM. Oczywiście spółka posiada również zadłużenie finansowe, zmniejszenie którego mogłoby być również jedną z opcji działania.

Aktywa, które określam jako niepracujące plus gotówka w zestawieniu z zadłużeniem finansowym PJP MAKRUM:

Łącznie suma wartości aktywów nie związanych z podstawową działalnością PJP oraz gotówki wynosi około 98 mln zł, przy obecnej kapitalizacji grupy wynoszącej niecałe 60 mln zł (kurs akcji = 9,7 zł). W najbardziej optymistycznym wariancie (ale nierealnym) po spieniężeniu tych aktywów mogłaby wypłacić środki akcjonariuszom i dalej prowadzić działalność operacyjną w niezmienionej formie. O ile taki wariant jest nierealny, to sensowne wydaje się określenie przez zarząd grupy strategii działania w kontekście powyżej zaprezentowanych aktywów.

PJP MAKRUM – podsumowanie

W trudnym otoczeniu gospodarczym, w pierwszych 9 miesiącach 2022 roku grupa PJP MAKRUM wypracowała rekordowe przychody i solidne zyski. Dobry okres dla Przemysłu oraz pozostałe kilka kontraktów do rozliczenia w Budownictwie dają przesłanki do optymizmu w zakresie wyników całego 2022 roku.

Oczywiście należy pamiętać w jak trudnym i nieprzewidywalnym czasie obecnie żyjemy, a firmy działają – niestety obecnie trudno prognozować wyniki grupy w roku kolejnym. Patrząc w dłuższej perspektywie grupa posiada dobre produkty (systemy przeładunkowe, automatyczne parkingi) oraz skuteczną kadrę zarządzającą. Dodatkowo posiada spore zasoby finansowe, które może wykorzystać na przejęcia firm mniej odpornych na kryzysy.

Udanych inwestycji! Jednocześnie przypominam, że powyższy wpis nie ma charakteru rekomendacji inwestycyjnej.


Portal Analiz to blisko 1,3 tysiąca Abonentów. Na forum i czat na bieżąco dyskutujemy o spółkach, okazjach rynkowych, inwestowaniu w obligacje czy akcje, a także o innych tematach. Tego wszystkiego nie widać na Portalu Analiz.

Zapraszamy do naszej społeczności.

 

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: