W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

KRUK – emisja obligacji serii AN2

7 grudnia z publiczną emisją obligacji korporacyjnych wystartowała spółka KRUK. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji oraz podaję linki do oferty, a także analizy spółki.

KRUK – PARAMETRY EMISJI OBLIGACJI SERII AN2

Wartość obecnej emisji obligacji wynosi 10 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty za wyjątkiem DM PKO BP, gdzie minimalny zapis wynosi 25 tys. zł.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 4 p.p. marży, podobnie jak w poprzedniej emisji. WIBOR 3M na dziś wynosi 7,2%, zatem oprocentowanie według aktualnej sytuacji rynkowej wyniosłoby 11,2%. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 3 miesiące.

Obligacje emitowane są na okres niecałych 5 lat, ich planowana data wykupu to 28.11.2027 roku, podobnie jak poprzedniej emisji, co oznacza, że prawdopodobnie obecna emisja zostanie zasymilowana z poprzednią.

Obligacje nie są zabezpieczone, środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Zapisy potrwają od 7 do 19 grudnia 2022 roku (link do emisji).

20 grudnia 2022 roku nastąpi przydział obligacji, a na Catalyst powinny się one pojawić w styczniu przyszłego roku.

Liderem konsorcjum przyjmującego zapisy jest DM BDM (link do oferty), a w konsorcjum znajdują się jeszcze Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie oraz Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

KRUK – ANALIZA PRZEKROJOWA SPÓŁKI

Prezentacja inwestorska znajduje się w tym miejscu, analizę wyników spółki po 3 kwartałach, patrząc okiem akcjonariusza, znajdziesz tutaj, a omówienie jej sytuacji bilansowej z punktu widzenia obligatariusza opublikowałem tutaj. Warto również obejrzeć webinar z członkiem zarządu KRUK, Panem Michałem Zasępa: link do webinaru).

KRUK – NOTOWANIA OBLIGACJI – PORÓWNANIE

Dla KRUK emitowanie obligacji stanowi stały element finansowania działalności. Spółka wyemitowała i wykupiła już wiele serii obligacji. W tabeli poniżej zawarłem wszystkie serie obligacji grupy, które są aktualnie notowane na Catalyst wraz z ich zmianami rentowności w ostatnim czasie:

Aktualny stan rentowności obligacji pokazuje ostatnia kolumna po prawej stronie. Jak widać aktualne rentowności obligacji są poniżej aktualnej oferty, można ją zatem uznać za przynajmniej poprawną.

Podsumowując, KRUK to duża spółka giełdowa (wchodzi już w skład WIG20), z wieloletnią historią na rynku obligacji korporacyjnych. Sytuacja finansowa grupy jest bardzo dobra. Patrząc na obligacje notowane na Catalyst, obecna oferta wydaje się dobrze „skrojona” pod względem oprocentowania. Również oprocentowanie zmienne daje zabezpieczenie przed ewentualnym dalszym wzrostem stóp procentowych i stawek WIBOR.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Disclaimer: KRUK wykupił reklamę emisji obligacji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.


Inwestujesz w akcje lub obligacje (skarbowe, korporacyjne)? Dołącz do nas i ponad 1,3 tysiąca Abonentów Portalu Analiz i korzystaj z wiedzy praktyków oraz wymieniaj się doświadczeniami w ramach forum. Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: