W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

GK Immobile – wyniki Q3 2023 roku

GK Immobile w Q3 2023 roku osiągnęła 264 mln zł przychodów wobec 235 mln zł rok wcześniej. Strata grupy wyniosła -1,5 mln zł wobec 5,8 mln zł zysku netto rok wcześniej. Poniżej przedstawiam krótkie omówienie rezultatów wypracowanych w tym okresie przez Grupę Kapitałową Immobile. Wszystkie wpisy odnośnie grupy znajdziesz tutaj.

GK Immobile – wyniki Q3 2023 roku

Grupa realizuje strategię wzrostu przychodów:

Jednak nie przekłada się to 1 do 1 na rentowność kontraktów, czyli zysk brutto ze sprzedaży, który mimo wyższych przychodów okazał się niższy rok do roku:

Grupa rośnie, rosną zatem i koszty ogólnego zarządu i sprzedaży, co odciska swoje piętno na wyniku operacyjnym:

A po uwzględnieniu kosztów finansowych i podatku, grupa zanotowała stratę netto w Q3 2023 roku:

Co jest główną przyczyną spadku rentowności oraz zanotowania straty – o tym w omówieniu wyników segmentów.

GK Immobile – wyniki segmentów

Po omówienie wyników segmentów Przemysł i Budownictwo Przemysłowe zapraszam do wpisu o PJP MAKRUM (link), a wyniki Atrem omówiłem w tym wpisie. Poniżej graficzne zobrazowanie wyników w/w segmentów, dodam tylko, że w GKI jest nieco inna alokacja kosztów i wyniki segmentu prezentowane tutaj nieco się różnią od tych raportowanych przez PJP.

Pozostałe segmenty GKI to Hotele, Deweloping i Moda.

Hotele to pewny punkt w grupie GK Immobile. Segment systematycznie (za wyjątkiem pandemii) rośnie pod względem przychodów, dzięki otwieraniu kolejnych hoteli, ale także restauracji. Segment zmaga się z rosnącymi kosztami, stąd też nieco niższe zyski roku 2023 w porównaniu do poprzedniego.

W segmencie Deweloping w Q3 rozpoczęły się przekazania mieszkań na Osiedlu Platanowy Park, stąd solidne przychody i zyski:

Niestety cieniem na wyniki całej grupy kładzie się segment Moda, który cały czas notuje mocne straty:

Za 3 kwartały 2023 roku segment zanotował 21,7 mln zł straty operacyjnej. Wynik operacyjny za Q1-Q3 2023 r. całej grupy GKI to 14,6 mln zł, jasno widać, że bez segmentu Moda grupa w bieżącym roku zamiast -1,5 mln zł straty netto byłaby na mocnym plusie.

Podsumowując, wyniki Q3 2023 roku, 1,5 mln zł straty netto wobec 5,8 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w Q3 2022 r., trudno uznać za satysfakcjonujące, zwłaszcza, że wspierane było dobrym wynikiem segmentu Deweloping (przekazania mieszkań w kluczowej inwestycji). Po 3 kwartałach 2023 roku GKI notuje -8,6 mln zł straty netto, wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej, zatem i narastająco nie ma powodów do satysfakcji.

Słabe wyniki 2023 roku to efekt strat w segmencie Moda (blisko 22 mln zł straty operacyjnej w tym okresie, wobec 3 mln straty rok wcześniej). Według zarządu grupy strata segmentu wynika z prowadzonej restrukturyzacji, która w kolejnych kwartałach powinna przynieść pozytywne efekty. Jednak już w czerwcu 2022 roku zarząd deklarował, że w 2022 roku segment ten będzie rentowny – tak się nie stało (10 mln zł straty operacyjnej w 2022 roku), następnie zarząd deklarował stopniową poprawę wyników segmentu w drugiej połowie 2023 roku, tymczasem w Q3 segment ten zanotował najgorszy kwartalny wynik.

Patrząc z zewnątrz, wygląda, że nie wszystko poszło zgodnie z założeniami, a, mimo dołączania kolejnych marek do segmentu, spadające przychody nie są dobrym prognostykiem na kolejne kwartały. Zarząd wspomina o pełnym zatowarowaniu sklepów na wiosnę przyszłego roku, prawdopodobnie dopiero wtedy będzie można ocenić skuteczność przyjętej przez GKI strategii rozwoju segmentu.

Na dzień dzisiejszy z punktu widzenia akcjonariusza mniejszościowego utworzenie tego segmentu nie wygenerowało wartości dla grupy GKI (a wręcz przeciwnie), a także w oparciu o posiadane informacje (a raczej brak konkretów) trudno zakładać, jakie wyniki ten segment może osiągać w przyszłości, zwłaszcza, że wcześniejsze deklaracje zarządu GKI o osiągnięciu rentowności segmentu w 2022 roku się nie sprawdziły. Można zastanawiać się również czy czas poświęcony przez zarząd GKI na inwestycje w małe, niszowe marki modowe mógłby być efektywniej wykorzystany na rozwój kluczowych segmentów grupy.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: