W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

KRUK – emisja obligacji w EUR, seria AO4EUR

8 grudnia zakończyła się emisja obligacji KRUK w EUR serii AO3EUR. Zakończyła się sukcesem dla spółki, która oferowała papiery o łącznej wartości 5 mln EUR, a inwestorzy zgłosili popyt o wartości 17,3 mln EUR, zatem redukcja zapisów wyniosła 71%. Zachęcona sukcesem spółka przeprowadza zatem szybką emisję „dogrywkową”, której parametry opisuję w dalszej części wpisu.

Zainteresowanie naszymi obligacjami w EURO na rynku polskim przewyższyły nasze oczekiwania. Biorąc pod uwagę potrzeby  biznesowe KRUKa w kolejnych kwartałach  i wychodząc naprzeciw niezaspokojonemu popytowi  ze strony inwestorów, zdecydowaliśmy na kolejną emisję serii obligacji o wartości nominalnej również 5 mln EUR. Zapisy na obligacje wystartowały dziś,  i potrwają do 15 grudnia – komentuje Piotr Krupa, CEO KRUK S.A.. – Ten rok to dla nas duży skok do przodu – pod kątem transformacji technologicznej, doskonałości operacyjnej i inwestycyjnej. Korzystamy z możliwości naszej przewagi konkurencyjnej i inwestujemy na największych rynkach NPL w Europie, ugruntowując naszą pozycję lidera. Myślę, że inwestorzy doceniają osiągnięcia KRUKa i konsekwencję w realizacji strategii rozwoju. Dzięki dobremu dostępowi do finansowania i zaufaniu inwestorów KRUK może zoperacjonalizować tę strategię.

KRUK – warunki emisji obligacji serii AO4EUR

Wartość emisji wynosi do 5 mln EUR, podobnie jak w ostatniej emisji. Wartość nominalna 1 obligacji to 100 EUR i od takiej kwoty można składać zapisy.

Oprocentowanie obligacji wyniesie EURIBOR 3M plus marża 400 punktów, co przy stawce EURIBOR 3,969% (w dniu 20 listopada) oznacza 7,969% w skali roku. Oczywiście oprocentowanie będzie się zmieniać w kolejnych okresach odsetkowych, czyli co 3 miesiące.

Obligacje nie są zabezpieczone, a celem emisji jest „finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych”. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynek Catalyst.

Obligacje emitowane są na okres 5 lat, ich wykup nastąpi 11 grudnia 2028 roku – podobnie jak poprzednia emisja, należy zatem zakładać „połączenie” tych 2 emisji.

Zapisy przyjmowane są w bardzo krótkim okresie: 12-15 grudnia 2023 roku, ich przydział nastąpi 18 grudnia 2023 r., a wprowadzenie na Catalyst najprawdopodobniej w styczniu 2024 r.

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski BDM (link do oferty), Biuro Maklerskie Pekao, DI Xelion, Michael / Ström DM.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

KRUK – analizy, porównanie oprocentowania obligacji w EUR

Poniżej fragment z wpisu dotyczącego poprzedniej emisji obligacji, od tego czasu nic się nie zmieniło:

Zachęcam do zapoznania się z prezentacją spółki po wynikach Q3 2023 roku, a także z analizą spółki na Portalu Analiz.

Ponieważ to jest w praktyce pierwsza emisja spółki (seria obligacji będzie zapewne połączona z zakończoną w ubiegły piątek) w EUR kierowana do Inwestorów Indywidualnych, nie ma bezpośredniego porównania. Ale np. w emisji na rynki skandynawskie dla inwestorów profesjonalnych KRUK zapłacił sporo więcej, stawkę EURIBOR 3M + 6,5%. Jednakże wartość całej emisji wynosiła 150 mln EUR, zupełnie nieporównywalna skala. Nie jesteśmy nordyckimi instytucjami więc pozostaje nam oceniać ofertę, która jest na stole. A moim zdaniem jest bardzo ciekawa.

Na rynku Catalyst nie ma póki co wielu spółek emitujących papiery w EURO. Poniżej przykładowe zrealizowane emisje i ich oprocentowanie:

  • Cavatina Holding CAV0127 EURIBOR 6M + 6%,
  • MLP Group MLP0525 EURIBOR 6M + 3,95%,
  • Vantage Development VAN0727 EURIBOR 6M + 2,9%,
  • DL Invest Group DLI0426 EURIBOR 3M + 5,5 %.

Podsumowując, KRUK to duża spółka giełdowa (wchodzi już w skład WIG20), z wieloletnią historią na rynku obligacji korporacyjnych. Sytuacja finansowa grupy jest bardzo dobra. Obecna emisja w EUR jest pierwszą kierowaną do inwestorów indywidualnych, trudno więc o porównania. Również rynek Catalyst nie jest wypełniony tego typu emisjami. Tym bardziej cieszy, że KRUK dołącza do firm emitujących obligacje w EUR, co pozwala nam inwestorom oprócz dywersyfikacji firm, branż czy rodzaju oprocentowania (stałe, zmienne) dołożyć również dywersyfikację walutową.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: