W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

ASBIS – wywiad z Wiceprezesem Grupy, Costasem Tziamalisem

Znaczna część działalności operacyjnej ASBIS miała miejsce w rosji, Białorusi i w Ukrainie. Brutalna agresja rosji na Ukrainę miała zatem znaczący negatywny wpływ na biznes operacyjny grupy. Tymczasem ASBIS w bardzo trudnym otoczeniu radzi sobie bardzo dobrze. W poniższym wywiadzie pytamy wiceprezesa spółki, Pana Costasa Tziamalisa o to, jak spółka sobie obecnie radzi czy nie boi się spowolnienia rynku, w jaki sposób ma zamiar dalej poprawiać swoje wyniki i jakim podmiotem ma zamiar stać się za 5 lat. Zapraszamy do lektury wywiadu:

1. Różne raporty (m.in. Gartner) pokazują mocne wyhamowanie tempa wzrostu (jeśli w ogóle nie spadek) popytu na szeroko pojęty sprzęt IT w krajach rozwiniętych. Czy tyczy się w to w równym stopniu także rynków na których funkcjonuje Asbis? Spółka wspominała, że obecnie rynki na których działa spółka także się zmniejszają. Z drugiej strony Asbis działa na rynkach rozwijających się, które nadal przechodzą przez proces cyfryzacji. Czy nie powinniśmy więc oczekiwać, że popyt na tych rynkach będzie zachowywał się lepiej, niż na rynkach rozwiniętych? Jakie są przewidywania w zakresie tempa wzrostu rynków na których działa spółka w najbliższych latach?

Rzeczywiście następuje spowolnienie popytu na produkty IT w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej i USA. Prawdą jest również, że w związku z pandemią wiele zmian zaszło szybko, dlatego teraz następuje normalizacja rynku. Jednak ta normalizacja jest już na wyższym zapotrzebowaniu rynku, niż było to przed pandemią i ta zmiana technologiczna już z nami zostanie. Na wielu naszych rynkach rozwój segmentu IT jest znacznie niższy niż na dojrzałych rynkach Europy Zachodniej. Z tego powodu spodziewamy się, że tempo spowolnienia, czy też normalizacji rynkowej, na naszych rynkach będzie niższe niż na dużych rynkach Europy Zachodniej.

W kolejnych latach kluczowym czynnikiem sukcesu dystrybutorów IT będzie zdolność firmy do zdobywania udziału w rynku kosztem innych konkurentów. Niedobory w kilku segmentach produktowych mogą okazać się katalizatorem tego, jak sytuacja będzie wyglądać w ciągu najbliższych kilku lat. My dodatkowo dynamicznie zamierzamy rozwijać inne sektory działalności, które będą dywersyfikowały nasz biznes.

2. Jakie spółka ma nastawienie do wdrożenia większego skupu akcji własnych w celu ich umorzenia (inny niż ten prowadzony do tej pory)? Płynność akcji na rynku jest duża, a bieżąca cena wydaje się być atrakcyjna – dlaczego więc można odnieść wrażenie, że Asbis sceptycznie podchodzi do tego pomysłu?

ASBIS nie jest sceptycznie nastawiony do o buyback’u. ASBIS wdrożył i w pełni zrealizował poprzedni program. Celem tego programu jest pokazanie inwestorom i rynkom kapitałowym, że firma wierzy w siebie i robi wszystko, aby wspierać naszych akcjonariuszy.

3. Wiele osób wieszczy obecnie nadchodzącą recesję lub nawet kryzys. Czy gdyby faktycznie doszło do recesji, to jak ASBIS zamierza to wykorzystać? Czy rozważana jest dalsza dywersyfikacją biznesu, nowe inwestycje lub przejęcia? Mile widziane będą konkrety.

Obecnie, pomiędzy naszymi historycznie największymi rynkami, czyli Rosją i Ukrainą, trwa wojna. My jesteśmy w jej środku, dlatego kryzys, który odczuwa większość świata z tym związany nas też dotyka od samego początku. W tych trudnych warunkach Grupa udowodniła, że potrafi spojrzeć na sprawy z właściwej perspektywy, wdrożyć właściwą strategię i przetrwać każdy kryzys, który pojawi się na jej drodze. Obecnie pracujemy nad większym planem dywersyfikacji i w odpowiednim czasie ogłosimy nasze plany. Obejmie to ekspansję terytorialną, ale także nasze działania zmierzające do wzbogacenia naszego portfolio produktów poprzez akwizycje.

4. Pytanie o wizję. Gdzie chcielibyście Państwo by znalazł się Asbis za 5 lat, co uznalibyście za sukces?

Przede wszystkim chciałbym, aby wojna się skończyła i żeby ludzie powrócili do normalnego życia. Moim osobistym życzeniem dla ASBIS na najbliższe 5 lat jest, aby firma wypracowywała 5 mld USD przychodów i 200 mln USD zysku netto dla swoich akcjonariuszy.

5. Jak wygląda obecnie konkurencja na głównych rynkach zbytu spółki (takich jak Kazachstan, ZEA, Ukraina, Słowacja, Czechy czy nawet Polska)? Czy Asbis jest na tych rynkach podmiotem dominującym, czy są jacyś porównywalni lub więksi konkurenci? Jak na sytuację konkurencyjną wpłynęła pandemia i inwazja Rosji na Ukrainę?

Nie ma drugiego takiego dystrybutora IT jak ASBIS w całym regionie EMEA. Nasza konkurencja ma charakter lokalny lub regionalny, jednak nie pokrywa całego naszego rejonu działania. Na niektórych rynkach istnieją więksi konkurenci pod względem przychodów, jeśli weźmiemy pod uwagę spółki lokalne. W oczach producentów jesteśmy jednak ich największym odbiorcą, ponieważ zajmujemy się większą powierzchnią i zarządzamy znacznie większym portfelem sprzedaży.

Pandemia i wojna sprawiły, że sytuacja z konkurencją znacznie się zaostrzyła. Wielu konkurentów zaczęło dążyć do zwiększenia udziału w rynku i w rezultacie rozpoczęli oni wojnę cenową. ASBIS zdołał wyjść z tego silniejszy ze względu na skalę działania i masę krytyczną.

6. Jaka metoda rozwoju jest preferowana i wg. spółki bardziej efektywna – rozwój poprzez przejęcia, czy wzrost organiczny, a szczególnie w czasach recesji i kryzysu? Czy są jakieś rynki (jakie), na których jest prowadzona/ma być wprowadzona inna strategia działania niż dominująca (jaka)?

Tradycyjnie ASBIS rozwijał się w sposób organiczny i w ciągu całej naszej 30-letniej historii odniósł sukces. Uważam jednak, że obecnie również strategia wzrostu przez akwizycje może okazać się skuteczna, biorąc pod uwagę czas, ale także warunki rynkowe. W czasach recesji i kryzysu firmy z silną pozycją gotówkową mogą być w stanie zidentyfikować dobre i atrakcyjne cele, którym zabrakło gotówki i efektywnie zarządzać wzrostem poprzez przejęcia.

W naszej próbie wejścia na nowe rynki planujemy również działalność typu greenfield. Ważne jest dla nas, abyśmy byli w stanie zidentyfikować właściwych ludzi, którzy będą realizować naszą wizję.

7. Z czego wynikają przewagi konkurencyjne Asbisu na rynkach na których funkcjonuje? Jakie czynniki mają największe znaczenie? Czy wynikają one z wyłączności na dystrybucję poszczególnych marek, a może świetnych relacji handlowych lub samej wielkości Grupy Asbis w myśl idei że duże podmioty preferują 'robić biznes’ z innymi dużymi podmiotami ze względu na bezpieczeństwo finansowe? A może kluczowe znaczenie ma sprawna logistyka?

 

Pełen dostęp do artykułu posiadają abonenci Portalu.
Zaloguj się do Portalu lub zarejestruj się.
(rejestracja jest darmowa)

Komentarze widoczne są dla abonentów portalu!

Partnerzy Portalu Analiz: