Kredyt Inkaso | PortalAnaliz.pl

Tag: Kredyt Inkaso


DARMOWY

(0) Kredyt Inkaso - wyniki I kwartału 2021/2022

Dodano: 17.09.2021 13:46:46 | Autor: Remigiusz IwanKredyt Inkaso

Zapraszam do lektury omówienia wyników Kredyt Inkaso z punktu widzenia obligatariusza.

W okresie 3 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2021 r. grupa Kredyt Inkaso odnotowała wpłaty z tytułu pakietów wierzytelności na poziomie 70,8 mln zł, co stanowi wzrost o 17,4 mln zł (32,6%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Odnotowany wzrost wpłat z pakietów wierzytelności wynikał m.in. z dobrych wyników osiągniętych ze strumienia egzekucyjnego.

Czytaj więcej