W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Kredyt Inkaso – publiczna emisja obligacji serii L1

Z publiczną emisją obligacji korporacyjnych serii L1 wystartowała spółka Kredyt Inkaso. O spółce, w tym o jej niedawno opublikowanych wynikach rocznych przeczytasz w tym miejscu, natomiast poniżej omówienie parametrów obecnie prowadzonej emisji obligacji.

Kredyt Inkaso – emisja obligacji serii L1

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 4,7% w skali roku, co na dzień 7 lipca dawałoby oprocentowanie 11,84%. WIBOR 3M oznacza też, że odsetki będą wypłacane co 3 miesiące.

Obligacje emitowane są na okres 4 lat, a ich termin wykupu przypadnie na 27 lipca 2026 roku.

Minimalny zapis to 1 sztuka obligacji, której wartość wynosi 100 zł.

Wartość całej emisji obligacji to 20 mln zł.

Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej.

Zapisy na obligacje trwają od 12 do 26 lipca 2022 roku. Zapisy można składać w Domu Maklerskim NWAI (osoby prawne), w Ipopema, DM Noble Securities oraz w DM Michael / Ström. Jeżeli chcesz zapisać się na obligacje w DM Michael / Ström, a nie masz tam jeszcze rachunku, to polecam skorzystanie z tego formularza – trafisz do doradcy, którego usługi polecam i z nich korzystam. Na stronie DM MS znajdziesz również informacje o ofercie, w tym link do prezentacji.

Przypominam, że inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem, dlatego warto przeczytać zawarte w prospekcie emisyjnym czynniki ryzyka.

Kredyt Inkaso – podsumowanie

O wynikach grupy i jej sytuacji bilansowej pisałem tutaj.

W tym wpisie zwrócę uwagę na zarząd – od 2018 roku prezesem spółki jest Maciej Szymański, wcześniej związany z Waterland. Główny udziałowiec skierował swojego człowieka do naprawy spółki i to się powiodło. Do zarządu dołączyły też Barbara Rudziks (od 04.2020 r.), która wcześniej pracowała m.in. w BEST oraz Iwona Słomska (od 05.2021 r.), która przyszła z KRUKa. Zatem prezes otoczył się osobami z dużym doświadczeniem z najlepszych firm z branży w Polsce.

Ciekawostką jest też fakt, że BEST zarzucało Kredyt Inkaso nieuzasadnione spekulacje – zawarcie zabezpieczenia kredytów w postaci SWAP – zastąpienie zmiennej stopy procentowej stałą na kwotę przewyższającą zadłużenie. Początkowo ta transakcja przynosiła duże straty, a teraz jest czymś bardzo korzystnym dla grupy.

Uwaga – akapit zmieniony:

Jeżeli chodzi o obligacje KRI notowane na Catalyst, to w tej chwili mamy 3 serie obligacji. KRI0822 niedługo będą wykupione, a KRI1025 oferujące stałe 6% notowane są z rentownością brutto 8,84% (źródło: MyFund). Zatem te serie nic ciekawego nie oferują, Jest natomiast notowana również seria KIN1025 z lepszym oprocentowaniem od obecnej oferty (WIBOR 3M + 4,9% versus WIBOR 3M + 4,7%), zatem przy wycenie 100% zapewnia nieco wyższą rentowność od obecnej oferty. 

Kredyt Inkaso płaci za obecnie emitowane obligacje WIBOR 3M + 4,7% marży. BEST w lutym płacił 4% marży, a KRUK w maju 3,3% marży. Patrząc porównawczo oferta Kredyt Inkaso wydaje mi się interesująca. Ale obecnie marża w całym oprocentowaniu stanowi mniejszą część niż jeszcze rok temu (gdy była praktycznie całym oprocentowaniem) więc i dziś można się zastanawiać czy lepiej mieć 10% od emitenta uznawanego za bezpieczniejszego niż 12% od mniej bezpiecznego (przykład ogólny). To dużo mniejsza procentowo różnica, niż między oprocentowaniem 2, a 4%.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak oceniam KREDYT INKASO, BEST, KRUK i 32 inne spółki – emitentów obligacji – w Raporcie Rankingowym, to zapraszam do zapoznania się z ofertą jego zakupu – w „pakiecie” z Portalem Analiz RR kosztuje 30 zł.

Na koniec jeszcze przypomnienie, że to nie jest rekomendacja inwestycyjna, inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem, a wpis nie jest sponsorowany.


Dołącz do 1,3 tysiąca Abonentów Portalu Analiz i korzystaj z wiedzy praktyków oraz wymieniaj się doświadczeniami na forum i czacie Portalu.

Na Portalu znajdziesz analizy wyników i perspektyw spółek z GPW, omówienia sytuacji finansowej emitentów obligacji korporacyjnych, ale i dyskusje o spółkach zagranicznych, obligacjach skarbowych i wielu innych tematach.

Zapraszamy!

 

2 komentarze do “Kredyt Inkaso – publiczna emisja obligacji serii L1

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: