W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

MCI Capital – emisja obligacji serii T2

31 stycznia (poniedziałek) 2022 roku z publiczną emisją obligacji korporacyjnych serii T2 wystartowała spółka MCI Capital ASI. Zapisy potrwają do 16 lutego, ale z pewnych względów, o których poniżej, decyzji o zapisie nie warto odkładać na ostatni dzień zapisów.

MCI Capital – parametry emisji obligacji serii T2

Wartość obecnej emisji obligacji wynosi 85 mln zł i jest jedną z większych kierowanych do inwestorów indywidualnych (ale instytucje również mogą składać zapisy na te obligacje). Niebawem wygasa prospekt emisyjny spółki, którego wartość opiewała na 100 mln zł. A że do tej pory MCI uplasowało obligacje o wartości 15 mln zł, to obecna emisja obligacji o wartości 85 mln zł jest po prostu dopełnieniem prospektu. A dzięki temu, że spółka zapragnęła pozyskać pełną pulę w krótkim czasie, inwestorzy mogą się cieszyć lepszymi warunkami emisji, o czym poniżej.

Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty. Bardzo ciekawa jest natomiast konstrukcja zapisów, składając je odpowiednio wcześnie można uzyskać nawet 2,5% „rabatu”, co jest wielkością sporą, jak na realia rynku obligacji korporacyjnych.

Cena Emisyjna 1 Obligacji jest uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi:

– zapisy złożone w dniach 31.01-08.02.2022 r. Cena Emisyjna = 97,50 PLN,

– zapisy złożone w dniach 09.02-13.02.2022 r. Cena Emisyjna = 98,75 PLN,

– zapisy złożone w dniach 14.02-16.02.2022 r. Cena Emisyjna = 100,00 PLN.

Jasne zatem jest, że jeżeli ktoś rozważa zapis na te obligacje, to powinien to uczynić do 8 lutego 2022 roku.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 3,5 p.p. marży. Obecnie WIBOR 3M wynosi 2,99%, co oznacza oprocentowanie w wysokości 6,49% w skali roku. Odsetki będą wypłacane co 3 miesiące. Uwzględniając natomiast „rabat” 2,5% przy wcześniejszym zapisie i rozkładając go na 5 lat, można przyjąć, że wcześniejszy zakup obligacji korporacyjnych MCI oznacza oprocentowanie WIBOR 3M + 4 p.p. marży.

Obligacje emitowane są na okres 5 lat, ich data wykupu to 18.02.2027 roku.

Obligacje są zabezpieczone, zabezpieczenie na certyfikatach inwestycyjnych Subfunduszu MCI.EV w wysokości 150% wartości emisji (zastaw rejestrowy) ustanawiane po dniu emisji.

Zapisy rozpoczynają się 31 stycznia 2022 roku i potrwają do 16 lutego. 18 lutego planowany jest wstępny przydział obligacji, a około 10 marca powinny one pojawić się na rynku Catalyst.

Link do oferty i informacji związanych z ofertą obligacji (w tym prezentacja spółki) znajdziesz tutaj. Zapisy na obligacje przyjmują: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska; Noble Securities; Ipopema Securities; BDM Dom Maklerski; Dom Maklerski Banku BPS.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

MCI Capital – analiza przekrojowa spółki

Prezentacja inwestorska spółki znajduje się w tym miejscu (link). We wtorek 1 lutego na Portalu Analiz pojawi się wpis omawiający sytuację finansową grupy z punktu widzenia obligatariusza.

MCI Capital – notowania obligacji – porównanie

W swojej historii grupa MCI wyemitowała obligacje o łącznej wartości 681 mln zł, a wykupiła obligacje o wartości 568 mln zł. Jest zatem doświadczonym i uznanym emitentem obligacji – jednak do tej pory emisje obligacji głównie były kierowane do instytucji.

Najlepszym benchmarkiem dla aktualnie emitowanych obligacji są MCI1126 (seria T1), wyemitowane w listopadzie 2021 roku, o warunkach (oprocentowanie i zabezpieczenie) dokładnie takich samych jak w obecnej emisji (za wyjątkiem „rabatu” przy zakupie).

Obligacje te (MCI1126) regularnie notowane były w okolicach 102% ich wartości nominalnej, a zdarzyła się nawet transakcja na 104%. Po ogłoszeniu warunków nowej emisji (dyskonto 2,5% przy wcześniejszym zakupie) cena obligacji MCI1126 spadła do 100%, co ma uzasadnienie logiczne – inwestorzy sprzedają serię MCI1126, żeby zapisać się na nową serię z 2,5% premii.

Ponieważ nowa seria ma takie same oprocentowanie (i zabezpieczenie) trudno zakładać, że będzie notowana inaczej od serii MCI1126 – uzasadnione wydaje się założenie, że będzie notowana przynajmniej w okolicach nominału, a w związku z prawdopodobnym wyczerpaniem się prospektu emisyjnego spółki i brakiem nowych emisji, docelowo wyobrażam sobie sytuację, że notowania obydwu serii będą takie, jak serii MCI1126 przed ogłoszeniem warunków nowej emisji.

Oczywiście przypominam, że wobec rynku Catalyst należy zachować dużą pokorę, notowania obligacji zależą nie tylko od sytuacji emitenta, ale również od sytuacji na samym rynku i np. płynności w funduszach inwestycyjnych. Decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Inwestujesz w akcje / obligacje korporacyjne? Dołącz do społeczności Portalu Analiz.

Disclaimer: MCI Capital wykupił reklamę emisji na Portalu Analiz i Rynku Obligacji. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: