W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

BETA ETF TBSP – ETF na polskie obligacje skarbowe

TBSP.Index – stopa zwrotu, skład

TBSP.Index jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. TBSP.Index jest indeksem dochodowym uwzględniającym zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. W skład portfela indeksu wchodzą denominowane w złotych obligacje zerokuponowe oraz obligacje o oprocentowaniu stałym. Łącznie w skład indeksu wchodzi 15 serii obligacji.

Stopa zwrotu tego indeksu od jego utworzenia wyglądaja następująco:

Ponieważ w składzie indeksu są obligacje o oprocentowaniu stałym (lub zerokuponowe, ale efekt jest ten sam), to czasy spadających stóp procentowych (np. okres 2017-2020) były dla tego indeksu wyśmienite. Z kolei wzrost stóp procentowych spowodował przecenę obligacji o stałym oprocentowaniu i gwałtowne obsunięcie się indeksu.

Beta ETF TBSP – informacje o produkcie

I właśnie w takim ciekawym rynkowym momencie na giełdzie zadebiutował ETF o nazwie Beta ETF TBSP Portfelowy FIZ, którego celem jest osiąganie stóp zwrotu, których wielkość odzwierciedla procentowe zmiany wartości indeksu TBSP.Index dla takich samych okresów.

Ponieważ przedmiotem indeksu (a więc inwestycji Beta ETF TBSP) są obligacje skarbowe, profil ryzyka inwestora określony jest na 2 w 7 stopniowej skali (potencjalnie niski zysk przy niskim ryzyku). Jednak jak widać po 2021 roku, wartości indeksu potrafią również spadać, stąd rekomendowany horyzont inwestycyjny wynosi przynajmniej 3 lata.

Przyszłe wyniki funduszu w uproszczeniu zależą od oprocentowania obligacji oraz ceny tych obligacji na giełdzie. O ile oprocentowanie jest znane i stałe, to ceny obligacji podlegają wahaniom rynkowym – stąd na przykład spadki wartości indeksu w 2021 roku. Oprocentowanie obligacji oraz ich cena na giełdzie i okres do wykupu składają się na rentowność obligacji, a w konsekwencji portfela. Na dzień 12 stycznia 2021 roku rentowność brutto portfela do wykupu (YTM) wynosiła 3,69% (taką roczną stopę przyniósłby fundusz, gdyby ceny obligacji przestały się zmieniać), a średni czas trwania obligacji w portfelu wynosił około 4 lat. Im dłuższy okres do wykupu – tym większa zmienność cen obligacji w związku ze zmianą stóp procentowych.

Wśród zalet Beta ETF TBSP można wymienić: dywersyfikację (jeden certyfikat to 15 obligacji skarbowych), pasywną strategię (zarządzający nie próbuje pobić indeksu, a skupia się na nisko kosztowym jego odwzorowaniu), bezpieczeństwo inwestycji (polskie obligacje skarbowe), dostępność już od niewielkich kwot, efektywność podatkową (otrzymywane odsetki są reinwestowane, nie jest pobierany od nich podatek belki), niskie opłaty (0,1% za zarządzanie w skali roku).

Będąc przy opłatach, to oprócz opłaty za zarządzanie, fundusz Beta ETF TBSP ponosi również koszty działalności – łączny wskaźnik kosztów nie może jednak przekroczyć 0,5% w skali roku.

Beta ETF TBSP – gdzie kupić?

Certyfikaty Beta ETF TBSP można kupować na giełdzie (podobnie jak akcje), symbol giełdowy to ETFBTBSP.

Przy zakupie / sprzedaży certyfikatów warto przestrzegać poniższych rad:

Beta ETF TBSP – podsumowanie, czy warto?

Patrząc na notowania indeksu bazowego TBSP.Index można powiedzieć, że najgorszy moment na zakup ETF był(byłby, gdyby ETF już istniał) na początku lub w połowie 2021 roku. Pytanie czy teraz jest już najlepszy moment? Tego nie wiem, ale gorąco zachęcam do obejrzenia tego webinaru z przedstawicielem Beta ETF dla sympatyków Portalu Analiz – gdzie takie dywagacje się pojawiają.

No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie jesteś, zapraszam do dołączenia do społeczności blisko 1,5 tysiąca Abonentów Portalu Analiz – na zamkniętym forum dyskutujemy o spółkach, wydarzeniach, okazjach inwestycyjnych i podobnych tematach. W rekordowym momencie na czacie Portalu Analiz było 312 osób – to miejsce po prostu żyje.

Niniejszy wpis prezentuje produkt Beta ETF TBSP, nie stanowi natomiast rekomendacji inwestycyjnej.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: