W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

KRUK – emisja obligacji AM1

W dniu dzisiejszym z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka KRUK. Tym razem dla emitowanych obligacji oferuje oprocentowanie zmienne. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji, podaję link do analizy przekrojowej spółki oraz kilka ciekawostek.

KRUK – PARAMETRY EMISJI OBLIGACJI AM1

Wartość obecnej emisji obligacji wynosi 50 mln zł.

Liderem konsorcjum przyjmującego zapisy jest DM BDM (link do oferty, w tym prezentacji), a w konsorcjum znajdują się jeszcze Dom Maklerski Michael / Ström (jeżeli chcesz założyć tam konto, proponuję poprzez ten link), Ipopema, Noble Securities, Dom Maklerski BOŚ oraz PKO Bank Polski – PKO Biuro Maklerskie.

Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 3,4 p.p. marży. Obecnie WIBOR 3M wynosi 2,06%, zatem oprocentowanie „na dziś” wyniosłoby 5,46%. Odsetki będą wypłacane co 3 miesiące.

Obligacje emitowane są na okres 5 lat, ich data wykupu to 16.12.2026 roku.

Obligacje nie są zabezpieczone, środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych. Emitent planuje wprowadzić obligacje na rynek Catalyst.

Zapisy rozpoczęły się 1 grudnia i potrwają do 14 grudnia 2021 roku, link do zapisów, a pod tym linkiem możesz również zapoznać się z prezentacją spółki. 16 grudnia 2021 roku nastąpi przydział obligacji, a na Catalyst powinny się one pojawić w styczniu 2022 roku.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

KRUK – ANALIZA PRZEKROJOWA SPÓŁKI

Prezentacja inwestorska znajduje się w tym miejscu, a analizę wyników spółki po raporcie za 2020 rok przygotowałem na Portalu Analiz – link. Z kolei w tym miejscu znajdziesz analizę wyników spółki za 3 kwartały 2021 roku.

KRUK – NOTOWANIA OBLIGACJI – PORÓWNANIE

Dla KRUKa emitowanie obligacji stanowi stały element finansowania działalności. Spółka wyemitowała i wykupiła już wiele serii obligacji. Poniżej w tabeli zawarłem wszystkie serie obligacji, które notowane są obecnie na Catalyst (dane pobrałem z serwisu myFund):

Obligacje posortowane są według daty zapadalności, jeżeli dobrze liczę, to wszystkie, nawet te ostatnie, oferują niższą rentowność brutto, niż obecna oferta. Na rentowność można spojrzeć też trochę inaczej, serie, które mają marże WIBOR 3M + 3,25 – 3,50 p.p. notowane są powyżej  nominału, co w pewien sposób pozwala budować oczekiwania wobec notowań obecnie oferowanej serii obligacji.

Podsumowując, patrząc na obligacje notowane na Catalyst, obecna oferta wydaje się dobrze „skrojona” pod względem oprocentowania. Również oprocentowanie zmienne daje zabezpieczenie przed ewentualnym dalszym wzrostem stóp procentowych i stawek WIBOR.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Disclaimer: KRUK wykupił reklamę emisji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: