W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE – wyniki Q3 2021 roku

Grupa Kapitałowa Immobile (GKI) opublikowała wyniki za 3 kwartały 2021 roku.

Przychody grupy w okresie 3 kwartałów 2021 roku wyniosły 395,8 mln zł wobec 358,1 mln zł rok wcześniej, a strata netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniosła 1 mln zł wobec 3,8 mln zł straty rok wcześniej.

Q3 2021 roku okazał się najlepszym wynikowo kwartałem 2021 roku, grupa zanotowała w nim 169,2 mln zł przychodów wobec 128,7 mln zł rok wcześniej oraz 2,2 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 2,9 mln zł rok wcześniej.

Wcześniej swoje wyniki kwartalne opublikowały wchodzące w skład GKI spółki Atrem i PJP Makrum, mamy zatem już pełen obraz grupy. Zapraszam zatem do omówienia wyników Grupy Kapitałowej Immobile, a także do dyskusji o spółce na forum Portalu Analiz (link).

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: