W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

PragmaGO – emisja obligacji w EUR

Z publiczną emisją obligacji w walucie EURO wystartowała spółka PragmaGO. Poniżej przedstawiam warunki emisji obligacji, a także porównuję ofertę z obligacjami w walucie EURO wyemitowanymi przez innych emitentów z rynku Catalyst.

PragmaGO – parametry emisji EUR1

Cena emisyjna pojedynczej obligacji to 100 EUR. Łącznie spółka planuje wyemitować 35.000 obligacji, co daje kwotę 3,5 mln EUR.

Oprocentowanie obligacji oparte będzie o stawkę EURIBOR i wyniesie EURIBOR 3M + 5 punktów procentowych marży. Przy EURIBOR na poziomie 3,886% oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym wyniosłoby 8,886%. Wypłata odsetek będzie miała miejsce kwartalnie.

Obligacje nie będą zabezpieczone.

Zapisy na obligacje można składać od 3 do 15 kwietnia 2024 roku. Przydział obligacji nastąpi 16 kwietnia, na przełomie kwietnia i maja powinny one pojawić się na rachunkach maklerskich, a w maju 2024 powinny pojawić się w notowaniach na rynku Catalyst.

Obligacje emitowane są na okres 3 lat (ale z możliwością wcześniejszej spłaty), ich data wykupu to 16 kwietnia 2027 roku.

Zapisy na obligacje można składać w Domu Maklerskim BDM (link) oraz w Michael / Ström Dom Maklerski.

Dla przypomnienia, inwestowanie w obligacje korporacyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. Pewien procent firm bankrutuje i nie spłaca swoich długów – dotyczy to np. kredytów firmowych, ale również i rynku obligacji.

Porównanie emisji obligacji w EUR, podsumowanie

W ostatnim czasie emisje obligacji w walucie EURO zyskują na popularności. Poniżej zestawienie marż dla wybranych emitentów i porównanie z marżami dla emisji w walucie PLN.

W marcowej emisji obligacji w złotych PragmaGO zaoferowała 5 p.p. marży, czyli dokładnie tak samo jak dla obecnej emisji w EUR.

W lutowej emisji obligacji w PLN KRUK zaoferował 4 p.p. marży, taką samą marżę spółka zastosowała w styczniowej emisji w EUR.

W ostatnich emisjach obligacji GHELAMCO oferowało 5 p.p. marży dla obligacji w EUR i w PLN.

Jedynym wyjątkiem jest spółka Kredyt Inkaso, która dla emisji w PLN zaoferowała marżę 5,5%, podczas gdy dla emisji w EUR marża była niższa i wyniosła 5,2% – emisja w EUR miała miejsce po dużej nadsubskrypcji w emisji złotowej.

Podsumowując, oferta Pragmy dla emisji w EUR jest typowa dla naszych emitentów, spółka oferuje taką samą marżę jak dla obligacji emitowanych w PLN. Oferty w EUR spotykają się z dużym zainteresowaniem inwestorów, można założyć, że obecnie nie będzie inaczejm zwłaszcza, że PragmaGO to uznany emitent obligacji.

Raport roczny spółka opublikuje 25 kwietnia, do tego czasu najbardziej aktualne są wyniki po 3 kwartałach, które omówiłem w tym wpisie. Na potrzeby emisji spółka opublikowała prezentację, w której znajdziesz również część danych operacyjnych za cały 2023 rok – gorąco polecam (link).

Udanych inwestycji!


Disclaimer: PragmaGO wykupiła reklamę emisji obligacji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: