W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

KRUK – emisja obligacji serii AN4

29 maja z publiczną emisją obligacji korporacyjnych (seria AN4) wystartowała spółka KRUK. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji oraz podaję linki do oferty, a także analizy spółki.

KRUK – parametry emisji obligacji serii AN4

Warunki emisji są praktycznie takie same, jak w poprzednich ofertach, a poniżej ich wyszczególnienie.

Wartość obecnej emisji obligacji wynosi do 50 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty za wyjątkiem DM PKO BP, gdzie minimalny zapis wynosi 25 tys. zł.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 4 p.p. marży, podobnie jak w poprzedniej emisji. Według stanu na 22.05.2023 r. oprocentowanie wyniosłoby 10,90%. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 3 miesiące.

Obligacje emitowane są na okres 5 lat, ich planowana data wykupu to 13.06.2028 roku.

Obligacje nie są zabezpieczone, środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Zapisy potrwają od 29 maja do 12 czerwca 2023 roku (link do emisji).

13 czerwca 2023 roku nastąpi przydział obligacji, a na Catalyst powinny się one pojawić w lipcu.

Liderem konsorcjum przyjmującego zapisy jest DM BDM (link do oferty), a w konsorcjum znajdują się jeszcze Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, Dom Inwestycyjny Xelion, DM BOŚ, Michael / Ström Dom Maklerski, Noble Securities, Ipopema Securities, Biuro Maklerskie Pekao.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

KRUK – ANALIZA PRZEKROJOWA SPÓŁKI

Prezentacja inwestorska znajduje się w tym miejscu, analizę spółki na Portalu Analiz po wynikach 2022 roku znajdziesz tutaj. Warto również obejrzeć konferencję spółki po wynikach 2022 roku (link).

KRUK – NOTOWANIA OBLIGACJI – PORÓWNANIE

Na rynku Catalyst notowana notowane są 2 „bliźniacze” serie obligacji KRUKa: KRU1127 oraz KR10228, o praktycznie takich samych warunkach jak obecna emisja. Obligacje te wyceniane są przez inwestorów nieznacznie powyżej 100% (ostatnie ceny transakcyjne to 100,68% i 100,3%), co pozwala mieć nadzieję, że również i obecna emisja może zostać pozytywnie przyjęta przez rynek, a mówiąc wprost, wygląda ciekawie.

KRUK to duża spółka giełdowa (wchodzi już w skład WIG20), z wieloletnią historią na rynku obligacji korporacyjnych. Sytuacja finansowa grupy jest bardzo dobra. Patrząc na obligacje notowane na Catalyst, obecna oferta wydaje się dobrze „skrojona” pod względem oprocentowania. Również oprocentowanie zmienne daje zabezpieczenie przed ewentualnym dalszym wzrostem stóp procentowych i stawek WIBOR.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Disclaimer: KRUK wykupił reklamę emisji obligacji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: