W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

KRUK – sytuacja bilansowa po Q3 2022 roku

Grupa KRUK opublikowała wyniki 3 kwartału 2022 roku. Omówienie rezultatów z punktu widzenia akcjonariusza znajdziesz w tym miejscu, natomiast w tym wpisie prezentuję tradycyjny przegląd sytuacji spółki okiem obligatariusza – czyli z naciskiem na jej sytuację finansową.

KRUK – wpłaty dłużników, przychody i zyski

Przegląd tradycyjnie rozpoczynamy od sprawdzenia wielkości wpłat od dłużników:

W 2022 roku, KRUK osiągnął najwyższe spłaty w historii działalności za okres 3 kwartałów. Spłaty wzrosły na każdym z rynków, na których spółka jest obecna. Wzrost wartości wpłat o 313 mln zł r/r to głównie efekt wyższych wpłat na rynku polskim (+150 mln zł r/r), włoskim (+90 mln zł r/r) oraz hiszpańskim (+47 mln zł r/r).  Ponad połowa wpłat pochodzi z rynków zagranicznych.

Wysokie wpłaty od dłużników przekładają się na wysokie przychody ze sprzedaży:

Oraz zyski:

Analizując wyniki KRUK warto mieć na uwadze, że część przychodów i zysków (lub strat) to efekt przeszacowań wartości posiadanych wierzytelności (zgodnie z oczekiwaniami przyszłych wpłat od dłużników), a także to, że na przychody i zyski grupy wpływają również inne segmenty działalności, np. pożyczki udzielane pod marką Wonga. O tym więcej  przeczytasz w analizie wyników spólki.

KRUK – sytuacja finansowa

Obligatariuszy spółki, oprócz zyskowności i możliwości generowania gotówki, mocno interesuje sytuacja finansowa (bilansowa) spółki. Przegląd tradycyjnie rozpoczynam od sprawdzenia jakim poziomem środków finansowych dysponuje grupa:

Sytuacja bez większych zmian. Wraz z rosnącą skalą działalności rośnie natomiast wartość długu finansowego grupy, jednak warto mieć na uwadze, że jest ona stabilna w relacji do kapitałów własnych:

Będąc przy kapitałach własnych, systematycznie rosną, dzięki czemu wskaźnik ogólnego zadłużenia utrzymuje się na stabilnych poziomach:

Dług finansowy netto może zostać spłacony z generowanej EBITDA w nieco ponad 3 lata, co jest wartością poprawną.

KRUK – podsumowanie sytuacji finansowej

Podsumowując, sytuacja finansowa grupy KRUK wygląda bardzo poprawnie i stabilnie w czasie. Wprawdzie rośnie wartość długu finansowego netto, ale wynika to ze zwiększonych zakupów nowych portfeli wierzytelności, czyli z rozwoju grupy, a nie z problemów płynnościowych.

Na koniec warto jeszcze spojrzeć na slajd z prezentacji inwestorskiej grupy, z którego można wyczytać, że na 30.09.2022 roku KRUK dysponował blisko 1 mld zł niewykorzystanych linii kredytowych, w latach 2022-2024 ma relatywnie niewielkie wartości obligacji do spłaty, a zadłużenie wrażliwe na zmiany (wzrosty) stawek WIBOR stanowi zaledwie 18% całkowitego. Pozostała część oparta jest na stawkach EURIBOR, posiada zabezpieczoną stopę procentową lub oparta na stałym oprocentowaniu. Daje to grupie odporność w przypadku dalszych wzrostów stóp procentowych w Polsce.

KRUK prowadzi obecnie emisję obligacji korporacyjnych (link do emisji), o której parametrach przeczytasz na Portalu Analiz w tym miejscu.

Uwaga, 22 listopada o godzinie 13:30 będzie miał miejsce ogólnodostępny webinar z członkiem zarządu KRUK, Panem Michałem Zasępa. Zapraszamy do uczestnictwa i zadawania pytań, ustaw sobie przypomnienie już dziś (link do webinaru).

Udanych inwestycji!

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: