W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

BETA ETF mWIG40TR, czyli ETF na mWIG40 – liczby i ciekawostki (styczeń 2020)

ETF, czyli fundusze inwestujące w sposób pasywny zdobyły bardzo dużą popularność na całym świecie, zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalnych. W Polsce ten model inwestowania jest na wcześniejszym etapie rozwoju. Ale pracujemy nad tym, aby nadrobić dystans :). Na Forum Finansów spotkaliśmy się z osobami z Beta Securities, odpowiedzialnymi za ETFy na WIG20 i mWIG40, podyskutowaliśmy o tym rodzaju inwestowania i od słowa do słowa umówiliśmy się na wspólny projekt edukacyjny.

W taki oto sposób spółka Beta Securities została Partnerem Portalu Analiz. Jednym z elementów współpracy będzie informowanie o ETFach „ze stajni” Beta Securities. Informacyjnie: na nic nie będziemy naganiać, nikogo zmuszać do zakupu, współpraca ma jedynie wymiar edukacyjny. A jednym z jej elementów będzie wątek poświęcony funduszowi Beta ETF mWIG40TR. Zanim przejdę do tego funduszu, najpierw bardzo krótko o definicji ETF:

Co to jest ETF?

W największym skrócie: ETF (ang. Exchange Traded Fund – fundusz notowany na giełdzie) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego.

W powyższej definicji mamy 2 ważne sprawy związane z ETF. Po pierwsze, celem ETF jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu (bazowego). Zatem jest to fundusz pasywny, który nie ma za zadanie pobić rynku, a dostarczyć wynik jak najbardziej zbliżony do swojego indeksu bazowego, przy zachowaniu jak najniższych kosztów. Nie ma tutaj miejsca na aktywne zarządzanie.

Po drugie ETF jest to fundusz notowany na giełdzie. Nie trzeba zatem „klasycznie” nabywać jednostek uczestnictwa poprzez dystrybutora, a wystarczy złożyć zlecenie kupna (lub sprzedaży) poprzez swój rachunek maklerski, dokładnie tak jak robimy to z akcjami lub obligacjami.

I jeszcze parę słów o BETA ETF mWIG40TR.

BETA ETF MWIG40TR – podstawowe informacje

Już wiemy, że jest to fundusz pasywny i notowany na giełdzie. Za dokumentem zawierającym kluczowe informacje cel inwesycyjny funduszu wygląda następująco:

Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia – MWIG40TR dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Odniesienia, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w akcje) jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela Funduszu na Indeks Odniesienia.

W praktyce ETF ten kupuje akcje spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40 tak, aby jak najwierniej odzworować zmiany tego indeksu. Dopisek „TR” oznacza, że dla funduszu liczy się „Total Return”, czyli całkowity zwrot z indeksu, zawierający w sobie również wypłacone dywidendy.

Co jest w mojej ocenie ważne, to fakt, że BETA ETF mWIG40TR to jedyny obecnie produkt na rynku dający ekspozycję na segment spółek z mWIG40. A ponieważ segment WIG20 jest zdominowany przez spółki Skarbu Państwa, to fundusz ten jest w ogóle ciekawym produktem dającym tanią ekspozycję na rynek giełdowy w Polsce.

BETA ETF mWIG40TR – aktywa, zakupy na GPW, ciekawe informacje

Uwielbiam szukać ciekawych zależności, przechodzić od teorii do praktyki i tak właśnie jest dalsza część tego wpisu 🙂 . Poniżej prezentuję moje obliczenia, dane liczbowe dotyczące funduszu BETA ETF MWIG40TR za styczeń 2020 roku.

Uwaga. Poniższe obliczenia wynikają z ogólnie dostępnych danych publikowanych przez fundusz i GPW. Nie są to dane pozyskane z Beta Securities i mogą minimalnie się różnić od stanu faktycznego. Aczkolwiek raczej nie wiele, bo wyniki obliczeń zostały skonsultowane z Beta Securities.

W styczniu 2020 roku aktywa ETF na mWIG40 wzrosły o około 15,5 mln zł w porównaniu do końca grudnia 2019 roku, osiągając na koniec miesiąca wartość 94 mln zł. Na 10 lutego wartość aktywów funduszu przekracza już 100 mln zł i wynosi 100,5 mln zł. Tak to wygląda na wykresie.

Jak wiemy, ETF to taki fundusz, który nie ma wyboru, jak środki wpływają, to musi kupować spółki z indeksu, który odwzorowuje, jak środki wypływają to musi sprzedawać. Jest jeszcze ciekawa opcja pozwalająca uniknąć sprzedaży akcji na GPW – duży inwestor (posiadający certyfikaty na kwotę ponad 500 tys. zł) zamiast żądać kasy za odkup certyfikatów, zażądać „oddanie” akcji spółek, które na ten certyfikat przypadają i samodzielnie potem sobie z akcjami działać. I to faktycznie działa, według osób związanych z funduszem zostało już w praktyce przećwiczone.

Skoro ETF na mWIG40TR notuje przyrosty aktywów, pojawia się pytanie, w jakim stopniu jego zakupy wpływają na sytuację na GPW. I to przejrzymy na poniższych wykresach.

Tabela poniżej pokazuje, ile środków wydał ETF na zakup akcji poszczególnych spółek i jaki procent obrotów styczniowych te zakupy stanowiły. Uwaga na wykresie „kropek” poza skalą znalazły się Orbis (16,5% obrotu stanowiły zakupy ETF) oraz BNP Paribas Fortis (8,7% obrotu). Z ciekawostek mogę dodać, że ze względu na niską płynność niektóre zakupy ETF musiał rozłożyć na mniejsze „paczki”. Kto wie, może gdy widzimy jak ktoś „skubie” jakiś papier, to właśnie jest to ten ETF.

Jak widać na powyższym wykresie, zakupy dokonywane przez BETA ETF mWIG40TR póki co nie stanowią istotnego udziału w obrotach (0-4%). Ale na pewno też „nie przeszkadzają”, dodają dodatkowy popyt na akcje.

Kolejna sprawa jaka się pojawia w związku z ETF, to ich udział w akcjonariacie i w jaki sposób będą postępować / głosować na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, skoro z definicji są „pasywne”. Jak widać na wykresie poniżej, póki co udział Beta ETF mWIG40TR w akcjonariacie spółek jest raczej nieznaczący.

Pojawia się pytanie, co się stanie gdy ten udział znacząco wzrośnie? Tak to widzi przedstawiciel funduszu:

Trudno mówić o odgórnej polityce względem WZA, gdyż de facto do każdej uchwały z każdego WZA podejść należy indywidualnie. Nie można formułować polityki typu: zawsze głosujemy za maksymalizacją dywidendy.

Prospekt ani statut nie definiują żadnej polityki funduszy na WZA. W przypadku zwiększenia się aktywów w funduszu a zarazem zwiększania udziału na WZA można się spodziewać określenia procedur w zakresie polityki WZA. Od inwestorów będzie zależeć jak szybko będziemy mieli to wyzwanie na stole.

W ramach ciekawostki pragnę zwrócić Państwa uwagę na art. 181 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, który daje taką możliwość podejścia do tematu WZA.

1. Jeżeli statut funduszu portfelowego stanowi, że jeden certyfikat inwestycyjny funduszu odzwierciedla ściśle określony pakiet papierów wartościowych, uczestnik funduszu może wykonywać prawo głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy emitentów papierów wartościowych wchodzących w skład pakietu osobiście, pod warunkiem złożenia u danego emitenta, najpóźniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia akcjonariuszy, świadectwa depozytowego wydanego przez fundusz, bądź przez wydanie funduszowi dyspozycji dotyczących wykonywania prawa głosu z papierów wartościowych wchodzących w skład pakietu odzwierciedlonego w posiadanych przez uczestnika certyfikatach inwestycyjnych.

W przypadku BETA ETF statuty nie przewidują takiej możliwości (głównie względy operacyjne) ale kto wie jak się sprawa potoczy w przyszłości.

BETA ETF mWIG40TR – podsumowanie

Podsumowując, wpływy do ETF na mWIG40 przekształcają się na zakupy przez ETF akcji spółek z tego indeksu. Wydatki na akcje tych spółek, póki co, nie są raczej istotne (po kilkadziesiąt – kilkaset tysięcy złotych w styczniu 2020 roku) i stanowią relatywnie niewielki obrót na spółkach z mWIG40. Również w akcjonariacie spółek ETF posiada póki co relatywnie niewielkie udziały. Natomiast trend wzrostu aktywów jest jak najbardziej pozytywny dla spółek z indeksu mWIG40 – ETF jest jednym z podmiotów, które w 2020 roku stoją za popytem na akcje spółek z mWIG40.

Bardzo często pojawia się pytanie co z ETF na sWIG80, czy i kiedy powstanie? Jeżeli chcesz znać odpowiedź na to pytanie, a także dyskutować o wielu innych aspektach inwestycji, zapraszam do rejestracji w Portalu Analiz i wykupienia abonamentu, w ramach którego zyskujesz dostęp do analiz przekrojowych ciekawych spółek giełdowych, a także dostęp do Forum Akcji.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: