W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

DB Energy – analiza (prezentacja) spółki

Od lipca 2019 roku na rynku NewConnect notowana jest spółka DB Energy.

Spółka specjalizuje się w audytach energetycznych przedsiębiorstw, pomaga zdobywać firmom białe certyfikaty, a także prowadzi dla firm projekty inwestycyjne w modelu ESCO – angażuje w inwestycję u klienta własne środki, a jej wynagrodzenie uzaleznione jest od sukcesu – skali oszczędności dla klienta. Dodatkowo spółka pracuje nad systemem DiagSys, a projekt ten ma na celu opracowanie systemu do diagnostyki maszyn wirujących, który umożliwi tanie i szybkie wykrywanie zmian uszkodzeniowych w parametrach pracy napędu, co pozwoli uniknąć m. in. kosztów związanych z przestojami, czy ograniczyć zużycie energii w procesach przemysłowych. Projekt dofinansowany jest przez NCBiR i wg spółki jest unikalny w skali światowej. Rozpoczęcie jego komercjalizacji planowane jest na II połowę 2020 roku.

Rynek efektywności energetycznej w świetle wysokich cen prądu, a także obowiązkowym audytom dla dużych firm, wydaje się obszarem o dużym potencjale wzrostu. Cena białych certyfikatów jest obecnie bardzo wysoka. Pod koniec 2020 roku planowane jest rozpoczęcie komercjalizacji DiagSys na całym świecie – urządzenie ma być unikalne. Zarząd spółki wydaje się bardzo kompetentny.

Powyższe sprawia, że warto bliżej się przyjrzeć spółce. Z racji krótkiego okresu na GPW, niezbyt długiej historii, w tym wpisie będzie więcej opisówek niż analizy wyników, ale uważam, że warto przez to przebrnąć 🙂 . Poniższe informacje pochodzą z dokumentu informacyjnego spółki (dla emisji akcji) oraz raportów finansowych.

DB Energy – informacje o spółce

DB Energy specjalizuje się w badaniu efektywności energetycznej procesów przemysłowych i instalacji przemysłowych w przedsiębiorstwach. Usługi świadczone przez Spółkę mają na celu realne zmniejszenie zużycia energii u klientów (energii elektrycznej, ciepła, chłodu, sprężonego powietrza i innych nośników energii). Działania Spółki prowadzą do znaczącej redukcji kosztów energii przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników produkcyjnych na niezmienionym poziomie, a także przy zachowaniu jakości i pewności zasilania.

Zakres oferty usługowej DB Energy obejmuje głównie:

▪ Audyt energetyczny przedsiębiorstwa (AEP, ang. Company Energy Audit – CEA) – usługa audytu energetycznego przedsiębiorstwa adresowana głównie do średnich i dużych przedsiębiorstw przemysłowych i produkcyjnych, oferowana ze stałym wynagrodzeniem ryczałtowym. Zgodnie z Ustawą o Efektywności Energetycznej z dn. 20 maja 2016 roku, do korzystania z tego rodzaju usługi zobligowane są duże przedsiębiorstwa (nie posiadające statusu MŚP) – spółka szacuje, że około 2,5 tysiąca dużych firm podlega temu obowiązkowi,

▪ Audyt efektywności energetycznej (AEE, ang. Energy Efficiency Audit – EEA) – usługa audytu efektywności energetycznej przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (PSPEE). Spółka świadczy usługę w związku z projektowaniem nowych rozwiązań energooszczędnych, jako niezależną usługę oraz usługę połączoną z pozyskiwaniem świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów”). Podstawowy cel usługi stanowi przeprowadzenie szczegółowej, pomiarowej analizy poszczególnych inwestycji dla określenia technicznej koncepcji projektowej ich wdrożenia i określenia ich efektywności ekonomicznej. Efektem przeprowadzenia usługi jest pełna koncepcja projektowa planowanej modernizacji energooszczędnej. Usługa oferowana jest w modelu success fee od wartości pozyskanych białych certyfikatów lub w stałej cenie ryczałtowej,

▪ Projekty inwestycyjne oraz inwestycje własne w modelu ESCO (Energy Service Company) – Spółka świadczy usługi w charakterze generalnego wykonawcy inwestycji w zakresie efektywności energetycznej. Aktywność w tym obszarze obejmuje identyfikację działań służących poprawie efektywności energetycznej, przeprowadzenie pełnej ścieżki audytu efektywności energetycznej oraz zapewnienie finansowania i realizację inwestycji energooszczędnych u klienta, a także obsługa zmodernizowanej instalacji w trakcie trwania kontraktu ESCO. Dodatkowo Spółka angażuje swoje własne środki w tego rodzaju inwestycje – w takim przypadku usługa jest realizowana w modelu success fee w oparciu o wygenerowane w całym okresie trwania kontraktu (5 do 7 lat) oszczędności w kosztach energii,

▪ Pozostałe usługi:

− konsulting energetyczny, projekty techniczno-budowlane,
− szkolenia,
− pomiary instalacji elektrycznych, cieplnych, chłodu i sprężonego powietrza,
− rozwiązania poligeneracyjne,
− ekspertyzy dotyczące opłacalności oraz finansowania inwestycji w obszarze gospodarki energetycznej.

Dodatkowo Spółka realizuje prace badawczo-rozwojowe w obszarze INDUSTRY 4.0, mające na celu opracowanie innowacyjnego systemu DiagSys. W wypadku sukcesu prac B+R, komercjalizacja tego rozwiązania w przyszłości będzie miała istotny wpływ na osiągane przychody ze sprzedaży przez Spółkę. System diagnostyki napędów DiagSys będzie produktem globalnym, nadającym się do sprzedaży na dowolnym rynku, wszędzie tam, gdzie do procesów produkcyjnych wykorzystywane są napędy elektryczne, a ma to miejsce praktycznie w każdej produkcji przemysłowej. DB Energy planuje komercjalizację produdktu w II połowie 2020 roku, na koniec 2019 roku zaangażowanie prac nad produktem oceniano na 80%. Badania współfinansowane są środkami z NCBiR.

DB Energy – historia

DB Energy została założona jako spółka cywilna w listopadzie 2009 r. przez Piotra Danielskiego i Dominika Brach. Firma od początku działalności świadczy usługi w zakresie efektywności energetycznej. Spółka przeprowadziła ponad 300 audytów dla firm przemysłowych ze wszystkich branż, sporządziła projekty o szacunkowym koszcie wdrażanych modernizacji ok. 2,4 mld zł. Projekty te obejmowały nawet do 5.000 obiektów/lokalizacji, włączając w to projekty dla klientów o rozproszonych lokalizacjach. W wyniku audytów przeprowadzonych przez DB Energy:

− uzyskano redukcję zużycia energii przekraczającą 3,9 TWh,
− uzyskano oszczędności na poziomie ok. 708 mln zł,
− złożono wnioski na białe certyfikaty o wartości ponad 450 tys. toe (ich wartość rynkowa to ponad 450 mln zł).

W marcu 2010 r. zostało zarejestrowane przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo do spółki dołączył trzeci udziałowiec, dr hab. prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krzysztof Piontek.

Jednym z kluczowych elementów, w historycznie prowadzonej działalności, było uchwalenie w kwietniu 2011 r. ustawy o efektywności energetycznej, która wprowadziła system świadectw efektywności energetycznej, tzw. „białych certyfikatów”. System wspiera realizację przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Możliwość pozyskania białych certyfikatów oraz ich sprzedaży stanowiła jeden z istotnych elementów napędzających popyt na usługi związane z audytem efektywności energetycznej. Jednak najważniejszym elementem decydującym o sukcesie spółki i jej wzroście była rosnąca potrzeba, po stronie przedsiębiorstw przemysłowych, wzrostu konkurencyjności oferowanych produktów na globalnym rynku. Energochłonny przemysł dostrzegł potencjał drzemiący w optymalizacji kosztów produkcji, w tym w szczególności kosztów energii.

Od początku działalności, usługi świadczone przez DB Energy były głównie ukierunkowane na badanie efektywności energetycznej procesów przemysłowych i instalacji przemysłowych w polskim przemyśle. Realizacja coraz bardziej złożonych projektów, wymagających kompleksowego podejścia do dokonywania pomiarów skłoniła udziałowców do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, służących opracowaniu specjalistycznego analizatora parametrów pracy sieci elektroenergetycznych (APPS) w 2010 roku. W ramach projektu opracowano analizator APPS-1, wykorzystywany przez Spółkę do pomiarów elektrycznych. Opracowanie i zastosowanie własnego analizatora pozwoliło Spółce realizować projekty wymagające zastosowania wielu jednoczesnych pomiarów (duży przemysł) i przy jednoczesnej minimalizacji kosztów tych pomiarów. Sukces przeprowadzonych prac B+R umożliwił Spółce realizację skomplikowanych technicznie projektów audytorskich w największych przedsiębiorstwach w Polsce, co służyło utrzymaniu tempa rozwoju prowadzonej działalności w kolejnych latach.

Lata 2011-2013 to okres dopracowywania standardów podstawowej usługi – audytu efektywności energetycznej dla przemysłu, poszukiwanie nowych branż i pozyskiwanie klientów, a także okres kształcenia zatrudnianej kadry inżynierskiej. Pozyskano pierwszych klientów z branży mleczarskiej, uruchomiono świadczenie usług również dla branży meblarskiej i przetwórstwa drzewa. Spółka współpracowała z takimi podmiotami jak Grupa Nowy Styl, Zakłady Azotowe w Tarnowie, Lacpol, KGHM PM SA – HMG w Głogowie. Ponadto w 2011 roku Spółka podjęła współpracę na zasadach wyłączności z Polską Grupą Energetyczną w zakresie świadczenia usług dla klientów PGE. Współpraca w latach 2011-2016 umożliwiła Spółce rozwój kompetencji w kolejnych branżach: metalowej, chemicznej, spożywczej, farmakologicznej, kosmetycznej, medycznej, usług komunalnych, finansowej, telekomunikacyjnej (rozwijając kompetencje w zakresie infrastruktury rozproszonej). Do grona klientów Spółki dołączyły takie podmioty jak Żywiec Zdrój, Wienerberger, Torf Corporation, PCC Rokita. Pozyskany know-how przełożył się na możliwość nawiązania współpracy z siecią Kaufland.

Na przestrzeni lat 2014 i 2015 do grona klientów Spółki dołączyły między innymi Neapco Europe, Górażdże Cement, Żabka Polska, Solaris Bus and Coach, Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, KGHM, Indesit, Hutmen, Dolina Nidy, CCC, Danone, Boryszew i wiele innych.

Rok 2016 przyniósł realizację pierwszego kontraktu ESCO o wartości ok. 0,8 mln zł. Rozpoczęcie świadczenia usług ESCO domknęło kształtowanie docelowego modelu biznesowego spółki. Dzięki poszerzeniu pakietu usług o usługi ESCO, Spółka obsługuje obecnie klientów w pełnym zakresie, jeśli chodzi o proces podnoszenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Obsługując ten proces począwszy od poszukiwania możliwości zmniejszenia zużycia energii i znajdowania przedsięwzięć służących jej poprawie (PSPEE), poprzez pozyskiwanie i sprzedaż białych certyfikatów, a kończąc na finansowaniu i realizacji PSPEE, Spółka realizuje zyski na każdym etapie obsługi klienta, co przełożyło się na zwiększenie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku.

DB Energy rozpoczęła także sprzedaż pierwszych audytów za granicą – audyt mleczarni w Niemczech. Do grona klientów Spółki dołączyły między innymi: Siarkopol, Whirlpool, Spomlek, Orange, Zakłady Azotowe Puławy, Ciech, Barlinek, Volvo. Spółka podjęła także współpracę ramową z Tauron Sprzedaż rozpoczynając świadczenie usług dla klientów Grupy Tauron.

Znaczącym momentem w historii działu B+R Spółki było podpisanie 22 czerwca 2016 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowy o dofinansowanie prac w projekcie o nazwie „Opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki napędów (DiagSys) bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń elementów maszyn wirujących, wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn (APPS 3)”. Wartość projektu 5 974 021,85 zł. Wartość dofinansowania 3 727 676,11 zł. Prace w/w projekcie wpisują się w nurt czwartej rewolucji przemysłowej – INDUSTRY 4.0 – umożliwiając efektywne (kosztowo i technicznie) oraz zdalne zarządzanie parkiem maszynowym w zakładach przemysłowych. Opracowywane w ramach projektu rozwiązania IT dot. m.in. obszaru BIG DATA, ze względu na liczbę gromadzonych danych dot. procesów przemysłowych, co powinno skutkować pojawianiem się dalszych atrakcyjnych obszarów rozwoju produktów bazujących na analizie danych produkcyjnych. Projekt ma na celu opracowanie systemu do diagnostyki maszyn wirujących, który będzie bazował na wykorzystaniu pomiarów elektroenergetycznych oraz dostępie on-line do eksperckiej bazy danych.

Efektem będzie unikalny w skali światowej system, który umożliwi tanie i szybkie wykrywanie zmian uszkodzeniowych w parametrach pracy napędu, co pozwoli uniknąć m. in. kosztów związanych z przestojami, czy ograniczyć zużycie energii w procesach przemysłowych.

W 2017 r. w związku z realizowanymi projektami, w szczególności w zakresie ESCO oraz zaawansowanymi pracami badawczorozwojowymi nad systemem diagnostyki napędów DiagSys, właściciele podjęli decyzję o przekształceniu w spółkę akcyjną. Rejestracja DB Energy S.A. nastąpiła w lipcu 2017 r.

Rok 2018 przyniósł m.in. podpisanie umowy z Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Emitenta audytów efektywności energetycznej dla kilkunastu zakładów spółki w całej Polsce. Warto nadmienić, że analogiczną usługę wykonano dla spółki w 2014 roku. Ponadto, DB Energy świadczyła szeroko rozbudowany zakres usług dla ZGH Bolesław S.A. oraz Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.

W 2018 r. zaobserwowano zjawisko znaczącego opóźniania terminu przyznawania Białych Certyfikatów przez Prezesa URE. Zjawisko zatoru proceduralnego jest związane z nagromadzeniem się bardzo dużej ilości wniosków o przydzielenie Białych Certyfikatów, w efekcie czas potrzebny na pozyskanie świadectw efektywności energetycznej uległ wydłużeniu. W konsekwencji, w 2018 roku Emitent pozyskał na rzecz swoich klientów Białe Certyfikaty o wartości 3 710,135 toe. Natomiast złożono wnioski o przydzielenie 62 329,83 toe. N

W I połowie 2019 roku w Spółce miały miejsca trzy kluczowe wydarzenia. W marcu DB Energy przeprowadziła ofertę prywatną akcji, w ramach której pozyskał 3,26 mln zł. W ślad za emisją akcji DB Energy przystąpiło do ekspansji zagranicznej, która to przyjęła formalny wyraz w postaci utworzenia spółki zależnej – Willbee Energy GmbH – zajmującej się realizacją działań służących efektywności energetycznej dla dużych i średnich odbiorców przemysłowych operujących na rynkach Europy Zachodniej, ze szczególnym naciskiem na rynek niemiecki. Ponadto w I kwartale 2019 roku Spółka zawarła znaczna umowę (wartość ponad 10 mln zł) z Ciech Soda Polska SA, która to wpisuje się w strategię zmiany specyfiki działalności Spółki, zwiększając udział realizacji projektów inwestycyjnych.

DB Energy – strategia

Celem strategicznym Spółki jest utrzymanie pozycji lidera audytów efektywności energetycznej w Polsce pod względem wartości pozyskanych Białych Certyfikatów, dywersyfikacja portfela usług i produktów, ze szczególnym uwzględnieniem usług ESCO i usługi diagnostyki napędów (system DiagSys, możliwy do sprzedaży również jako produkt) w strukturze przychodów Spółki oraz rozwój eksportu i stabilny wzrost udziału eksportu w strukturze przychodów Spółki. Służyć temu będą następujące elementy strategii:

1. utrzymanie i wzrost pozycji na rynku audytów CEA i współpraca z audytorami CEA oraz innymi partnerami świadczącymi usługi na rynku energii w zakresie audytów EEA,

2. rozwój Spółki w zakresie działalności w modelu ESCO, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z partnerami finansowymi oraz aktywnym budowaniem docelowego modelu usług ESCO na krajowym rynku poprzez aktywne uczestnictwo w inicjatywach branżowych,

3. aktywny rozwój eksportu,

4. zakończenie projektu B+R pt. DiagSys.

Czynniki wzrostu:

Wprowadzenie obowiązku sporządzania co cztery lata audytu energetycznego przez przedsiębiorstwa (z wyłączeniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm). W opinii Zarządu powyższe przełoży się z jednej strony na wzrost zainteresowania usługami audytu efektywności energetycznej, jak również realizowania inwestycji w modelu ESCO. Zarząd Spółki szacuje, że jest około 2.500 przedsiębiorstw w Polsce, które musiały wykonać pierwszy audyt CEA do 30 września 2017 roku (lub zgłosić, że audyt wykonały wcześniej albo posiadają system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego), a następnie firmy te muszą ponawiać wykonanie audytu raz na cztery lata.

W ocenie Zarządu, w najbliższym czasie popyt na usługi CEA zgłaszany przez przedsiębiorstwa będzie znacząco przewyższał podaż usług z zakresu efektywności energetycznej. Mając na uwadze powyższe, Spółka zamierza podjąć niezbędne działania celem pozyskania większej liczby klientów oraz dalszego zwiększenia swojego udziału w rynku w zakresie audytów CEA. Audyty CEA kończą się wstępnymi zaleceniami dot. tego jakie modernizacje wdrażać w przedsiębiorstwach (lista PSPEE). Dla tych modernizacji spółki będą poszukiwać audytów EEA i będą badać możliwość finansowania ich w modelu ESCO. Rosnący rynek audytów CEA będzie więc wpływał na wzrost zainteresowania usługami audytu EEA i ESCO, czyli usług na rynku których konkurencja jest mniejsza, a bariery wejścia na rynek nowych podmiotów są większe.

Spółka sukcesywnie zwiększa w strukturze sprzedaży udział projektów o charakterze inwestycyjnym, obejmujących realizację projektów jako Generalny Wykonawca, czy też w modelu ESCO. Model ESCO oznacza, że spółka w praktyce finansuje klientowi projekt, a wynagrodzenie otrzymuje wraz z oszczędnościami po stronie klienta.

W 2018 r. miało miejsce znaczące opóźnianie terminu przyznawania Białych Certyfikatów przez Prezesa URE. Zjawisko zatoru proceduralnego jest związane z nagromadzeniem się bardzo dużej ilości wniosków o przydzielenie Białych Certyfikatów, w efekcie czas potrzebny na pozyskanie świadectw efektywności energetycznej uległ wydłużeniu. Ponadto z uwagi na niekorzystne ceny rynkowe Białych Certyfikatów, klienci Spółki zadecydowali opóźnieniu decyzji o zbyciu tego instrumentu. W efekcie 2018 rok wypadł słabo pod tym kątem. W 2019 roku mocno wzrosła cena białych certyfikatów. DB Energy osiąga prowizję, gdy jej klienci sprzedają te certyfikaty (uzyskane dzięki DB Energy). Część pozyskanych certyfikatów jest rozliczana jako zryczałtowane wynagrodzenie, natomiast w znacznej większości przypadków, wynagrodzenie Spółki jest należne dopiero w chwili dokonania sprzedaży Białego Certyfikatu przez klienta DB Energy.

Spółka DB Energy jest liderem rynku zakresie pozyskiwania Białych Certyfikatów. W 2017 r. Prezes URE po rozstrzygnięciu V przetargu wydał świadectwa efektywności energetycznej o wartości 580 397,848 toe. 305 163,402 toe stanowią świadectwa pozyskane przez DB Energy S.A., co stanowi 53% świadectw wydanych odbiorcom końcowym. Rok wcześniej wydano 476 036,75, Spółka zaś pozyskała 76 611,658 toe (16%).

W ocenie Zarządu, w nadchodzących latach będzie można oczekiwać niezmiennie wzrostu przychodów z tytułu świadczenia usług audytów, zarówno rodzaju CEA, jak i EEA. Będą temu sprzyjać uwarunkowania prawne i otoczenie rynkowe. Spółka jest jednym z pionierów oferowania tego typu rozwiązania w sektorze prywatnym, w którym posiada naturalne przewagi związane ze świadczeniem usług audytowych. Poziom konkurencji na rynku ESCO dla przemysłu jest obecnie niski. Większość firm ESCO angażuje swoje wysiłki w realizację typowych PSPEE (np. modernizacja oświetlenia) dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – intensywnie konkurując między sobą. Działalność Spółki w tym zakresie jest obecnie w fazie rozwoju. Kapitał pozyskany w ramach emisji akcji serii C ma służyć intensyfikacji działalności w tym obszarze.

Celem DBE jest obsługiwanie klienta w pełnym zakresie – od identyfikacji oszczędności, przez pozyskiwanie białych certyfikatów, po finansowanie i realizację inwestycji oraz monitoring i diagnostykę urządzeń procesowych – co pozwala generować przychody na każdym etapie procesu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie klienta.

DB Energy świadczy usługi audytu w oparciu o własną kadrę inżynierską, której kwalifikacje umożliwiają realizację najbardziej złożonych audytów z zakresu efektywności energetycznej, w największych przedsiębiorstwach przemysłowych w Polsce.

Firma działa na terenie kraju, bez wyraźnej regionalizacji. Warto jednak zaznaczyć, że usługi Spółki są również adresowane do podmiotów zagranicznych. Spółka posiada doświadczenie w audytowaniu przedsiębiorstw na terenie Niemiec, Ukrainy i Litwy.

DB Energy – wyniki finansowe

Spółka krótko jest obecna na GPW i historia jej danych finansowych nie jest zbyt duża. Poniższe wykresy nazwijmy „przeglądem wyników’, bo trudno tu o szerszą analizę.

W związku ze zmianą roku obrotowego, rok 2017/2018 trwał 18 miesięcy (01.01.2017-30.06.2018), tym bardziej robi wrażenie skala wzrostu przychodów w roku obrotowym 2018/2019 (12 miesięcy). Niestety wzrosty EBITDA i zysku netto okazały się symboliczne. Spółka nie opisuje wprost przyczyny tego stanu rzeczy, ale na podstawie raportów można zakładać, że jedną z przyczyn był duży udział w sprzedaży projektów ESCO i inwestycyjnych. Projekty te rozliczane są w czasie (w raz z korzyściami klienta), czyli zysk nie pojawia się od razu. Dodatkowo widoczny w rachunku wyników jest duży wzrost kosztu usług obcych – zapewne projekty te charakteryzują się niższą marżą.

Dodatkowo niska cena białych certyfikatów najprawdopodobniej uszczupliła przychody i zyski DB Energy w tym okresie.

Bieżący rok obrotowy (od lipca 2019 roku) przynosi wzrosty sprzedaży.

I wyników:

Choć drugi kwartał roku obrotowego nie przyniósł istotnych wzrostów.

Patrząc na segmenty to widać istotne wzrosty przychodów z audytów i białych certyfikatów, w pół roku przychody z tego obszaru wyniosły 5,3 mln zł wobec 3,5 mln zł w całym poprzednim roku:

DB Energy – perspektywy

Spółka pod koniec stycznia 2020 roku zawarła umowę z Schumacher Packaging Zakład Grudziądz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, przedmiotem której jest modernizacja elektrociepłowni dla zakładu w Myszkowie. Wartość umowy to 17,9 mln zł netto, a przewidywany termin realizacji projektu to 52 tygodnie.

W zakresie działalności na rynkach zagranicznych, w spółce zależnej – Willbee Energy GmbH zwiększono zatrudnienie, w związku z procesem budowy struktur organizacyjnych na rynku niemieckim, a także przygotowaniem do realizacji zadań na rzecz kontrahentów zagranicznych.

W okresie od września 2018 roku do maja 2019 roku widoczna była tendencja zniżkowa z poziomu 691,39 PLN/toe do 31,40 PLN/toe. Następnie w ciągu jednego miesiąca kurs wzrósł do poziomu 812,13 PLN/toe, na koniec lipca 2019 roku cena ta wynosiła już 1 384,21 PLN/toe, a na koniec grudnia 2019 roku 1 701,48 PLN/toe. Przedłużenie ważności Białych Certyfikatów (kontraktów PMEF), a co za tym idzie wzrost ich ceny do poziomu ponad 1,5 tys. PLN/toe ma istotny pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki i będzie to również widoczne w kolejnych okresach obrachunkowych. Kolejni klienci oczekują na decyzje w zakresie przyznania certyfikatów przez Urząd Regulacji Energetyki. Spółka posiada ponad 100 umów na rozliczenie białych certyfikatów. Dodatkowo Spółka pracuje nad pozyskaniem nowych klientów, w ramach usług doradczych, które skutkować mogą rozliczeniem prowizyjnym, będącym pochodną wartości Białych Certyfikatów.

Wysoki poziom cen energii elektrycznej przekłada się na większe zainteresowanie przedsiębiorstw projektami służącymi poprawie efektywności energetycznej (PSPEE). Tym samym Spółka nadal odnotowuje wzrost zainteresowania realizowaniem PSPEE u potencjalnych kontrahentów, w tym także w modelu ESCO.

Spółka planuje sprzedaż systemu DiagSys przedsiębiorstwom na całym świecie. Zakończenie z sukcesem realizacji projektu DiagSys będzie miało znaczący wpływ na pozycję Spółki na rynku globalnym i krajowym. Przewidywany termin zakończenia prac to druga połowa 2020 roku. W związku z powyższym w nadchodzącym roku obrotowym Spółka zamierza zainicjować działania zmierzające do późniejszej komercjalizacji usługi.

DB Energy – wycena

To największy „problem” ze spółką. Aktualna kapitalizacja DB Energy wynosi około 100 mln zł, a wskaźnik cena / zysk = 63. Aby spadł w okolice 10, spółka musiałaby zarabiać 10 mln zl rocznie. Do tego droga jeszcze daleka.

Spółka z pewnością ma spory potencjał, działa we wzrostowej branży, w której należy do liderów. Dotychczasowa historia – kolejne projekty u tych samych odbiorców – świadczy o tym, że dostarcza dobrą jakość. Zarząd wydaje się bardzo kompetentny.

W II połowie 2020 roku powinna skomercjalizować DiagSys, który ma zamiar sprzedawać globalnie i który (według spółki) będzie produktem innowacyjnym w skali świata, wpisujący się w trend Przemysł 4.0.

Podstawy do wzrostu wyników zatem są, natomiast nie podejmuję się określenia tempa wzrostu tych wyników.

 

Pełen dostęp do artykułu posiadają abonenci Portalu.
Zaloguj się do Portalu lub zarejestruj się.
(rejestracja jest darmowa)

Komentarze widoczne są dla abonentów portalu!

Partnerzy Portalu Analiz: