W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Emisja akcji Sedivio

Trwa emisja akcji serii spółki Sedivio. W poniższym wpisie znajdziesz informacje o parametrach emisji akcji serii C, a także informacje o spółce.

Sedivio – parametry emisji akcji

Spółka oferuje 366.666 akcji po cenie emisyjnej 10 zł, celuje zatem w pozyskanie 3,66 mln zł. W przypadku sukcesu emisji łączna liczba akcji spółki wynosić będzie 3,171 mln akcji, co oznacza, że nowa emisja stanowić będzie 11,56% udziału w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na WZA.

Cenę oferowanych akcji ustalono na poziomie 10 zł za akcję. Przy tej cenie obecna kapitalizacja spółki wynosi 28 mln zł, a po udanym zakończeniu emisji wyniesie 31,7 mln zł.

Głównym celem emisyjnym jest:

Rozwój oprogramowania Cyrima oraz usług z nim powiązanych (w tym: zakończenie prac projektowych, rozbudowa zespołów eksperckich z branży cyberbezpieczeństwa, realizacja działań sprzedażowych i marketingowych w celu pozyskania nowych klientów).

Na to działanie spółka zakłada pozyskać 3,5 mln zł.

Więcej o celach emisji znajdziesz na dedykowanej stronie, a więcej o produkcie Cyrima możesz dowiedzieć się np. z webinaru ze spółką na Portalu Analiz.

Zapisy na Akcje Oferowane przyjmowane będą w dwóch terminach, różniących się warunkami preferencji przydziału Akcji serii C:

Pierwszy Termin Przyjmowania Zapisów – Zapisy przyjmowane od dnia 3 listopada 2023 roku do dnia 8 listopada 2023 roku zostaną objęte preferencją przydziału zgodnie z zasadą „kto pierwszy złożył Zapis”,

Drugi Termin Przyjmowania Zapisów – Zapisy przyjmowane od dnia 9 listopada 2023 roku do dnia 13 listopada 2023 roku nie zostaną objęte preferencją przydziału, przydział w przypadku wystąpienia nadsubskrypcji nastąpi na zasadzie proporcjonalnej redukcji, szczegółowo opisanej w pkt. 4.15 Dokumentu Ofertowego „Terminy i szczegółowe zasady przydziału Akcji Oferowanych”.

Zapisy na Akcje Oferowane przyjmowane będą wyłącznie za pośrednictwem Koordynatora Oferty DM BOŚ S.A. Inwestorzy składają Zapisy po Cenie Akcji Oferowanych.

Sedivio – o spółce

Spółka SEDIVIO SA powstała w 2012 roku, od 2015 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Spółka oferuje usługi związane z opracowywaniem oprogramowania i konsultingiem technologicznym oraz utrzymaniem systemów informatycznych. Buduje biznes w oparciu o dostarczanie specjalistów i zespołów IT na potrzeby klientów – głównie podmiotów z publicznego rynku e-zdrowia.

W 2021 roku Spółka rozpoczęła prace nad autorskim systemem Cyrima (www.cyrima.com) – narzędziem stworzonym w celu zabezpieczania projektów i informacji przetwarzanych przez średnie i duże organizacje.

W 2022 roku Sedivio wypracowało 11,5 mln zł przychodów (wobec 6,4 mln zł rok wcześniej) oraz 2,08 mln zł zysku netto (1,3 mln zł rok wcześniej). Po I półroczu 2023 roku przychody wynoszą 7,8 mln zł (4 mln zł rok wcześniej), a zysk netto 960 tys. zł (203 tys. zł w H1 2022 r.).

Spółka jest obecnie w procesie emisji akcji. Więcej o spółce i o samej emisji przeczytasz na tej stronie.


Disclaimer: Sedivio wykupiła reklamę emisji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Powyższy wpis nie był konsultowany z emitentem. Wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: