W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

QUERCUS TFI – udany 2021 r., ale gorzej wyglądają początki 2022 r.

QUERCUS TFI to niezależne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Na koniec 2021 r. aktywa w zarządzaniu (AUM) wynosiły 4,4 mld zł i wzrosły aż o 54%. Jest to najwyższy wzrost wśród TFI rynku kapitałowego.

Wartość aktywów w zarządzaniu:

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI osiągnęły dobre wyniki, co przełożyło się na wysoką opłatę zmienną zaksięgowaną na koniec rok 18,3 mln zł w 2021 r.

W listopadzie 2021 r. Quercus TFI przejął DI XELION, co spowodowało konieczność tworzenia sprawozdawczości skonsolidowanej i częściową nieporównywalność danych z poprzednimi latami.

Wynik skonsolidowany za 2021 r. wyniósł 25,1 mln zł.

Spółka zapowiada przeznaczenie całego zysku jednostkowego (22,3 mln zł) na buy-back, co daje odpowiednik stopy dywidendy 10%.

Perspektywy na 2022 r.

Niestety sytuacja na początku 2022 r. jest znacznie gorsza dla Quercusa.

  1. Obniżona została maksymalna opłata stała za zarządzanie funduszami z 2,5% do 2,0%
  2. Zmienione zostały zasady naliczania opłaty zmiennej (high-water mark), co szczególnie w kolejnych latach może być przeszkodą do naliczania „success-fee”
  3. Wojna na Ukrainie i wzrost oczekiwań na podwyżki stóp procentowych wpłynęły na pogłębienie przecen funduszy obligacyjnych, które miały być w tym roku driverem wzrostu
  4. Spadki na giełdzie spowodowały odpływ środków z funduszy

Spółka na konferencji wynikowej zwróciła uwagę na odpływy w marcu, które dotknęły cały rynek TFI.

Sporo tego. Na razie szansa na wysokie opłaty zmienne na koniec roku są niskie aczkolwiek nie można jeszcze przesądzać o tym, że ten rok będzie stracony.  W przypadku zakończenia wojny można spodziewać się odreagowania na rynkach finansowych, a dodatkowo po zakończeniu cyklu podwyżek (raczej najbliższe miesiące) zaczną się oczekiwania co do spadku stóp, a to przełoży się pozytywnie na wyniki funduszy obligacyjnych.

Na razie oczekuję zysku netto za 1 kwartał 2022 w ok. 3,5 mln zł.

UWAGA!!! Powyższy wpis to subiektywna opinia autora oparta na przyjętych założeniach. 

 

Wątek dotyczący QUERCUS TFI na Forum Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/forum/viewtopic.php?p=42384#p42384

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: