W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Robyg – obligacje, wyniki 2020 roku

ROBYG to jeden z największych deweloperów w Polsce. W 2020 roku grupa podpisała 2.738 umów deweloperskich i przedwstępnych oraz 2.156 umów rezerwacyjnych netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Spółka przekazała klientom ponad 2.700 lokali. Grupa ROBYG ma obszerny bank ziemi, który zabezpiecza jej działalność na najbliższe lata. W latach 2019-2020 roku sfinalizowała zakupy gruntów, które umożliwiają budowę łącznie ponad 10 tys. mieszkań.

Grupa ma ugruntowaną pozycję na rynku inwestycji mieszkaniowych w Warszawie i Gdańsku, a rozwija się także intensywnie we Wrocławiu i Poznaniu. Obecnie Grupa ROBYG ma w ofercie ponad 2.000 lokali, a dodatkowo zasoby gruntów umożliwiają wybudowanie ponad 19.100 mieszkań. W budowie jest obecnie około 4.000 mieszkań.

Rok 2020 był dla grupy bardzo udany. Przychody ROBYG przekroczyły 1,1 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 211 mln zł, czyli o 18,6% więcej niż w 2019 roku. EBIT w 2020 roku wyniósł 269 mln zł, o 12,4% więcej niż w roku poprzednim.

Poniżej krótki przegląd wyników i sytuacji bilansowej spółki z punktu widzenia obligatariusza.

Robyg – wyniki finansowe, sytuacja bilansowa

Przychody grupy od 3 lat są na porównywalnym poziomie:

Dzięki wyższej marży brutto grupie udało się jednak poprawić wyniki finansowe:

Grupa niezmiennie zachowuje wysokie salda środków pieniężnych na rachunkach bankowych i utrzymuje dobrą płynność:

Oprócz widocznej wyżej gotówki spółka na 31.12.2020 roku posiadała jeszcze blisko 173 mln zł na rachunkach powierniczych (wpłacone przez klientów zaliczki uwalniane wraz z postępem budowy).

Nieco niższy stan gotówki w porównaniu do poprzednich okresów ma odzwierciedlenie w obniżeniu nominalnego poziomu zadłużenia (ale zobowiązania finansowe netto są stabilne).

Dług netto jest na bardzo niskich poziomach w relacji do kapitałów własnych, bo te ładnie wzrosły:

Wskaźnik ogólnego zadłużenia znajduje się na rekordowo niskich poziomach, ale jeżeli grupa zdecyduje się wypłacić dywidendę, to oczywiście może w kolejnym okresie wzrosnąć.

Bardzo dobrą sytuację grupy potwierdza również rekordowo niski dług netto w relacji do EBITDA:

Robyg – podsumowanie, obligacje

Grupa ROBYG notuje bardzo dobre wyniki i posiada inwestycje w toku oraz bank ziemi pozwalające zakładać kontynuację tego trendu.

Sytuacja bilansowa grupy również nie budzi większych zastrzeżeń, sporo gotówki na rachunkach, zadłużenie finansowe stabilne, rosnące kapitały i wyniki obniżają wskaźniki związane z zadłużeniem.

Dobra ocena grupy ma niestety odzwierciedlenie na Catalyst, gdzie notowane są 4 serie obligacji spółki. O obrotach można mówić tylko na jednej serii, ROB0323, a „oferowana” przez nią rentowność brutto to niestety tylko nieco mniej niż 3% (dane z serwisu myFund):

Jeżeli interesują Cię treści dotyczące spółek z GPW oraz obligacji korporacyjnych z Catalyst, zapraszam do dołączenia do ponad 1.100 Abonentów Portalu Analiz.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: