W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

PJP Makrum – wyniki 2020 roku

Grupa PJP Makrum w 2020 roku odnotowała rekordowe w swojej historii wyniki. Przychody wyniosły 341,9 mln zł versus 272 mln zł rok wcześniej (wzrost o 26%). Zysk operacyjny wyniósł 21,9 mln zł wobec 8 mln zł rok wcześniej (i 16,7 mln zł w dotychczas rekordowym 2018 roku). Zysk netto to 14,9 mln zł wobec 5,6 mln zł rok wcześniej i 11 mln zł w 2018 roku. Grupa zanotowała również doskonałe przepływy operacyjne.

Obecna kapitalizacja spółki wynosi 115,5 mln zł, a wskaźnik C/Z wynosi 7,8. Niebawem zarząd powinien ogłosić rekomendację odnośnie dywidendy i wydaje się, że jej stopa będzie całkiem przyzwoita. Grupa nie wyklucza również kolejnych akwizycji.

Poniżej omawiam wyniki grupy PJP Makrum ogółem, a także według segmentów oraz krótko opisuję perspektywy segmentów. Zachęcam również do obejrzenia nagrania webinaru z Prezesem PJP Makrum Piotrem Szczeblewskim przeprowadzonego dla Abonentów Portalu Analiz.

PJP Makrum – opis grupy

Grupa na jednym zdjęciu wygląda następująco:

PJP Makrum raportuje wyniki w 3 głównych segmentach:

Budownictwo przemysłowe – to reaktywowana w 2017 roku z tradycji Projprzemu działalność w zakresie budownictwa, która obecnie przynosi największe zyski grupie. PJP Makrum w tym segmencie posiada oddziały w Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu, a w kwietniu 2021 roku został otwarty oddział w Warszawie. Ważnymi klientami są takie firmy jak LG czy Bridgestone, ale obecnie 2 główne kontrakty segmentu to budowa osiedla Perfumiarnia w Poznaniu oraz prace budowlane w kontrakcie na tłocznię gazu Odolanów.

Przeładunki – to działalność prowadzona pod marką Promstahl. Działalność w Polsce, ale przede wszystkim w Europie (Francja, Niemcy i wiele innych krajów). Marka Promstahl należy do czołówki europejskiej w zakresie systemów przeładunkowych. W 2020 roku do grupy PJP Makrum dołączył Promlift – spółka, która specjalizuje się w wózkach widłowych, regałach i ogólnie wyposażeniu hal.

Konstrukcje – w skład tego segmentu wchodzą 2 podsegmenty. Pierwszy, historyczny (ponad 160 lat tradycji) wywodzący się z Makrum, to właśnie maszyny dla przemysłu (głównie krusząco-mielące, klienci m.in. to Azoty, KGHM). Tutaj spółka działa na zasadzie inżynierskiej, przygotowuje projekt, dokumentację, zarządza produkcją maszyn, ale fizycznie produkcja odbywa się u podwykonawców. Drugim, dynamicznie rosnącym segmentem są automatyczne systemy parkingowe Modulo. W tym segmencie spółka osiągnęła rozpoznawalność w Polsce i obecnie wychodzi z produktem za granicę – systemy Modulo działają już w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach, Rumunii i nawet Australii.

Jak już wspomniałem, 2020 rok okazał się rekordowym dla grupy. Doskonale widać to na wykresach przychodów:

A także zysków:

Progres jest imponujący, a warto nadmienić, że wyniki zostały osiągnięte mimo utraty ponad 20 mln zł przychodów ze sprzedaży (szacunek spółki) w segmencie Przeładunki. Utrata ta wynikała z przestojów (lockdown) w marcu – kwietniu 2020 roku (oraz późniejszych ograniczeń) we Francji i Niemczech i braku możliwości transportu i fizycznego montażu systemów przeładunkowych. Zatem wyniki 2020 roku mogłyby być jeszcze lepsze.

Jednak patrząc na perspektywy, ważniejsze jest to, co się na te wyniki składa i jakie są szanse na ich powtarzalność lub nawet poprawę. W tym celu spójrzmy na przychody, a przede wszystkim na wynik na sprzedaży (przed pozostałymi przychodami/kosztami operacyjnymi i przychodami / kosztami finansowymi) według segmentów:

W poprzednich latach wyniki grupy „ciągnął” segment Przeładunki. Bardzo dojrzały biznes, marka o silnej renomie w Europie. Dodatkowo w 2020 roku PJP Makrum zakończyło inwestycję w rozbudowę hali produkcyjnej, dzięki której zwiększyło moce przerobowe oraz usprawniło produkcję (większa efektywność produkcji). Niestety za sprawą covid-19 przychody segmentu w 2020 roku spadły, a w ślad za tym spadł również wynik na sprzedaży. W tym segmencie, oprócz kosztu samego produktu, dużą rolę odgrywają koszty sprzedaży, zatem spadek przychodów mocno odbija się na wynikach (i odwrotnie).

Patrząc w przyszłość, według Prezesa PJP Makrum obecnie zamówienia są bardzo duże (wzrosty zamówień rzędu 40% rok do roku, prawdopodobnie wraca odroczony z 2020 roku popyt), a produkcja idzie pełną parą. Pozwala to (moim zdaniem) oczekiwać poprawy wyników segmentu w 2021 roku. Warto zauważyć, że wynikom segmentu będzie sprzyjał słaby złoty (większość sprzedaży eksportowana w EUR). Również wzrost cen surowca (stal) powinien wpłynąć na wzrost wartości sprzedaży (wzrost cen), natomiast nie wiem jak wpłynie na marże (czy cały koszt surowca uda się przerzucić na odbiorcę).

Segment Konstrukcje, to składowa maszyn krusząco – mielących (raczej biznes spadkowy) oraz automatycznych systemów parkingowych Modulo (biznes wzrostowy). Do tej pory Modulo było w fazie rozwoju i nie generowało zysków, teraz po nabraniu odpowiedniej skali zaczyna pozytywnie kontrybuować do wyników. I takie mam też oczekiwania do przyszłości, chociaż biorąc pod uwagę ekspansję zagraniczną i związane z tym koszty, zakładam, że w 2021 roku segment ten nadal będzie w minimalnym stopniu wpływał na wyniki grupy.

Segment Budownictwo przemysłowe jest „odpowiedzialny” za rekordowe wyniki grupy PJP Makrum w 2020 roku. Jest to zasługa znaczącego wzrostu przychodów i wyjątkowej, jak na budownictwo, rentowności, która w 2020 roku wyniosła ponad 9%. Takie poziomy marż raczej nie są do utrzymania w dłuższym okresie. O ile, patrząc na już posiadane kontrakty jak Perfumiarnia (osiedle mieszkaniowe) czy Odolanów (budowa tłoczni gazu), kontrakty które przeszły z 2020 roku na rok 2021 i negocjacje nowych umów, można zakładać powtórzenie przychodów tego segmentu w 2021 roku, to raczej marża jest nie do utrzymania (i tak wynika również z wypowiedzi Prezesa). Zatem wynik segmentu z dużym prawdopodobieństwem w 2021 roku będzie słabszy niż rok wcześniej.

Podsumowując, grupa PJP Makrum osiągnęła w 2020 roku rekordowe wyniki i to pomimo utrudnień związanych z covid-19 w segmencie Przeładunki. Dobre wyniki przełożyły się na bardzo dobry cash flow, co z kolei może zapowiadać niezłą dywidendę. Grupa nie wyklucza również kolejnych akwizycji.

W 2021 roku w związku z ożywieniem w przeładunkach można zakładać dalszy wzrost przychodów, natomiast dużym wyzwaniem będzie utrzymanie przez PJP Makrum marży wypracowanej w 2020 roku. W dalszej perspektywie rozwój e-commerce cały czas pozytywnie powinien oddziaływać na wyniki segmentu Przeładunki, dynamicznie powinny rozwijać się parkingi Modulo, a za sprawą kolejnego otwartego oddziału powinny rosnąć przychody segmentu Budownictwa Przemysłowego.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: