W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Marvipol – emisja obligacji P2021A

W dniu dzisiejszym z publiczną emisją obligacji (seria P2021A) wystartowała spółka MARVIPOL DEVELOPMENT. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji, podaję link do analizy spółki na Portalu Analiz oraz kilka ciekawostek związanych z już notowanymi na Catalyst obligacjami spółki.

Marvipol – parametry emisji obligacji P2021A

Wartość całej emisji obligacji wynosi 50 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 4,5 p.p. marży. Rzeczywiste oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym zostanie ustalone na podstawie stopy bazowej WIBOR dla 6-miesięcznych kredytów złotówkowych z dnia 28 stycznia 2022 r., powiększonej o marżę w wysokości 4,50 p.p. Według stanu na dziś (12.01.2022 r.) WIBOR 6M wynosi 3,07%, zatem oprocentowanie pierwszego okresu wyniosłoby 7,57%. Oprocentowanie będzie podlegać aktualizacji w okresach 6 miesięcznych.

Obligacje emitowane są na okres 42 miesięcy (3,5 roku), ich data wykupu to 03.08.2025 roku.

Obligacje nie są zabezpieczone, środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego grupy. Emitent planuje wprowadzić obligacje na rynek Catalyst.

Zapisy rozpoczęły się 12 stycznia 2022 roku i potrwają do 25 stycznia. Planowany dzień emisji to 3 lutego 2022 roku.

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski Michael / Ström, Dom Maklerski Banku BPS, Dom Maklerski BOŚ, BDM, Ipopema Securities oraz Noble Securities. Jeżeli zamierzasz złożyć zapis poprzez Dom Maklerski Michael / Ström, a nie masz jeszcze tam rachunku maklerskiego (polecam), to zapraszam do skorzystania z tego formularza – skontaktuje się z Tobą doradca, który jest również moim opiekunem i którego usługi polecam.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

Marvipol – informacje o spółce

Wyniki i perspektywy grupy są regularnie omawiane na Portalu Analiz (link do analiz), a także na Forum Akcji PA (link). Zatem nie ma sensu rozpisywać się o spółce. Polecam również zajrzeć do prezentacji spółki w związku z emisją obligacji, którą to prezentację znajdziesz na przykład tutaj. Kolejnym ciekawym materiałem jest Raport Kredytowy przygotowany przez DM MS (link). O spółce pod kątem jej wypłacalności możesz też przeczytać w Raporcie Rankingowym (dostępny dla Abonentów Portalu Analiz w cenie 20 zł).

W tym miejscu zwrócę jedynie uwagę, że bieżąca emisja ma wartość zbliżoną do wartości obligacji zapadających w 2022 roku (a więc w praktyce je refinansuje), w 2023 roku spółka nie ma istotnych zapadających zobowiązań finansowych, dopiero w 2024 roku czekają ją większe wykupy obligacji. Sytuacja spółki w zakresie zadłużenia odsetkowego wydaje się zatem raczej komfortowa.

Marvipol – rentowności obligacji notowanych na Catalyst

11 stycznia na Portalu Analiz opublikowałem wpis dotyczący rentowności obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst (link). Poniżej tabelka dotycząca obligacji spółki Marvipol:

Obligacje posortowane są według daty zapadalności, wszystkie, nawet te o najdłuższych terminie wykupu, oferują niższą rentowność brutto, niż obecna oferta (dla przypomnienia według stanu „na dziś” oprocentowanie oferowanej emisji wyniesie 7,57%).

Podsumowując, patrząc na obligacje notowane na Catalyst, obecna oferta wydaje się dobrze „skrojona” pod względem oprocentowania – potencjalny zysk inwestora będzie wyższy, niż w przypadku zakupu aktualnie notowanych na Catalyst obligacji spółki.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Disclaimer: Wpis nie ma charakteru reklamowego. Partnerem Portalu Analiz jest natomiast Dom Maklerski Michael / Strom, którego usługi gorąco polecam.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: