W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

BEST – wyniki I półrocza 2021 r.

Najważniejsze informacje dotyczące wyników grupy BEST w I półroczu 2021 roku:

– Dalszy wzrost spłat od dłużników, pomimo nadal minimalnych zakupów nowych wierzytelności,

– Dobre wyniki to rezultat poprawy z działalności operacyjnej (brak przeszacowań dodatnich i ujemnych wierzytelności),

– Wpłaty od dłużników są wyższe od założonych w budżetach,

– Dalsza poprawa sytuacji bilansowej, która już i tak jest bardzo dobra,

– Inwestycja w akcje Kredyt Inkaso neutralna dla wyników I półrocza 2021 roku.

Poniżej wizualizacja wyników i sytuacji finansowej grupy BEST.
Pomimo braku istotnych inwestycji w nowe pakiety wierzytelności, wpłaty od dłużników zanotowały rekordowy poziom:

Covid-19 nie wpłynął negatywnie na zdolność dłużników do spłat zadłużenia, a wręcz przeciwnie, do tego procentują wcześniejsze inwestycje grupy w unowocześnianie systemów informatycznych oraz procesów dochodzenia wierzytelności.

Wyższe wpłaty od dłużników oznaczają wzrost przychodów:

I bardzo dobre wyniki operacyjne:

Mimo odcięcia w ostatnich latach od nowych emisji obligacji i konieczności spłat zapadających emisji, grupa BEST generuje gotówkę na spłaty zapadających serii obligacji, jednocześnie utrzymując jej wysoki poziom w bilansie:

Grupa systematycznie obniża zadłużenie finansowe ogółem, netto, a także w relacji do kapitałów własnych:

Co wpływa na spadek wskaźnika zadłużenia:

I spadek wskaźnika Dług netto do EBITDA:

Podsumowując, sytuacja grupy pod względem wyników i bilansu wygląda bardzo solidnie. Wprawdzie 23 września zapadają spółce obligacje na 60 mln zł, ale ma ona pokrycie w gotówce (wg danych bilansowych na 30.06.2021 r.), a także w dostępnym limicie kredytowym w ING Banku (wykorzystane 125 mln zł z 250 mln zł dostępnego limitu).

BEST ma miejsce na zaciągnięcie nowego zadłużenia pod zakup nowych pakietów wierzytelności i wydaje się, że wkrótce wróci do emisji obligacji w ramach zatwierdzonego prospektu emisyjnego.

Głównym znakiem zapytania jest oprocentowanie, które spółka zaoferuje. Dla przypomnienia, w lipcu BEST prowadziła emisję obligacji o wartości 25 mln zł, w której oferowała 5-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu 4,4%. Z tej emisji udało się spółce zebrać nieco ponad 10,5 mln zł, a obecnie obligacje te (BST0726) notowane są poniżej nominału, z rentownością brutto 4,6%. I to pewnie będzie jakiś punkt odniesienia dla ewentualnych kolejnych emisji obligacji.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: