W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

BEST – wyniki 2021 roku, analiza

Grupa BEST opublikowała wyniki 2021 roku. Pomimo kilku lat przerwy w zakupach wierzytelności (minimalny poziom zakupów w 2019, 2020 i w Q1-Q3 2021 roku) i pomimo odpisów na wartość posiadanych akcji Kredyt Inkaso, grupa zanotowała dobre wyniki działalności (wzrosły spłaty wierzytelności), które przełożyły się na przychody i zyski.

Poniżej podsumowanie działalności operacyjnej grupy BEST, jej wyników oraz sytuacji bilansowej. Na koniec wpisu natomiast zamieszczam tabelę z porównaniem rentowności obligacji spółki notowanych na Catalyst.

BEST – działalność operacyjna

Podsumowanie działalności operacyjnej zaczynamy  oczywiście od sprawdzenia poziomu wpłat od dłużników. A te, mimo braku istotnych zakupów nowych pakietów wierzytelności przez kilka lat, prezentują się całkiem dobrze:

Wpłaty należne grupie BEST za Q4 2021 roku wyniosły 83 mln zł wobec 84 mln zł rok wcześniej. Mamy już również dane za Q1 2022 roku i w tym okresie spłaty dłużników wyniosły 92 mln zł wobec 84 mln zł rok wcześniej. Łącznie w 2021 roku wpłaty należne grupie BEST wyniosły 365 mln zł wobec 328 mln zł w roku 2020 (+11% r/r).

Jak to często bywa, kryzys (w tym przypadku utrudnione pozyskiwanie nowego finansowania przez spółkę po upadku GetBack) sprzyja poprawie efektywności działania – i chyba trochę z taką sytuacją mamy do czynienia. Poprawa efektywności wynika również z wdrożenia własnego systemu do zarządzania wierzytelnościami.

Wybiegając w przyszłość, w Q4 2021 roku spółka dokonała istotnych inwestycji w nowe pakiety wierzytelności (i deklaruje dalsze mocne zakupy), co powinno przełożyć się na dalszy wzrost wpływów w 2022 roku i później.

Koszt nabycia pakietów wierzytelności jest historycznie wysoki (cena nabycia w 2021 roku to 22% wartości pakietu), co oznacza, że do obsługi zostaną przyjęte relatywnie „świeże” pakiety wierzytelności.

Podsumowując, operacyjnie sytuacja BEST wygląda w porządku, mimo kilkuletniej luki w zakupach nowych wierzytelności, spłaty utrzymują się na wysokim poziomie, a powrót do mocniejszych zakupów w Q4 2021 roku daje szansę na wzrost spłat w kolejnych okresach.

BEST – wyniki grupy

Pełen dostęp do artykułu posiadają abonenci Portalu.
Zaloguj się do Portalu lub zarejestruj się.
(rejestracja jest darmowa)

Komentarze widoczne są dla abonentów portalu!

Partnerzy Portalu Analiz: