W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

BEST – emisja obligacji serii W1

Z publiczną emisją obligacji wystartowała w dniu dzisiejszym spółka BEST. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji oraz w jaki sposób je kupić, następnie krótko o samej spółce z podaniem linku do analizy wyników 2020 roku, a na koniec porównam rentowność oferowanych obligacji z już notowanymi na Catalyst. Zapraszam do lektury.

BEST – warunki emisji obligacji serii W1

Zacznijmy od tych najważniejszych, BEST emituje obligacje na okres 5 lat, ze stałym oprocentowaniem 4,40% w skali roku oraz kwartalną wypłatą odsetek.

Wartość emisji obligacji wynosi 25 mln zł, a wartość pojedynczej obligacji to 100 zł (taka jest też cena emisyjna) i zapis można złożyć już na 1 sztukę obligacji.

Zapisy trwają od 8 do 20 lipca, przydział obligacji i rozpoczęcie naliczania odsetek nastąpi w dniu 23 lipca. Obligacje zostaną wprowadzone na rynek Catalyst.

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Michael / Ström Dom Maklerski, IPOPEMA Securities, Noble Securities. Niezmiennie polecam założenie konta maklerskiego w Michael / Ström Dom Maklerski (np. poprzez ten formularz), gdyż ta instytucja specjalizuje się w obligacjach korporacyjnych, a przede wszystkim oferuje wysoką jakość.

Prospekt emisyjny i warunki emisji znajdziesz w tym miejscu.

BEST – wyniki spółki, rentowności obligacji

Wyniki grupy BEST za 2020 rok szczegółowo omówiłem w tym wpisie na Portalu Analiz – gorąco zachęcam do jego lektury.

Spółka miała trochę pecha, bo emisje obligacji kierowała głównie do inwestorów indywidualnych. Upadłość Getback w 2018 roku spowodowała spadek zaufania inwestorów i do rynku obligacji i do spółek windykacyjnych – ceny obligacji BEST mocno spadły (wzrosły więc rentowności) więc oferowanie nowych obligacji stało się dla spółki problematyczne. A terminy wykupów wcześniej oferowanych emisji zaczęły się zbliżać i można było się zastanawiać, jak spółka z tym zadaniem sobie poradzi. Radziła sobie bardzo dobrze:

2020 rok to z kolei wybuch epidemii covid-19 i kolejne utrudnienie w oferowaniu nowych obligacji. Jak widać powyżej, od połowy 2018 roku spółka nie prowadziła nowych emisji obligacji, a jedynie wykupywała wcześniej wyemitowane. Taki stan rzeczy powodował oczywiście brak środków na zakupy nowych portfeli obligacji. Przy 3 latach z minimalnymi inwestycjami można było zakładać, że spłaty z wcześniej zakupionych portfeli będą się pogarszać. Tymczasem kryzys okazał się (jak to często bywa) aktywatorem do podjęcia działań doskonalących efektywność operacyjną. W efekcie, mimo starzenia się portfela wierzytelności, spłaty z portfeli rosną:

Rynek również docenił sposób, w jaki BEST poradził sobie z kryzysem, ceny obligacji spółki systematycznie rosły, czyli rentowności spadały. Poniżej wycinek z Raportu Rankingowego IV edycji.

BEST – podsumowanie, porównanie rentowności obligacji

Spółka doskonale poradziła sobie z presją płynnościową, wszystkie obligacje spłacała bez problemu, poprawiając jednocześnie wyniki. Rynek docenił to spadkiem rentowności jej obligacji.

Obecnie na rynku są dobre warunki do zakupu nowych portfeli wierzytelności od banków, stąd powrót spółki na rynek i obecnie prowadzona oferta emisji obligacji.

Obecnie, praktycznie wszystkie serie obligacji spółki notowane są z rentownościami brutto 4% lub mniej (BST0821 to anomalia wynikająca z krótkiego okresu do wykupu). Zatem, jak ktoś długoterminowo wierzy w spółkę, to oferowane 4,4% jest bezkonkurencyjne. Z takim jednak zastrzeżeniem, że obligacje o dłuższym terminie wykupu co do zasady powinny mieć wyższą rentowność od tych z krótszym terminem (dłuższy okres = większe ryzyko), a także oferowane są one na stałej stopie procentowej, co może obniżyć ich atrakcyjność w przypadku podwyżek stóp procentowych (i zwiększyć w przypadku obniżek).

BEST jest jednym z liderów branży wierzytelności w Polsce, działa również we Włoszech. Zna się na swoim biznesie. Spółka już 24 lata jest obecna na GPW i 10 lat na rynku Catalyst. Przez ten okres zbudowała reputację solidnego emitenta i potwierdziła ją w kryzysowym czasie (upadek Getback, epidemia covid-19).

Ostateczną decyzję odnośnie ewentualnego udziału w emisji oczywiście każdy Inwestor musi podjąć samodzielnie.

Udanych inwestycji!

Disclaimer: BEST wykupił reklamę emisji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: