W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Portfel Czytelników Portalu Analiz – podsumowanie I półrocza 2021 roku

Za nami 5 z rzędu kwartał, który portfel FIPA (nazwa skrócona Portfela Czytelników Portalu Analiz) kończy na plusie. W Q1 2021 roku stopa zwrotu na portfelu wyniosła 31,6%, a w drugim kwartale doszło kolejne 12% zysku.

Portfel radzi sobie zdecydowanie lepiej od benchmarków:

Krótkie przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących portfela FIPA:

14 stycznia 2020 roku zapadła decyzja o utworzeniu Portfela Inwestycyjnego Czytelników Portalu Analiz, nazwanego później FIPA (Fundusz Inwestycyjny Portalu Analiz). 20 stycznia portfel został zasilony kwotą 20 tys. zł (realny portfel i realne pieniądze) i jeszcze tego dnia dokonaliśmy pierwszych zakupów, którymi były akcje spółek Asbis i Marvipol.

Każdy Abonent PA może zgłaszać propozycje do portfela, które następnie (po zebraniu ich kilku) podlegają głosowaniu. Jeżeli propozycja zakupu (lub sprzedaży) osiąga zdecydowaną większość głosów (ponad 60% ogólnych głosów na TAK lub ponad 2/3 głosów na TAK vs NIE,bo jest jeszcze opcja NIE WIEM/NIE MAM ZDANIA) to dokonujemy transakcji.

Sam portfel jest oczywiście istotny, ale bardzo duże znaczenie ma dla mnie sposób w jaki zgłaszane są propozycje. Chodzi o podanie dokładnej motywacji zakupu (argumenty ZA), ale także i strategii na wyjście. Tak wygląda wycinek regulaminu:

Propozycja spółki do zakupu powinna zawierać: nazwę spółki, proponowane widełki cenowe zakupu (powyżej widełek nie kupujemy), obowiązkowo dokładne uzasadnienie, dlaczego tą spółkę kupić ze wskazaniem na czynniki wzrostu, obowiązkowo propozycję odnośnie kiedy ją sprzedać (kupujemy na long term, lub po osiągnięciu określonej ceny docelowej, lub pod wydarzenie) oraz ewentualnie stop-loss.

Podsumowanie 2020 roku znajdziesz tutaj, a poniżej przedstawiam podsumowanie transakcji dokonanych w I półroczu 2021 roku, a na koniec prezentuję aktualny skład portfela.

W tym roku w ramach portfela zakupiliśmy akcje 4 spółek, natomiast sprzedaliśmy 2 spółki.

Na początku roku, 15 stycznia zdecydowaliśmy o zakupie akcji spółki MOBRUK, do portfela trafiło 8 akcji po 276 zł za sztukę. Zakup był pokłosiem „uwolnienia” sporej części akcji w wyniku oferty publicznej oraz sporych szans na dalszy dynamiczny rozwój spółki. MOBRUK wygrał również głosowanie Abonentów PA na spółkę, która ma najlepsze perspektywy na 2021 rok. Analizę MOBRUK znajdziesz w tym miejscu. W ostatnim czasie pojawiły się negatywne komunikaty związane z karami nakładanymi przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, ale póki co spółka pozostaje w portfelu FIPA.

26 kwietnia do portfela zakupiliśmy 140 akcji IMC, cena zakupu wyniosła 21,4 zł. Powody do kupna znajdziesz w tej analizie. Spółka specjalizuje się w uprawie kukurydzy, której ceny mocno wzrosły. Sporą część zysków wypłaca w formie dywidendy, co uwiarygadnia ten podmiot i zmniejsza ryzyko polityczne (spółka działa na Ukrainie).

Kolejnym, ostatnim zakupem I półrocza jest spółka VOTUM. Analizę spółki znajdziesz tutaj. Spółka działa w kilku obszarach, ale głównym argumentem za inwestycją jest zgromadzony ogromny portfel roszczeń wobec banków w sprawach kredytów frankowych – w przypadku pozytywnego scenariusza success fee od prowadzonych spraw może być większy niż aktualna kapitalizacja spółki.

Już w lipcu do portfela dołączyły akcje spółki Ambra. Spółka jest regularnie pokrywana analizami na PA, znajdziesz je tutaj. Ambra jest solidną spółką dywidendową, rozwijają się zagranicą, mimo pandemii covid-19 notuje dobre wyniki. Spółka idealnie wpisuje się w fundamentalny długoterminowy portfel.

4 maja sprzedaliśmy z portfela 150 sztuk (cały pakiet) akcji KGL, po 16 zł za akcję. Sprzedaż nastąpiła przede wszystkim po rozczarowujących wynikach Q4 2020 roku oraz z obawy, że rosnące ceny surowców będą negatywnie wpływać na marże spółki.

10 maja z kolei sprzedaliśmy 100 (z posiadanych na tamten moment 600) akcji spółki ASBIS. Perspektywy spółki oceniamy nadal dobrze, sprzedaż wynikała z chęci zmniejszenia udziału tej spółki w portfelu – udział ASBIS po kosmicznych wzrostach kursu (aktualna stopa zwrotu to 555%) zbliżał się do 33% wartości całego portfela.

Wszystkie transakcje w portfelu Czytelników poprzedzane są składanymi propozycjami, analizami, dyskusją oraz głosowaniem Czytelników. Wszystkie te aktywności mają miejsce na forum Portalu Analiz – gorąco zapraszamy do dołączenia do liczącej już ponad 1.300 osób społeczności Abonentów Portalu Analiz.

Inne operacje:

Na początku 2021 roku z portfela wypłaciłem 3.000 zł (połowa zysku), które przeznaczyliśmy na cele charytatywne. Z kolei w kwietniu dokonałem dwóch wpłat po 3.000 zł każda.

W 2021 roku 7 spółek podzieliło się z nami dywidendą, łącznie wypłacając 1.322 zł.

Aktualny skład portfela FIPA wygląda następująco:

Stopa zwrotu z portfela do momentu jego założenia (styczeń 2020 rok) zbliża się już do 110%.

Jeżeli z jakiś przyczyn nie chcesz / nie możesz dołączyć do społeczności Portalu Analiz, wyniki portfela i jego historię możesz śledzić na portalu MyFund w tym miejscu.

Życzę Wam (i sobie), aby druga część 2021 roku przyniosła wyniki inwestycyjne co najmniej tak dobre, jakie uzyskał portfel FIPA

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: