W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

PCC Rokita – emisja obligacji HC

Z emisją obligacji serii HC wystartowała spółka PCC Rokita. O szczegółach emisji przeczytasz poniżej.

PCC ROKITA – emisja obligacji serii HC

Oprocentowanie obligacji oparte jest o stawkę WIBOR 3M, która powiększona będzie o marżę w wysokości 2,8 punktu procentowego. WIBOR 3M wynosi obecnie 5,85%, zatem według stanu na dziś oprocentowanie wyniosłoby 8,65%. Oprocentowanie oparte o WIBOR 3M oznacza, że odsetki będą wypłacane w okresach kwartalnych i w takich też okresach będzie następowała aktualizacja oprocentowania obligacji.

Nominał jednej obligacji wynosi 100 zł i od takiej kwoty można już składać zapisy. Cała wartość emisji wynosi 25 mln zł.

Obligacje emitowane są na okres 5 lat i 3 miesięcy, ich planowana data wykupu to 6.06.2029 r.

Celem emisji jest finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Za zobowiązania z obligacji odpowiada emitent, ale nie są one dodatkowo zabezpieczone (np. zastawem, hipoteką itp.).

Zapisy na obligacje trwają od 22 lutego do 5 marca, a składać można je w: Dom Maklerski BDM, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Michael / Ström Dom Maklerski, Noble Securities. W tym miejscu znajdziesz dodatkowe informacje związane z emisją, w tym prezentację inwestorską.

PCC ROKITA – informacje o grupie, analiza spółki

Analizę sytuacji finansowej spółki z punktu widzenia obligatariusza znajdziesz w tym miejscu.

PCC ROKITA – obligacje notowane na Catalyst, podsumowanie

Na rynku Catalyst notowanych jest obecnie 6 serii obligacji spółki (7 seria EE jest w trakcie wykupu, który nastąpi 27 lutego 2024r.), w tym 5 o stałym oprocentowaniu i 2 serie z ostatnich emisji o oprocentowaniu zmiennym.

Odnośnie rodzaju oprocentowania (stałe/zmienne) warto mieć na uwadze, że w przypadku dalszego i szybkiego spadku stóp procentowych to serie o stałym oprocentowaniu mogą się okazać bardziej atrakcyjne, a przy utrzymywaniu się w wysokiej inflacji i stóp procentowych to oprocentowanie zmienne może być korzystniejsze. Na pewno zaletą oprocentowania zmiennego jest dostosowywanie się do sytuacji rynkowej: gdy rośnie inflacja i stopy procentowe, rośnie oprocentowanie tych obligacji.

Jest to trzecia emisja obligacji w ramach obowiązującego VIII Programu Emisji Obligacji i różni się parametrami od dwóch poprzednich. Wydłużony został o 6 miesięcy okres spłaty oraz obniżona została marża o 0,4 punktu procentowego. Wydaje się to na logiczny ruch, gdy poprzednia emisja obligacji spółki spotkała się z ogromnymi zainteresowaniem (blisko czterokrotna nadsubskrypcja, emisja 25 mln, zgłoszony popyt 97 mln). Ponadto, niewątpliwie panująca hossa na rynku obligacji korporacyjnych, wpływa i będzie wpływać, na obniżanie marż w nowych emisjach przez emitentów.

PCC Rokita jest solidną spółką i renomowanym od lat emitentem obligacji, pomimo korekcyjnego obniżenia marż, wydaje się, iż oferta powinna spotkać się z pozytywnym odzewem inwestorów. Przy „mnogości” emisji deweloperów i firm z branży windykacyjnej, możliwość inwestycji w branże chemiczną, może być dobrym uzupełnieniem portfeli.

Jeszcze raz podaję link do emisji obligacji, a także przypominam, że ostateczną decyzję odnośnie ewentualnego udziału w emisji oczywiście każdy Inwestor musi podjąć samodzielnie.

Udanych inwestycji!


Disclaimer: PCC ROKITA wykupiła reklamę emisji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: