W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Marvipol Development SA – emisja obligacji P2022B

W dniu dzisiejszym (14 lipca 2023r.), rozpoczęła się publiczna emisja papierów dłużnych (obligacje serii P2022B), prowadzona przez Marvipol Development SA. Poniżej przedstawiam parametry emisji , podaję link do analizy spółki na Portalu Analiz oraz kilka ciekawostek związanych z już notowanymi na Catalyst obligacjami spółki.

W przeciwieństwie do tegorocznej, kwietniowej emisji obligacji, nastąpiły 3 zasadnicze zmiany w ofercie. Obniżono nieznacznie marżę, wydłużono okres wykupu oraz istotnie podniesiono wartość emisji, a jej wielkość tak Zarząd Spółki tłumaczy:

W związku z upływającą datą ważności Prospektu oraz faktem, iż dotychczas w ramach obu publicznych programów emisji wszystkie oferty kończył się nadsubskrypcją, Zarząd Emitenta zdecydował o zwiększeniu wartości oferty (wobec ofert poprzednich) do kwoty 60 mln zł, aby w przypadku większego popytu dać możliwość zainteresowanym nabywcom objęcia obligacji w pełnej wysokości.

Parametry emisji obligacji P2022B spółki Marvipol Development SA

Wartość całej emisji obligacji wynosi do 60 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 5,4 p.p. marży i jest to o 0,1 punktu procentowego marży mniej, w porównaniu do emisji z kwietnia 2023 roku. Według stanu na 11 lipca 2023 roku WIBOR 6M wynosił 6,80%, zatem oprocentowanie pierwszego okresu wyniosłoby 12,20%. Oprocentowanie będzie podlegać aktualizacji w okresach 6 miesięcznych.

Data wykupu obligacji to 04.02.2027 roku, zatem obligacje emitowane są na okres 3,5 roku.

Obligacje nie są zabezpieczone, środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego grupy. Emitent planuje wprowadzić obligacje na rynek Catalyst.

Zapisy rozpoczęły się 14 lipca 2023 roku i potrwają do 27 lipca 2023r. Wartość emisyjna 1 obligacji jest zmienna, uzależniona od dnia zapisu – 993 zł (14.0718.07), 995 zł (19.0724.07), 997 zł (25.0727.07). Planowany dzień emisji to 04 sierpnia 2023 roku.

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski Michael / Ström (lider konsorcjum) – link do emisji, Dom Maklerski BOŚ, Dom Maklerski BDM, Ipopema Securities oraz Noble Securities. Jeżeli zamierzasz złożyć zapis poprzez Dom Maklerski Michael / Ström, a nie masz jeszcze tam rachunku maklerskiego (polecam), to zapraszam do skorzystania z tego formularza – skontaktuje się z Tobą doradca, którego usługi polecam.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

Marvipol Development SA– informacje o spółce

Wyniki i perspektywy grupy są regularnie omawiane na Portalu Analiz (link do ostatniej analizy), a także na Forum Akcji PA (link). Zatem nie ma sensu rozpisywać się o spółce. Polecam również zajrzeć do prezentacji spółki w związku z emisją obligacji (link).

W kwestii zapadalności zadłużenia, 2023 rok wygląda bardzo spokojnie, a grupa ma sporo czasu na przygotowanie się z wyprzedzeniem do refinansowania zadłużenia zapadającego w roku 2024.

 

Marvipol Development SA – rentowności obligacji notowanych na Catalyst

Przyglądając się rentownościom obligacji notowanych na Catalyst widać, że obecna emisja oferuje najwyższą rentowność brutto do wykupu. Jednak zgodnie ze „sztuką”, im dłuższy okres do wykupu tym większe ryzyko, zatem rentowności powinny rosnąć, można zatem uznać, że przynajmniej w pewnej części rentowność nowej emisji rekompensuje dłuższy okres do wykupu.

Podsumowując, Marvipol to solidny emitent obligacji korporacyjnych. Sytuacja finansowa spółki, na chwilę obecną nie budzi moich zastrzeżeń.

Patrząc na obligacje notowane na Catalyst, obecna oferta wydaje się dobrze „skrojona” pod względem oprocentowania – potencjalny zysk inwestora będzie wyższy, niż w przypadku zakupu aktualnie notowanych na Catalyst obligacji spółki.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Ps. Jeżeli interesuje Cię temat inwestowania w akcje i obligacje korporacyjne, zapraszam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz.

Powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: