W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Marvipol Development – emisja obligacji P2022A

Publiczną emisję obligacji (seria P2022A) prowadzi spółka MARVIPOL DEVELOPMENT. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji, podaję link do analizy spółki na Portalu Analiz oraz kilka ciekawostek związanych z już notowanymi na Catalyst obligacjami spółki.

Marvipol – parametry emisji obligacji P2022A

Wartość całej emisji obligacji wynosi do 35 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 5,5 p.p. marży i jest to o jeden punkt procentowy marży więcej w porównaniu do emisji z początku 2022 roku. Według stanu na 5 kwietnia 2023 roku WIBOR 6M wynosił 6,95%, zatem oprocentowanie pierwszego okresu wyniosłoby 12,45%. Oprocentowanie będzie podlegać aktualizacji w okresach 6 miesięcznych.

Data wykupu obligacji to 08.05.2026 roku, zatem obligacje emitowane są na okres 3 lat.

Obligacje nie są zabezpieczone, środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego grupy. Emitent planuje wprowadzić obligacje na rynek Catalyst.

Zapisy rozpoczęły się 13 kwietnia 2023 roku i potrwają do 26 kwietnia. Wartość obligacji jest zmienna, uzależniona od dnia zapisu – 992 zł (13.04-17.04), 994 zł (18.04-22.04), 996 zł (23.04-26.04). Planowany dzień emisji to 08 maja 2023 roku.

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski Michael / Ström (lider konsorcjum) – link do emisji, Dom Maklerski Banku BPS, Dom Maklerski BOŚ, BDM, Ipopema Securities oraz Noble Securities. Jeżeli zamierzasz złożyć zapis poprzez Dom Maklerski Michael / Ström, a nie masz jeszcze tam rachunku maklerskiego (polecam), to zapraszam do skorzystania z tego formularza – skontaktuje się z Tobą doradca, który jest również moim opiekunem i którego usługi polecam.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

Marvipol – informacje o spółce

Wyniki i perspektywy grupy są regularnie omawiane na Portalu Analiz (link do ostatniej analizy), a także na Forum Akcji PA (link). Zatem nie ma sensu rozpisywać się o spółce. Polecam również zajrzeć do prezentacji spółki w związku z emisją obligacji (link).

W kwestii zapadalności zadłużenia, 2023 rok wygląda bardzo spokojnie, a grupa ma sporo czasu na przygotowanie się z wyprzedzeniem do refinansowania zadłużenia zapadającego w roku 2024.

 

Marvipol – rentowności obligacji notowanych na Catalyst

Przyglądając się rentownościom obligacji notowanych na Catalyst widać, że obecna emisja oferuje najwyższą rentowność brutto do wykupu. Jednak zgodnie ze „sztuką” im dłuższy okres do wykupu tym większe ryzyko, zatem rentowności powinny rosnąć, można zatem uznać, że przynajmniej w pewnej części rentowność nowej emisji rekompensuje dłuższy okres do wykupu.

Podsumowując, Marvipol to solidny emitent obligacji korporacyjnych. Sytuacja finansowa spółki nie budzi moich zastrzeżeń.

Patrząc na obligacje notowane na Catalyst, obecna oferta wydaje się dobrze „skrojona” pod względem oprocentowania – potencjalny zysk inwestora będzie wyższy, niż w przypadku zakupu aktualnie notowanych na Catalyst obligacji spółki.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Ps. Jeżeli interesuje Cię temat inwestowania w akcje i obligacje korporacyjne, zapraszam do dołączenia do społeczności Portalu Analiz.

Powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: