W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

KRUK – emisja obligacji serii AM4

27 lipca z publiczną emisją obligacji korporacyjnych wystartuje spółka KRUK. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji oraz podaję linki do oferty, a także analizy spółki. Poprzednia emisja KRUK miała miejsce w maju tego roku (seria AM3) i do tej emisji będę się odnosił opisując parametry obecnej.

KRUK – parametry emisji obligacji AM4

Wartość obecnej emisji obligacji wynosi 60 mln zł, wobec 50 mln zł w poprzedniej emisji.

Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 3,3 p.p. marży, czyli dokładnie tyle samo, co w poprzedniej majowej (a także wcześniejszej styczniowej) emisji obligacji. Obecnie WIBOR 3M wynosi 7%, zatem oprocentowanie „na dziś” wyniosłoby 10,3%. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 3 miesiące.

Obligacje emitowane są na okres 5 lat, ich data wykupu to 12.08.2027 roku.

Obligacje nie są zabezpieczone, środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie ogólnych potrzeb korporacyjnych.

Zapisy rozpoczynają się 27 lipca i potrwają do 10 sierpnia 2022 roku (link do emisji).

12 sierpnia 2022 roku nastąpi przydział obligacji, a na Catalyst powinny się one pojawić we wrześniu tego roku.

Liderem konsorcjum przyjmującego zapisy jest DM BDM (link do oferty), a w konsorcjum znajdują się jeszcze Dom Maklerski Michael / Ström (jeżeli chcesz założyć tam konto, proponuję poprzez ten link), Ipopema Securities, Noble Securities, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, PKO Bank Polski – PKO Biuro Maklerskie oraz Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – Biuro Maklerskie Pekao. Konsorcjum dystrybucyjne jest bardzo szerokie, oferta zbliżona do poprzedniej, zatem popyt na obligacje pewnie będzie spory.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

KRUK – ANALIZA PRZEKROJOWA SPÓŁKI

Prezentacja inwestorska znajduje się w tym miejscu, a analizę wyników spółki po raporcie za 2021 rok oraz Q1 2022 roku przygotowałem na Portalu Analiz – link.

KRUK – NOTOWANIA OBLIGACJI – PORÓWNANIE

Dla KRUKa emitowanie obligacji stanowi stały element finansowania działalności. Spółka wyemitowała i wykupiła już wiele serii obligacji. Na wykresie poniżej zawarłem wszystkie serie obligacji, które notowane są obecnie na Catalyst (dane pobrałem z serwisu myFund):

Zielonym kolorem zaznaczyłem obligacje o stałym oprocentowaniu. Jak widać, praktycznie wszystkie obligacje notowane na Catalyst oferują rentowność brutto niższą (choć nieznacznie) od obecnej oferty, wyjątkiem jest seria KRU0627. I biorąc pod uwagę ewentualną redukcję zapisów (jak to miało miejsce w poprzednich emisjach)na pewno ta seria jest godna uwagi.

Podsumowując, patrząc na obligacje notowane na Catalyst, obecna oferta wydaje się dobrze „skrojona” pod względem oprocentowania. Również oprocentowanie zmienne daje zabezpieczenie przed ewentualnym dalszym wzrostem stóp procentowych i stawek WIBOR.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Disclaimer: KRUK wykupił reklamę emisji obligacji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.


Inwestujesz w akcje lub obligacje (skarbowe, korporacyjne)? Dołącz do nas i ponad 1,3 tysiąca Abonentów Portalu Analiz i korzystaj z wiedzy praktyków oraz wymieniaj się doświadczeniami w ramach forum. Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: