W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

BEST – emisja obligacji serii Z2

W dniu dzisiejszym, 23 lutego 2023 r., z publiczną emisją obligacji wystartowała spółka BEST.

Poniżej prezentuję warunki oferty obligacji, linki do prezentacji inwestorskiej, a także do analizy grupy BEST, a także porównanie aktualnej oferty z rentownościami obligacji już notowanymi na Catalyst. Zapraszam do lektury.

BEST – warunki emisji obligacji serii Z2

Obligacje korporacyjne serii Z2 oferowane przez BEST będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 4,5 punktów procentowych w skali roku. W dniu 21 lutego stawka WIBOR 3M wynosi 6,94%, co dawałoby oprocentowanie 11,44% w skali roku. Oprocentowanie oparte o WIBOR 3M oznacza 3-miesięczne okresy odsetkowe (i co 3 miesiące zmianę oprocentowania). Marża 4,5% jest taka sama, jak w poprzedniej emisji (seria Z1).

Termin wykupu obligacji przypada na 14 marca 2027 roku, a więc obligacje emitowane są na okres 4 lat (podobnie jak poprzednia emisja).

Łączna wartość emisji obligacji to 20 mln zł. Wyemitowanych łącznie zostanie nie więcej niż 200.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 100 złotych każda, a zapis można złożyć już na 1 sztukę obligacji.

Obligacje nie są zabezpieczone. Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności GK BEST.

Zapisy na zakup obligacji będą prowadzone od 23 lutego do 10 marca 2023 roku. Przewidywany dzień emisji to 30 marca 2023 r.

Link do oferty obligacji zawierający parametry emisji oraz prezentację inwestorską.

Zapisy na obligacje przyjmują Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Banku BPS, Ipopema Securities, Michael / Ström Dom Maklerski (bezpłatne konto możesz założyć tutaj) oraz Noble Securities.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie emisyjnym, do którego lektury zachęcam.

BEST – informacje o grupie, sytuacja finansowa

Aktualną (po wynikach Q3 2022 roku) analizę grupy BEST znajdziesz na Portalu Analiz w tym miejscu.

Warto również zajrzeć do prezentacji spółki (link) przygotowanej na potrzeby emisji obligacji korporacyjnych. W tym wpisie zwrócę uwagę na podstawowy parametr biznesu, czyli wpływy od dłużników, które mają się dobrze i w Q4 również wzrosły rok do roku.

W tym miejscu dodam, że spółka działa wiele lat na rynku, przeszła już kilka kryzysów (w tym brak zaufania rynku do spółek windykacyjnych po upadku GetBack), z którymi bardzo dobrze sobie poradziła.

Analizując sytuację finansową grupy oraz jej perspektywy warto również wziąć pod uwagę, że w na lata 2023-2025 spółka ma zapewniony spory komfort płynnościowy – w tym okresie zapada tylko jedna seria obligacji.

BEST – porównanie rentowności obligacji korporacyjnych

Na rynku Catalyst notowanych jest 6 serii obligacji spółki. Poniżej rozkład rentowności obligacji w czasie.

Najwyższą rentowność obligacji oferuje seria BST1226, czyli właśnie poprzednia grudniowa emisja serii Z1 o tych samych warunkach co obecna emisja. Obligacje BST1226 wyceniane są obecnie na 100,2% co pozwala z umiarkowanym optymizmem patrzeć na przyszłe notowania obecnej emisji obligacji. A mówiąc inaczej, obecna oferta wydaje się dobrze „skrojona” – uwzględnia aktualną sytuację rynkową i daje pewien margines bezpieczeństwa w postaci wyższej rentowności od pozostałych serii obligacji spółki.

Poniżej tabela z rentownościami obligacji przekształcona w formę wykresu (z usuniętymi obligacjami BST0726):

Zakładając, że rynek będzie dążył do efektywności (wyrównania rentowności obligacji zapadających w podobnym czasie) ceny obligacji BST1226 powinny wzrosnąć lub ceny pozostałych obligacji, szczególnie zbliżonych czasowo do wykupu, powinny spaść. Oby to pierwsze 🙂 .

Podsumowując, BEST w ostatnich 2 emisjach podwyższył marżę i jest ona najwyższa z obecnie wyemitowanych przez spółkę obligacji. Aktualna oferta wygląda dobrze na tle aktualnych rentowności pozostałych obligacji BEST na Catalyst. Oferowane zmienne oprocentowanie ogranicza ryzyko związane z potencjalnym dalszym wzrostem stóp procentowych.

BEST jest jednym z liderów branży wierzytelności w Polsce, działa również we Włoszech. Zna się na swoim biznesie. Spółka już 24 lata jest obecna na GPW i 10 lat na rynku Catalyst. Przez ten okres zbudowała reputację solidnego emitenta i potwierdziła ją w kryzysowym czasie (upadek Getback, epidemia covid-19).

Przypominam link do oferty obligacji, ostateczną decyzję odnośnie ewentualnego udziału w emisji oczywiście każdy Inwestor musi podjąć samodzielnie.

Udanych inwestycji!


Disclaimer: BEST wykupił reklamę emisji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: