W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Warto inwestować cz. 4 – Kiedy kupić fundusze obligacyjne

Fundusze dłużne, czyli inwestujące w obligacje stanowią blisko 1/3 aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce, a po odjęciu funduszy niepublicznych to blisko połowa aktywów.

Fundusze dłużne inwestują w obligacje skarbowe i korporacyjne.

Fundusze obligacji skarbowych

Fundusze posiadają tzw. hurtowe obligacje skarbowe – są to inne obligacje niż mogą kupić osoby fizyczne.

Zdecydowana większość obligacji skarbowych w funduszach posiada stałą stopę.

Co się dzieje, gdy rosną stopy procentowe w Polsce?

W takim przypadku spada wartość obligacji ze stałą stopą, gdyż kupujący oczekują wyższych rentowności niż stałe oprocentowanie obligacji i obligacje te zaczynają być notowane nawet istotnie poniżej wartości nominalnej.

Popatrzmy na notowania obligacji skarbowych 10-letnich w Polsce – wzrost w ciągu roku z 1,5% do blisko 6,5%.

Efekt – spadek cen wyemitowanych cen obligacji skarbowych. Tu przykładowo obligacja DS1030

A spadek cen obligacji oznacza spadek wyceny jednostek uczestnictwa funduszy obligacyjnych posiadających w portfelu obligacje skarbowe. Tu przykładowo PKO Obligacji Skarbowych:

Kiedy zainwestować w fundusze obligacyjne?

Kiedy zatem warto zainwestować w fundusze obligacyjne? Wtedy, gdy rynek zacznie OCZEKIWAĆ obniżek stóp procentowych w przyszłości.

Ważne jest tu słowo – OCZEKIWAĆ, bo wyceny obligacji zaczynają rosnąć szybciej niż faktycznie dochodzi do tych obniżek.

Popatrzmy historycznie na notowania obligacji 10-letnich i stóp procentowych NBP.

Możemy z niego wyciągnąć wniosek, że najlepszy moment w obligacji skarbowe o stałej stopie (a tym samym fundusze obligacyjne) był ok. 1 roku przed pierwszą obniżką stóp procentowych NBP.

Obecnie mamy sytuację z rosnącą inflacją, która jest na poziomach niespotykanych od wielu lat i oczekiwane jeszcze podwyżki stóp procentowych.

Jednak makroekonomiści spodziewają się, że szczyt inflacji pojawi się w najbliższych miesiącach, a cykl podwyżek stóp procentowych również powoli zbliża się do końca.

Do tego zapowiada się spowolnienie gospodarcze (m.in. zaskakująco niski odczyt PMI) w 2 połowie 2022 r.

Łącznie to da argumenty do OCZEKIWANIA na obniżki stóp procentowych w 2023 r.

Prognozy WIBOR3M wskazują na spadek w 2 połowie 2023 r.

źródło : Parkiet

Jeżeli ten scenariusz się spełni to dobry moment na zakup funduszy obligacyjnych może być już lub w najbliższych miesiącach.

Oczywiście ryzykiem jest utrzymywanie się inflacji na wysokim 2-cyforwym poziomie czy jakieś negatywne wydarzenie, które uniemożliwi obniżanie stóp procentowych. Tak jak agresja Rosji na Ukrainę całkowicie zmieniła sytuację rynkową.


Wykład wideo na powyższy temat na kanale YouTube Portalu Analiz : https://www.youtube.com/watch?v=XFv2dRDSlOU

Dział poświęcony obligacjom skarbowym i korporacyjnym na Forum Portalu Analiz : https://portalanaliz.pl/forum/viewforum.php?f=22

 

 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: