W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

BETA ETF mWIG40TR po marcu 2020, czyli ETFy od Bety dokupowały akcji podczas krachu na GPW.

W marcu 2020 roku mieliśmy do czynienia z ekstremalnie trudnym okresem na giełdach światowych i w Polsce. U nas indeks WIG20 spadł w tym okresie o 18,25%, a mWIG40 spadł o 22,7%.

W ślad za spadającymi indeksami posypały się wyniki funduszy inwestujących w akcje na GPW w Warszawie. Dodatkowo inwestorzy zaczęli wycofywać środki z funduszy, co oznacza, że wartość aktywów funduszy spadła procentowo jeszcze mocniej niż wartość indeksów.

Swego czasu postawiłem tezę, że fundusze indeksowe ETF w okresach spadków na giełdzie staną się „gwoździem do trumny”, wyprzedając akcje „na ślepo” i dołując rynki. Marzec przyniósł weryfikację tej tezy i (na naszej giełdzie) weryfikacja ta okazała się dla mnie negatywna. W marcu pomimo spadków na giełdach (a może właśnie i z tego powodu) fundusze BETA ETF WIG20 i BETA ETF mWIG40 notowały napływy środków – emitowały nowe certyfikaty.

Zapraszam do krótkiego przeglądu dotyczącego aktywów funduszy małych i średnich spółek, a także podsumowania marcowych wydarzeń związanych z funduszem BETA ETF mWIG40.

Zmiany aktywów funduszy małych i średnich spółek vs zmiany aktywów Beta ETF

Jak już wspomniałem, w marcu WIG20 spadł o prawie 20%, a mWIG40 o ponad 20%.

Aktywa funduszy małych i średnich spółek spadły o ponad 426 mln zł, z tego blisko 200 mln zł stanowiły odpływy środków – umorzenia jednostek (źródło).

Na tym tle bardzo dobrze wypadły fundusze ETF Beta Securities. Liczba wyemitowanych certyfikatów BETA M40 wzrosła o 7%, co zamortyzowało spadek wartości aktywów wynikający z przeceny indeksu.

Jeszcze lepiej wypadł ETF na WIG20 – BETA ETF WIG20TR, dla którego w marcu liczba certyfikatów wzrosła o 65%!. Jak widać, gdy na GPW szalała bessa i panował strach, część inwestorów kupowała po prostu przeceniony indeks.

Tak prezentują się zmiany wartości aktywów dla funduszy akcji małych i średnich spółek i dla ETF-ów od Beta Securities:

Marzec 2020 roku dla BETA ETF mWIG40TR

istotnym wydarzeniem marca była rewizja indeksu mWIG40. A w zasadzie 2 rewizje. 16 marca w ramach rewizji nadzwyczajnej spółkę Orbis zastąpiła spółka Asecco South Eastern Europe. W ramach rewizji rocznej w dniu 20 marca z indeksu wypadły Boryszew i CI Games, a weszły do niego Dom Development oraz Neuca.

Ogólnie zmiany chyba można ocenić pozytywnie dla indeksu – dołączyły do niego silne fundamentalnie spółki.

Przypominam: Poniższe obliczenia wynikają z ogólnie dostępnych danych publikowanych przez fundusz i GPW. Nie są to dane pozyskane z Beta Securities i mogą minimalnie się różnić od stanu faktycznego. Aczkolwiek raczej niewiele, bo wyniki obliczeń zostały skonsultowane z Beta Securities.

W marcu indeks mWIG40TR spadł o nieco ponad 20% i podobnie spadła wartość certyfikatu BETA M40. Jednak spadek aktywów funduszu był mniejszy, wyniósł niecałe 15%. A to właśnie dzięki napływom środków do funduszu, a dokładnie mówiąc emisji nowych certyfikatów.

Poniższy wykres przedstawia wartość aktywów netto funduszu (lewa skala) i liczbę certyfikatów (prawa skala):

W marcu, w efekcie emisji nowych certyfikatów, BETA M40 dokonał zakupów akcji szacunkowo za 5,6 mln zł. Nie jest to wielka kwota, szczególnie w kontekście wysokich obrotów na giełdach w marcu 2020 roku, ale zawsze to dużo lepiej niż odpływy środków z funduszy otwartych.

I wreszcie kolejny punkt, udział BETA M40 w akcjonariacie spółek – krok po kroku rośnie, ale cały czas jest na poziomie nieistotnym.

Jak już wspomniałem, nie tylko BETA M40 odnotowała napływy do funduszu, podobna sytuacja miała miejsce z BETA ETF WIG20TR. Wartość aktywów funduszu (mimo spadków na GPW) wzrosła z 26 do ponad 34 mln zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu? Dołącz do społeczności ponad 600 Abonentów Portalu i korzystaj z naszych analiz oraz dyskutuj z innymi na forum akcji Portalu Analiz. Zapraszamy.

Z dumą informujemy, że twórca ETF na mWIG40, czyli

SPÓŁKA BETA SECURITIES JEST PARTNEREM PORTALU ANALIZ

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: