Artykuły edukacyjne | PortalAnaliz.pl

Artykuły edukacyjne:


ABONAMENTOWY

(0) Spółki wzrostowe cz. 2

Dodano: 2020-05-24 19:32:16 | Autor: Przemysław ParzyszekSpółki wzrostowe

W miniony piątek ostatnia ze spółek (Enter Air) opublikowała wyniki roczne za 2019 rok więc jest odpowiednia chwila aby podsumować wyniki i zmiany kursów akcji „spółek wzrostowych” które wyselekcjonowałem na początku roku (link do artykułu „Zasady którymi się kieruję przy inwestowaniu w akcje”).
Tworząc w styczniu taką listę nie przewidywałem iż pojawi się „Czarny Łabędź” czyli Coronavirus COVID-19 a świat wejdzie w możliwe że największą recesję od czasu Wielkiego Kryzysu z 1929 roku. Dzisiaj już jest pewne że wiele spółek zamiast oczekiwanej poprawy wyników znacznie je pogorszy (np. VRG) ale będą też spółki które są prawdziwymi zwycięzcami pandemii jak Mercator czy Ten Square Games.
Omawiane dzisiaj wyniki dotyczą okresu sprzed pandemii czyli 1.10.2019-31.12.2019 dobitnie potwierdzają zasadę iż giełda dyskontuje przyszłość a nie przeszłość. Idealnym (pozytywnym) tego przykładem może być Mercator który opublikował gorsze wyniki r/r o 1,1 mln (0,9 mln straty) ale od marca „rozlewanie się” wirusa na cały świat sprawiło iż popyt na produkty spółki znacznie przewyższył możliwości produkcyjne spółki, marże z pewnością poszły/pójdą mocno w górę a kurs akcji wzrósł o 358%.

Dyskontowanie przez giełdę negatywnego wpływu pandemii na przyszłe wyniki widać doskonale na przykładzie VRG którego mimo poprawy wyników r/r o 11,9 mln zł w badanym okresie (4 kwartał poprzedniego roku) kurs akcji spadł o 40%. Na spółkę wpłynie wiele niekorzystnych czynników jak: zamknięcie na 2 miesiące salonów w galeriach handlowych a obecnie ograniczenie w nich ruchu, duże osłabienie złotówki do dolara (w tej walucie importowane sprzedawane przez nich towary) i euro (na podstawie tej waluty rozliczane są czynsze w galeriach) czy przewidywany spadek siły nabywczej konsumentów.

Od początku roku kursy akcji wyselekcjonowanych przeze mnie „23 spółek wzrostowych” wzrosły średnio o 17,60% i „zmiażdżyły” wręcz indeks WIG (nazwijmy to benchmark) o 38% który w tym czasie spadł o 20,60%.

W dalszej części artykułu dowiesz się jakie to spółki, ile ich kursy wzrosły od początku roku, jak obecnie są wyceniane itp.

 

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) BETA ETF mWIG40TR po marcu 2020, czyli ETFy od Bety dokupowały akcji podczas krachu na GPW.

Dodano: 2020-04-16 11:09:28 | Autor: Remigiusz IwanETF

W marcu 2020 roku mieliśmy do czynienia z ekstremalnie trudnym okresem na giełdach światowych i w Polsce. U nas indeks WIG20 spadł w tym okresie o 18,25%, a mWIG40 spadł o 22,7%.

W ślad za spadającymi indeksami posypały się wyniki funduszy inwestujących w akcje na GPW w Warszawie. Dodatkowo inwestorzy zaczęli wycofywać środki z funduszy, co oznacza, że wartość aktywów funduszy spadła procentowo jeszcze mocniej niż wartość indeksów.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) BETA ETF mWIG40TR, czyli ETF na mWIG40 - luty 2020, zmiany w indeksie mWIG40

Dodano: 2020-03-06 09:06:23 | Autor: Remigiusz IwanETF

Czas na kolejne podsumowanie wpływu BETA ETF mWIG40TR na naszą giełdę, tym razem dotyczy miesiąca lutego.

Na koniec stycznia aktywa funduszu wynosiły 94 mln zł, na koniec lutego (najgorszy dzień dla giełdy) spadły do 90,4 mln zł.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) BETA ETF mWIG40TR, czyli ETF na mWIG40 - liczby i ciekawostki (styczeń 2020)

Dodano: 2020-02-18 13:56:55 | Autor: Remigiusz IwanETF

ETF, czyli fundusze inwestujące w sposób pasywny zdobyły bardzo dużą popularność na całym świecie, zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalnych. W Polsce ten model inwestowania jest na wcześniejszym etapie rozwoju. Ale pracujemy nad tym, aby nadrobić dystans :). Na Forum Finansów spotkaliśmy się z osobami z Beta Securities, odpowiedzialnymi za ETFy na WIG20 i mWIG40, podyskutowaliśmy o tym rodzaju inwestowania i od słowa do słowa umówiliśmy się na wspólny projekt edukacyjny.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Dywidenda czy skup akcji?

Dodano: 2020-01-28 15:13:17 | Autor: Paweł MalikSkup akcji

Dywidenda czy skup akcji (buy back)?

 

Coraz częściej spółki giełdowe wybierają skup akcji zamiast dywidendy. Jaka jest różnica?

 

Dywidenda
Dywidenda to część zysku wypłacana akcjonariuszom.

Co do zasady jeżeli spółka nie ma potrzeb inwestycyjnych lub zapotrzebowania na wyższy kapitał obrotowy to powinna przekazywać zysk akcjonariuszom.

Zazwyczaj dywidenda wypłacana jest raz w roku. Niektóre spółki wypłacają zaliczkę na dywidendę, dzięki czemu wypłata dywidendy następuje 2 razy w roku. Szczególnym wyjątkiem jest IFIRMA, która wypłaca dywidendę 4 razy w roku.

ZWZ ustala kwotę dywidendy, datę ustalenia prawa do dywidendy oraz datę wypłaty dywidendy.

 

Skup akcji
Skup akcji to nabywanie akcji od dotychczasowych akcjonariuszy.

Może się ono odbywać w sposób ciągły przez jakiś okres zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Sposoby realizacji skupiu:

- poprzez transakcje na rynku,

- poprzez transakcje pakietowe – jest to z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych ryzykowna opcja, bo umożliwia kupno po kursie nierynkowym od wybranego akcjonariusza,

- poprzez wezwanie.

Co spółka może zrobić z akcjami? Umorzyć, sprzedać, przeznaczyć na program motywacyjny itp.  

Skupowanie akcji ma sens, gdy spółka jest  niedowartościowania – czyli np. w czasie bessy. Jeżeli akcjonariusze uznają, że wycena spółki jest niższa od jej rzeczywistej wartości to nabywanie akcji jest z korzyścią dla akcjonariuszy.

 

Skup akcji może być też alternatywą wobec dywidendy.
Taką opcję stosuje np. QUERCUS TFI.

Główna wada: tracą mniejszościowi akcjonariusze, którzy nie wezmą udziału w skupie. Dywidenda jest uczciwym podziałem zysku, w którym WSZYSCY akcjonariusze z automatu otrzymują pieniądze na konto.

Buy-back powoduje, że mali i pasywni akcjonariusze tracą, gdy nie biorą udziału w skupie. Co gorsze uchwalający takie skupu zazwyczaj wiedzą, że się „wzbogacą” kosztem tych, którzy nie przystąpią do skupu. Dzieje się tak, gdyż wzięcie udziału w skupie wymaga zgłoszenia się do Domu Maklerskiego, który taki skup przeprowadza. A nie każdy aktywnie śledzi komunikaty spółki.

Po drugie spółki dywidendowe są zazwyczaj wyżej wyceniane na rynku. Informacja o dywidendzie jest jedną z podstawowych informacji na portalach giełdowych.

Jednak skup akcji jest korzystny podatkowo, dlatego część akcjonariuszy go wybiera.

 

Przykład
Założenia:

Łaczna liczba akcji danej półki 10 mln. Cena rynkowa 10 zł. Kapitalizacja = 100 mln zł.

Zysk netto 10 mln zł. Wskaźnik C/Z=10.

Przykładowy akcjonariusz Jan Kowalski ma 1000 akcji kupionych po 8 zł.

 

Dywidenda – spółka postanowiła cały zysk przeznaczyć na dywidendę czyli dywidenda = 1 zł /akcję.

Akcjonariusz posiadający 1000 akcji uzyska 810 zł po zapłaceniu podatku (dom maklerski pobiera podatek od razu przy wypłacie). Cena akcji zostanie automatycznie obniżona do 9 zł, czyli wartość jego 1000 akcji będzie równa 900 zł.

Jednak ponieważ spółka wyceniana jest średnio wg C/Z=10 to kurs powinien w krótkim czasie wzrosnąć z powrotem do 10 zł.

Zakładając, że sprzeda te 1000 akcji po cenie rynkowej 10 zł uzyska przychód 10 000 zł i będzie musiał zapłacić podatek od osiągnietego zysku 1000 * (10 zł - 8 zł) *19% = 380 zł.

Akcjonariusz otrzmał zatem 810 zł z dywidendy i 9620 zł ze sprzedazy akcji. Łącznie 10 430 zł.

 

Skup akcji – spółka przeznacza na skup cały zysk 10 mln zł. Cena skupu ustalona została na 20 zł, czyli spółka skupi 500 000 akcji (5% wszystkich) w ramch jednorazowego wezwania.

Do skupu zgłaszają się wszyscy akcjonariusze.

Akcjonariusz sprzedał 50 akcji po 20 zł. Czyli akcjonariusz otrzymał 1000 zł. Nie ma w tym przypadku zapłaty podatku od dywidendy. Akcjonariusz zapłaci podatek od osiągniętego zysku czyli 50* (20zł-8 zł) *19% = 114 zł ale po zakończeniu roku przy składaniu PIT. Może go rozliczyć z ewentualnymi stratami.

W obrocie pozostanie 9,5 mln akcji, co przy cenie 10 zł daje kapitalizację 95 mln zł.

Jednak ponieważ spółka wyceniana jest średnio wg C/Z=10 to kurs powinien w krótkim czasie wzrosnać do kapitalizacji 100 mln zł , czyli kurs wyniesie 10,53 zł.

Zakładając, że sprzeda te 950 akcji po cenie rynkowej 10,53 zł uzyska przychód 10 000 zł i będzie musiał zapłacić podatek od osiągnietego zysku 950 * (10,53 zł - 8 zł) *19% = 456 zł.

Akcjonariusz otrzmał zatem 886 zł przy skupie i ma 9544 zł ze sprzedazy akcji. Łącznie 10 430 zł.

 

Jak widać zarówno przy dywidendzie i skupie akcjonariusz ma tyle samo! Zyskuje jedynie przesuwając płatność podatku.

Dodatkową korzysć uzyskuje wtedy, gdy nie przystąpią wszyscy do skupu.

Załóżmy, że przystępuje 90% akcjonariuszy. Zatem nasz inwestor sprzeda nie 50 akcji, ale 55 akcji. Czyli zarabia dodatkowo, gdyż te 5 akcji sprzedał po 20 zł, a nie w cenie rynkowej 10,53 zł. Kosztem tych, co do skupu przystąpili.

 

Jak widać taki skup akcji (buy-back) to de facto odpowiednik dywidendy dzięki któremu zyskuje się nieznacznie przesuwając termin płatności podatku. Zysk dodatkowy uzyskuje się kosztem tych, co nie przystąpili do skupu.

Spółka traci jednak cenną etykietę spółki dywidendowej.

 

PS. To są wyliczenia teoretyczne. W praktyce nie zawsze kurs po dywidendzie wrac na poziom sprzed odcięcia dywidendy. Tak samo kurs po skupie wcale nie musi od razu wzrosnąć.

Czytaj więcej
ABONAMENTOWY

(8) Zasady którymi się kieruję przy inwestowaniu w akcje

Dodano: 2020-01-13 12:44:52 | Autor: Przemysław ParzyszekSpółki wzrostowe

Jest to mój pierwszy wpis w ramach mini-cyklu (planuję 6 części) edukacyjnego w ramach którego postaram się pokazać jakimi kryteriami doboru spółek do prywatnego portfela kieruję się przy inwestowaniu.

Nie zamierzam tym wpisem chwalić ani krytykować jakichkolwiek strategii inwestycyjnych o których można przeczytać w książkach czy też sieci ale chciałbym chociaż zasugerować czytelnikom aby sobie przyswoili słowo klucz DYWERSYFIKACJA.

Moje własne doświadczenie i zasady inwestycyjne w przeciągu ostatnich 20 lat mocno ewaluowały gdyż z najbardziej ryzykownych inwestycji (opcje walutowe, forwardy) na początku mojej „przygody”, następnie przez spokojniejsze (przynajmniej psychicznie) fundusze inwestycyjne aż wreszcie bezpośrednio do rynku giełdowego (najpierw głównie newconnect a obecnie tylko GPW). Na taką „przemianę” poza upływem lat wpłynęły różne czynniki, z pewnością musiałem się „przystosowywać” do zmieniającego otoczenia finansowego które szczególnie w Polsce poprzez „pierwszy zabór OFE” zmieniły GPW z „wiecznej hossy” w „wieloletnią bessę” która wyssała kapitały i inwestorów szczególnie z newconnect.

Czytaj więcej
DARMOWY

(2) Jak zacząć inwestować? Jak zbudować portfel inwestycyjny?

Dodano: 2019-12-20 14:32:03 | Autor: Remigiusz IwanJak inwestować

Powyższy tytuł jasno sugeruje, że wpis przeznaczony jest głównie dla początkujących inwestorów, ale myślę, że i doświadczeni znajdą coś dla siebie.

W sieci jest mnóstwo stron z poradami (4 kroki, 7 wskazówek, 10 rad) jak zbudować swój portfel akcji. W każdym z wpisów jest bardzo wiele racji i warto takie wpisy czytać. Jednak często odnoszą się one już do samego procesu inwestowania w akcje. Ja w tym miejscu chciałem skupić się na kroku poprzedzającym inwestowanie właściwe. Do inwestowania, jak do wielu innych spraw, warto się dobrze przygotować.

Czytaj więcej
DARMOWY

(0) Limit wpłat na IKE 2020, limit wpłat na IKZE 2020

Dodano: 2019-12-19 13:22:46 | Autor: Remigiusz IwanIKE

W tym wpisie prezentuję limity wpłat na IKE i IKZE w 2020 roku, a następnie przedstawię Wam garść statystyk dotyczących IKE. Oczywiście na tapetę wezmę IKE maklerskie i sprawdzimy, czy wpłaty na IKE maklerskie mogą odpowiadać za „efekt stycznia” na GPW.

Ile wynosi limit wpłat na IKE w roku 2020?

Czytaj więcej
DARMOWY

(2) Przepływy operacyjne - niuanse i pułapki

Dodano: 2019-09-25 14:03:05 | Autor: Remigiusz Iwan

Z pierwszego wpisu już wiemy, że dobrze, aby przepływy operacyjne były dodatnie, bo potwierdzają tym samym, że wypracowany zysk nie jest „papierowy”. Dowiedzieliśmy się też, że same ujemne przepływy nie są czymś strasznym, o ile mają rozsądne wytłumaczenie: sezonowość, firma dynamicznie się rozwijająca (startup) itp. Wspomniałem również, że przepływy operacyjne warto analizować w szerszym kontekście, bo niestety, jak to w księgowości bywa, możliwe jest kreatywne do nich podejście przez zarządzających firmami.

I w dzisiejszym wpisie chciałem Wam pokazać kilka pułapek lub tricków, na które warto zwrócić uwagę. Najpierw posłużę się teoretyczną firmą, a następnie opiszę te niuanse już na konkretnym przykładzie spółki, która spektakularnie zbankrutowała - Zakłady Mięsne Henryk Kania.

Czytaj więcej
DARMOWY

(3) Czy ujemne przepływy operacyjne to coś poważnego?

Dodano: 2019-09-19 12:04:31 | Autor: Remigiusz Iwan

Każda przekrojowa analiza spółki prezentowana na Portalu Analiz zawiera omówienie jej przepływów pieniężnych. Chodzi głównie o sprawdzenie, czy wypracowywane przez daną firmę zyski mają przełożenie na generowanie gotówki. Ale także i na spojrzenie w szerszej perspektywie czasowej, ile dana firma inwestuje, czy zaciąga kredyty, czy raczej je spłaca itp.

W rozmowach na czacie czy forum Portalu Analiz, co jakiś czas pojawiają się pytania od Abonentów, czy nie obawiamy się, że dana spółka mimo zysku ma ujemne przepływy z działalności operacyjnej. Niby wypracowała zysk, ale nie ma z tego kasy. Jak do tego podejść, czy to jest sytuacja normalna i bezpieczna?

W tym wpisie w maksymalnie prostej formie postaram się omówić pojęcie przepływów pieniężnych, a w szczególności przepływów operacyjnych. Będzie również odniesienie do spółek już przeanalizowanych na Portalu Analiz.

Czytaj więcej
DARMOWY

(1) Przychody ze sprzedaży - jak je analizować

Dodano: 2019-03-19 16:52:32 | Autor: Paweł Malik

Obserwując czynniki wpływające na przychody zyskuje się przewagę nad rynkiem i już wcześniej można przewidzieć to, co inni zobaczą dopiero w raporcie okresowym.

Czytaj więcej
DARMOWY

(4) Rodzaje zysków (zysk netto, zysk brutto, EBIT, EBITDA) i ich wpływ na wycenę firmy

Dodano: 2019-03-02 13:16:50 | Autor: Remigiusz Iwan

Rodzaje zysków (zysk netto, zysk brutto, EBIT, EBITDA) i ich wpływ na wycenę firmy
 
W tym wpisie spróbuję w prosty sposób, na konkretnych przykładach, przedstawić Tobie, jakie są rodzaje zysków w przedsiębiorstwie i co one oznaczają w praktyce: zysk netto, zysk brutto, EBIT, EBITDA. Napiszę również, dlaczego ja w analizach spółek publikowanych na Portalu Analiz preferuję takie, a nie inne miary zysków, a także jakie są plusy i minusy poszczególnych miar zysku. Zaczynamy.

Czytaj więcej