W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

PragmaGO – emisja obligacji

W dniu 26 kwietnia 2021 roku z publiczną emisją obligacji korporacyjnych wystartowała spółka PragmaGO. Emisja trwać będzie do 11 maja, a zapisy przyjmuje Dom Maklerski BDM. Poniżej przedstawiam szczegóły emisji oraz omówiam działalność firmy, jej wyniki i obligacje notowane na Catalyst.

PragmaGO – parametry emisji obligacji serii A1

Wartość całej emisji wynosi 16 mln zł. Wartość nominalna jednej obligacji to 100 zł i minimalny zapis można złożyć właśnie od takiej kwoty.

Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR 3M + 3,9 p.p. marży, co na dzień dzisiejszy daje 4,11%. Wypłata odsetek będzie odbywać się kwartalnie.

Obligacje emitowane są na okres 4 lat, ich data wykupu to 12 maja 2025 roku.

Obligacje są zabezpieczone zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności i rachunku bankowym.

Celem emisji jest refinansowanie zadłużenia spółki.

Zapisy rozpoczęły się 26 kwietnia 2021 roku i potrwają do 11 maja. Przydział obligacji nastąpi 12 maja, a pierwsze notowanie na rynku Catalyst powinno mieć miejsce w czerwcu 2021 roku.

Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski BDM, link do strony z ofertą.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

PragmaGO – podstawowe informacje o spółce

PragmaGO jest jedną z największych niebankowych instytucji finansowych na polskim rynku, która dostarcza kapitał mikro, małym i średnim przedsiębiorcom online. W 2020 roku spółka sfinansowała dla 2,5 tys. klientów 80 tys. faktur wobec 2,7 tys. płatników. Na koniec grudnia 2020 roku wartość portfela faktoringowego spółki wynosiła 71 mln zł.

PragmaGO obecnie intensywnie rozszerza model dystrybucji o nowy kanał dystrybucji, tzw. dystrybucję systemową, opartą na technicznej integracji z partnerami – w ramach integracji spółka dostarcza usługi finansowe do ekosystemów patnrerów.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na podpisaną w 2020 roku umowę z Allegro w zakresie oferowania w serwisie allegro.pl usług faktoringu online w modelu white label. Realizacja minimalnych wolumentów zakładanych przez Allegro oznaczać będzie skokowy wzrost skali działania PragmaGO. Usługa działa jako odroczona płatność dla firm (link), a jej uruchomienie nastąpiło w lutym 2021 roku. PragmaGO zobowiązała się do zapewnienia środków finansowych pozwalających na zrealizowanie w ramach projektu obrotów faktoringowych do końca 2021 roku co najmniej w kwocie 500 mln zł oraz do końca 2022 roku co najmniej w kwocie 1,2 mld zł.

W ramach grupy działają także spółki mintsoftware (30 osób tworzących oprogramowanie komputerowe w obszarze usług finansowych B2B) oraz BRUTTO, spółka specjalizująca się we współpracy z platformami umożliwiającymi wystawianie faktur online i oferującymi prowadzenie księgowości online, polegającej na online’owym dostarczaniu usług finansowych do klientów platform.

Inwestorem strategicznym w PragmaGO jest Polish Enterprise Funds SCA, zarządzany przez Enterprise Investors – jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. W listopadzie 2020 roku fundusz ten ogłosił wezwanie do sprzedaży 100% akcji PragmaGO. Wezwanie doszło do skutku na początku 2021 roku. Dzięki nowemu właścicielowi możliwa będzie dalsza ekspansja rynkowa. W marcu 2021 roku EI dokapitalizowało PragmaGO kwotą 30 mln zł.

PragmaGO – wyniki i perspektywy

Poniżej przegląd wyników spółki w 2020 roku i latach poprzednich. Analizując wyniki warto wziąć pod uwagę:
• Sprzedaż w 2019 roku LeaseLink – duży zysk, a jednocześnie utrata sporej części biznesu, stopniowe odbudowywanie tej luki w leasingu poprzez faktoring,
• Współpraca z Allegro rozpoczęta w 2021 roku – wyniki prawdopodobnie mocno się zmienią (skokowy wzrost obrotów faktoringowych),
• Dokapitalizowanie spółki w kwocie 30 mln zł w marcu 2021 roku – znacząca poprawa sytuacji bilansowej.

Także, niestety z punktu widzenia oceny finansowej spółki chociaż dane są „świeże” (za 2020 rok), to niestety ich znaczenie staje się trochę „archiwalne”.

Przychody pomału odbudowują się po sprzedaży Lease Link na początku 2019 roku. Tak wygląda odbudowa w wartościach niefinansowych:

A tak przekłada się na przychody:

Ale tak jak pisałem, 2021 rok, ze względu na rozpoczęcie współpracy z Allegro, może wyglądać już zupełnie inaczej w zakresie przychodów.
2020 rok pod względem zysku netto wyglądał raczej słabo:

Sprzedaż LeaseLink wpłynęła na spadek zadłużenia, ale wraz ze wzrostem biznesu faktoringowego z powrotem dług rośnie:

Rośnie również wskaźnik zadłużenia, choć nadal jest niższy niż w latach 2017-2018:

I tutaj warto wziąć pod uwagę dokonane w marcu 2021 roku dokapitalizowanie spółki kwotą 30 mln zł, zatem kapitały własne prawie się podwoją.
W kontekście biznesu faktoringowego warto pokazać jeszcze, jak wygląda jakość portfela faktoringowego, a ta (na podstawie danych spółki) prezentuje się dobrze:

PragmaGO – podsumowanie, obligacje notowane na Catalyst

PragmaGo jest w takim punkcie, że trochę trudno oceniać spółkę na podstawie danych historycznych. Jest nowa współpraca z Allegro, jest nowy duży i wiarygodny główny akcjonariusz, jest też dokonane w marcu 2021 dokapitalizowanie spółki (prawie podwojenie kapitałów), tak więc dopiero kolejne raporty (raczej ten półroczny za 2021 rok) pokażą jak wygląda bilans i r-k wyników spółki.

Patrząc na obligacje notowane na Catalyst, uwagę zwracają serie PRF0624 i PRF1124, które mają krótszy okres do wykupu od obecnej emisji i wyższą rentowność inwestycji.

Serie te wydają się ciekawą alternatywą do obecnej oferty, choć warto wziąć pod uwagę, że mają oprocentowanie stałe, a obecna emisja oparta jest na oprocentowaniu zmiennym. Miało by to znaczenie w przypadku wzrostu stóp procentowych (na co obecnie się nie zanosi).

Jeżeli interesują Cię treści dotyczące spółek z GPW oraz obligacji korporacyjnych z Catalyst, zapraszam do dołączenia do ponad 1.100 Abonentów Portalu Analiz.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: