W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Big Cheese Studio – wyniki I półrocza 2022 r. i perspektywy

W pierwszym półroczu Big Cheese Studio osiągnęło 10,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 60% wobec poprzedniego roku) oraz 7,5 mln zł zysku netto (wzrost o 35%). Spółka dalej z powodzeniem monetyzuje swój flagowy tytuł, Cooking Simulator.

Poniżej krótkie omówienie wyników spółki oraz przedstawienie jej perspektyw na dalszą część roku.

Big Cheese Studio – wyniki pierwszego półrocza 2022 r.

W niniejszej analizie będę posługiwał się wynikami półrocznymi spółki, raz, że są one audytowane, a dwa, że BCS jest stosunkowo krótko na giełdzie i nie mamy jeszcze pełnej dostępności danych kwartalnych.

Poniżej rozkład przychodów pokazujący rozwój spółki:

W II półroczu 2021 r. miały miejsce premiery Cooking Simulator VR na Steam, DLC CS Shelter na Steam oraz DLC Pizza na Playstation i Xbox. Natomiast w I półroczu 2022 żadna nowa gra się nie pojawiła, zatem mamy do czynienia z organicznym wzrostem, wspieranym słabym kursem złotego, a mocnym dolarem.

Wysokie przychody przekładają się na poziom zysku netto, który systematycznie rośnie:

Rozkład sprzedaży według platform wygląda następująco:

Warto zwrócić uwagę, że rynek PC odpowiada już tylko za 61% przychodów, postępuje dywersyfikacja:

Trend wygląda, że będzie postępować dalej, gdyż w II połowie 2022 roku miała miejsce premiera gry Cooking Simulator VR na platformie Oculus Quest.

Oprócz dywersyfikacji „platformowej” warto również zwrócić uwagę na dywersyfikację sprzedaży według produktów, w tym istotny udział sprzedaży (wolumenowej) płatnych dodatków do gier (wykres dotyczy Steam):

Płatne DLC do Cooking Simulator można nazwać „tajną bronią” spółki, sprzedaje się ich nawet po 30 tysięcy w pół roku, a ich wyjściowa cena to 12 USD (za wyjątkiem dodatku Cooking with Food Network). Śmiało można porównywać je do mniejszych symulatorów wydawanych przez inne spółki (uwaga – poniższa tabela dotyczy sprzedaży na platformie Steam):

Podsumowując, spółka rozwija swój flagowy produkt Cooking Simulator produktowo poprzez wydawanie płatnych dodatków (DLC) oraz wydanie wersji VR oraz sprzętowo, poprzez wydawanie gry na kolejnych platformach, dzięki czemu osiąga coraz lepsze wyniki.

Big Cheese Studio – perspektywy na II połowę 2022 roku

Po I półroczu 2022 spółka osiągnęła 7,5 mln zł, przypominam bez premier nowych gier. Jak wyglądają perspektywy na drugą część roku? Poniżej omówienie wybranych szans.

I. Dalsza sprzedaż CS wraz z dodatkami na platformie Steam i konsolach.

Do predykcji wielkości sprzedaży może służyć liczba komentarzy, jakie kupujący grę wystawiają na platformie Steam. Wprawdzie jeszcze kilka dni III kwartału przed nami, ale już widać, że nie był on gorszy od Q2:

Ze względu na premierę gry CS VR na Steam w Q3 2021 roku, obecny Q3 pod względem sprzedaży tego produktu pewnie będzie gorszy. Warto jednak zwrócić uwagę, że przelicznik sprzedaż kopii / komentarz nie jest wartością stałą w czasie, a ostatnie obserwacje dla kilku gier pokazują, że rośnie w porównaniu do poprzedniego roku. Nie można więc wykluczyć, że spadek wartościowy sprzedaży CS na Steam w porównaniu do poprzedniego roku wcale nie będzie tak duży, jak wygląda na podstawie liczby komentarzy (choć to wyłącznie  przypuszczenie). No i warto pamiętać o mocnym dolarze i słabym złotym. A także wpływie sprzedaży DLC Shelter, który debiutował w Q4 2021 roku. Do tego spółka posiada kilkanaście milionów złotych na rachunku bankowym (lokatach) – odsetki od tej kwoty również będą miały pozytywny wpływ na wyniki.

W II półroczu 2021 roku spółka osiągnęła 6,9 mln zł zysku netto, w I półroczu 2022 zysk wyniósł 7,5 mln zł i według informacji posiadanych na dziś i oczekiwań nie widzę przeszkód, aby z powtarzalnej działalności został powtórzony w II półroczu 2022, a mówiąc szczerze uwzględniając kurs USD/PLN i przychody z lokat, zakładam jego poprawę.

II Obniżka prowizji Steam dla gry Cooking Simulator.

W liście do Akcjonariuszy Prezes spółki napisał:

Na przełomie 1/2Q 2022r. przekroczyliśmy próg 10 mln USD przychodów z Cookinga co przełożyło się na zmniejszenie prowizji do 25% na tej platformie. Efekt niższej prowizji jest już w pełni widoczny w wynikach za 2Q i będzie miał wpływ na wyniki w kolejnych okresach.

Zakładając, że w II półroczu przychody Steam z Cooking Simulator wyniosą 4-5 mln zł, obniżka prowizji o 5% oznacza wyższe przychody w tym okresie o 200-250 tys. zł. Oczywiście obniżka prowizji będzie miała również wpływ na 2023 rok i lata kolejne.

III. Umowa z XBOX.

W sierpniu tego roku spółka podpisała umowę z Microsoft, na podstawie której gra Cooking Simulator jest dostępna w subskrypcji Xbox Game Pass. Posiadacze tej usługi (ponad 25 mln subskrybentów) mogą grać w CS za darmo, natomiast płatny jest DLC Pizza (i niebawem, po ich wydaniu na konsolę, kolejne dodatki). Osoby nie posiadające usługi Game Pass mogą grę kupować „normalnie”. Z tytułu realizacji umowy spółce przysługuje wynagrodzenie 600 tys. USD, licząc po obecnym kursie dolara jest to 3 mln zł brutto.

Niestety trudno o dokładne dane sprzedażowe na konsolach, ale o potencjale usługi Game Pass mogą świadczyć dane portalu True Achievments – liczba profili graczy posiadający CS w swojej bibliotece Xboxa wzrosła z 3.048 na koniec lipca 2022 r. do 25.327 na 29 września. Mówimy zatem o 8-krotnym wzroście potencjalnych klientów na DLC do gry – choć jasne jest, że zdecydowana większość z nich nie kupi dodatków.

IV. Premiera CS VR na Oculus i wzrost udziału w przychodach ze sprzedaży gry.

Pod koniec lipca Cooking Simulator VR zadebiutował na platformie Oculus.

Do 25.09 sprzedaliśmy prawie 72 tys. sztuk gry i jesteśmy na pograniczu przekroczenia poziomu przy którym nasz udział w przychodach wzrośnie do 60%.

Zatem po 2 miesiącach sprzedaży gry na platformie, przychody (brutto) ze sprzedaży gry zbliżyły się do 8 mln zł brutto, z czego 50% przypada na Big Cheese Studio. Zakładając 35% na podatki (prowizja dla Meta, podatki), po 2 miesiącach sprzedaży przychody BCS ze sprzedaży CS VR w sklepie Oculus mogłyby wynosić 2,6 mln zł brutto. Do końca roku pozostały 3 miesiące, w tym najlepszy sprzedażowo okres świąteczny. Prognozowanie sprzedaży gier jest bardzo trudne, a tutaj mamy do czynienia z dynamicznie rosnącą liczbą użytkowników Oculusa, ale zakładam, że do końca roku spółka sprzeda kolejne 30-50 tys. sztuk gry, co przełoży się na 1,5-2,4 mln zł przychodu (przy założeniu 50% udziału w przychodach byłoby to 1,2-2 mln zł przychodu, zatem różnica jest istotna).

Podsumowując ten wątek, zakładam, że z tytułu umowy z Microsoft, sprzedaży CS VR w sklepie Oculus oraz przychodach z odsetek spółka w II półroczu 2022 może osiągnąć przychód (który 1 do 1 przekłada się na zysk brutto) w wysokości 7,3 – 8,25 mln zł, co przy stopie podatku 10% przełożyłoby się na 6,5-7,4 mln zł zysku netto. Spółka się rozwija, z obserwacji LinkedIn wynika, że w BCS powstał dział wydawniczy, zakładam, że w rachunku wyników mogą pojawić się dodatkowe koszty wynagrodzeń, jednak ich skala nie powinna być znacząca dla wyników spółki.

Zestawiając to z oczekiwaniami 15 mln zł „powtarzalnego” zysku, o którym pisałem powyżej, moje oczekiwania wyniku netto BCS na 2022 rok przekraczają 20 mln zł. I nie obejmują premiery żadnej nowej gry w 2022 roku.

Na koniec jeszcze kilka cytatów z listu Prezesa BCS do Akcjonariuszy:

CS VR na Oculus:

W kolejnych miesiącach mamy w planach pierwsze akcje promocyjne oraz dedykowany kontent związany z sezonowym eventem co powinno dać nam dużą widoczność. Widzimy duży potencjał w tytule na tą platformę, chcemy zarządzać produkcją podobnie jak ma to miejsce na platformie Steam co powinno przełożyć się na przychody na przestrzeni kolejnych lat.

Konsole:

11.08.2022r. nasza gra Cooking Simulator trafiła do subskrypcji Game Pass – umowa obowiązuje na podstawową wersje gry bez uwzględnienia DLC. Debiut gry spowodował znaczący wzrost zainteresowania Cookingiem co powinno przełożyć się także na wolumen sprzedaży DLC na tą platformę – pracujemy obecnie nad finalnymi szlifami oraz certyfikacją pozostałych produktów. Naszym celem jest to żeby wszystkie produkty trafiły do Microsoft Store najszybciej jak to jest możliwe.

Ogólnie:

Pomimo ponad 3 letniej historii gry Cooking na platformach growych uważamy, że potencjał sprzedażowy nie został jeszcze w pełni wyczerpany co mam nadzieje pokażemy przy okazji publikacji kolejnych wyników, czego jako CEO Spółki życzę sobie oraz wszystkim akcjonariuszom.

Udanych inwestycji! Remigiusz

Powyższa analiza nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a odzwierciedla spojrzenie autora na spółkę i obliczenia na podstawie posiadanych danych i oczekiwanych parametrów. Autor analizy posiada w swoim portfelu inwestycyjnym akcje Big Cheese Studio. 

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: