W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Atrem – wyniki Q1 2022 roku

W I kwartale 2022 roku spółka Atrem osiągnęła 32,5 mln zł przychodów wobec 16,7 mln zł rok wcześniej. Spółka utrzymuje zatem wyższy poziom przychodów zapoczątkowany w II półroczu 2021 roku.

Kluczowy kontrakt na Tłocznię Gazu Odolanów znajduje się w fazie intensywnej realizacji, dodatkowo spółka realizuje kontrakt „Przebudowa stacji 110/15kV Wronki”. Tak wyglądają przychody wobec kluczowych klientów (w tys. zł):

Kontrakt na Tłocznię Gazu Odolanów przebiega sprawnie – w sieci można znaleźć informacje o zakończonym odbiorze I etapu, a także o planowanym zakończeniu kontraktu do końca września 2022 roku (link 1, link 2):

Rozbudowa tłoczni w Odolanowie (w zakresie I etapu) ma już za sobą odbiór techniczny, który zakończył się pozytywnym wynikiem. Obiekt znajduje się na terenie działań oddziału spółki w Poznaniu. Odbiór odbył się 3 czerwca tego roku i obejmował dwa agregaty sprężarkowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą i budynkami. Obecnie trwają prace zmierzające do rozruchu i nagazowania zbudowanej instalacji. Odbiór techniczny II etapu rozbudowy (czyli dwóch pozostałych agregatów sprężarkowych) zaplanowano na 30 czerwca br., natomiast końcowy odbiór całej inwestycji przewidziany jest na 30 września.

Zatem można ostrożnie zakładać, że drugi i trzeci kwartał powinny być przychodowo dobre. Niepokój od dłuższego czasu budził spadający backlog, na 31 marca 2022 roku spółce pozostawało „do przerobienia” kontraktów za 84 mln zł wobec około 160 mln zł rok wcześniej:

Na szczęście wydaje się, że najgorsze zostało zażegnane.

22 kwietnia 2022 roku Atrem zawarł umowę (link) z Metro Warszawskie Sp. z o.o. na „dostawę i montaż Systemu Ochrony Tunelu na 34 stacjach I, II linii metra i STP Kabaty”. Wartość umowy to 10,5 mln zł brutto, a jej termin wykonania to 33 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Drugą, większą, umowę spółka podpisała (link) w dniu 29 kwietnia 2022 roku z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na realizację zadania pn. „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław”. Umowa jest zawarta w konsorcjum, a wartość umowy przypadająca na Atrem wynosi 80,2 mln zł netto. Termin realizacji umowy to 22 miesiące.

Można zatem uznać, że backlog został w dużej mierze odbudowany, pytanie czy nie pojawi się „luka” w realizacji kontraktów – zwykle faza początkowa to projektowanie, sprawy administracyjne itp., a to oznacza niewielkie przychody.

Jednym z głównych celów stawianych zarządowi Atrem jest poprawa rentowności na realizowanych kontraktach. Niestety jednym z realizowanych kontraktów jest podpisany kilka lat temu „Przebudowa stacji 110/15kV Wronki” – obecnie nierentowny kontrakt o wartości 23 mln zł, na który spółka założyła rezerwę. Jednak mimo tego marża zysku brutto na sprzedaży wyniosła rekordowe jak na pierwszy kwartał roku 13%:

Wysoka marża zysku brutto na sprzedaży mogłaby wskazywać na ponadprzeciętną rentowność kontraktu na Tłocznię Gazu Odolanów, z drugiej strony w Q1 2022 roku połowa przychodów pochodziła od Enea Operator, co niezbyt się „spina” z niską rentownością kontraktu „Wronki”.

W wartościach nominalnych zysk brutto na sprzedaży również okazał się rekordowy jak na pierwszy kwartał roku:

Co okazało się wystarczające na wykazanie zysku w tym okresie (ze względu na duże wahania kwartalne w pozycji podatek dochodowy prezentuję zysk brutto, a nie zysk netto, który w Q1 2022 roku wyniósł 190 tys. zł):

Atrem – podsumowanie

Pierwszy kwartał 2022 roku okazał się przyzwoitym dla grupy. Ponad 30 mln zł kwartalnego przychodu i wyższa rentowność kontraktów oznacza „wejście na zyski”. W Q2/Q3 rozliczany będzie ważny kontrakt „Odolanów”, co daje nadzieję na kontynuację dobrej passy. Pytanie czy spółce płynnie uda się przejść na nowe kontrakty i pytanie czy wkrótce pojawią się kolejne umowy – skoro transformacja energetyczna postępuje, a i niezależność gazowa od rosji wymaga inwestycji.

Dla przypomnienia, WZA Atremu podjęło decyzję o wypłacie wysokiej dywidendy. Spółka wypłaci 0,66 zł dywidendy na akcję. Dniem dywidendy jest 13 września, a jej wypłata nastąpi 21 września 2022 roku.

Na koniec przypomnienie, że powyższe omówienie wyników spółki nie ma charakteru rekomendacji inwestycyjnej.


Dołącz do 1,3 tysiąca Abonentów Portalu Analiz i korzystaj z wiedzy praktyków oraz wymieniaj się doświadczeniami na forum i czacie Portalu.

Na Portalu znajdziesz analizy wyników i perspektyw spółek z GPW, omówienia sytuacji finansowej emitentów obligacji korporacyjnych, ale i dyskusje o spółkach zagranicznych, obligacjach skarbowych i wielu innych tematach.

Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: