W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Analiza grupy Projprzem Makrum – wyniki 2019 roku

4 kwartał 2019 roku zgodnie z zapowiedziami zarządu przyniósł w Projprzem Makrum istotny wzrost przychodów. W ślad za przychodami wzrosły i zyski i był to pierwszy raz w 2019 roku, gdy wyniki kwartału okazały się lepsze rok do roku.

W 2020 rok spółka wchodzi z umiarkowanym optymizmem. Jest już po przekształceniach – rozbudowie struktur w segmencie budownictwa przemysłowego, jest po zmianach organizacyjnych w segmencie produkcji maszyn, wreszcie segment parkingów Modulo wkracza w dojrzałość. A segment Przeładunki trzyma poziom. To sprawia, że w 2020 roku będziemy mieli do czynienia z dojrzałym podmiotem, minimalizacji powinny ulec koszty związane z reorganizacją.

W 2020 roku zakończy się również rozbudowa zakładu produkcyjnego w Koronowie, co pozwoli spółce zwiększyć moce produkcyjne, a także zoptymalizować koszty produkcji.

Optymizm byłby dużo większy, gdyby nie koronowirus, który powoduje sporą niepewność odnośnie przyszłości. Tym niemniej, na dzień raportu spółka nie odczuwa jeszcze negatywnych skutków wirusa. A segment Przeładunki – to są systemy przeładunkowe dla branży e-commerce, która ma szanse na dalsze dynamiczne wzrosty w związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się osób.

Poniżej podsumowanie wyników 2019 roku oraz perspektywy dla poszczególnych segmentów na 2020 rok.

Projprzem Makrum – wyniki 2019 roku

Po rozczarowującej pierwszej połowie 2019 roku (głównie za sprawą segmentów Budownictwo Przemysłowe i Konstrukcje) spółce udało się „nadgonić” przychody – 4 kwartał wypadł w tym obszarze rewelacyjnie.

Chociaż EBITDA i zysk netto w Q4 2019 r. również okazały się lepsze niż rok wcześniej, to oczywiście nie zdołały nadrobić ubytków z pierwszej połowy roku.

Na ogólny wzrost przychodów grupy w 2019 r. wynoszący 10 mln PLN wpływ miał głównie wzrost sprzedaży eksportowej o kwotę 14,1 mln PLN, co wynika z wysokiego wzrostu sprzedaży w segmencie systemów przeładunkowych (+26,5 mln PLN, co oznaczało wzrost o 24,8%). Rośnie zatem sprzedaż w EUR, co jest korzystne przy obecnych kursach walutowych.

Warto jeszcze spojrzeć na kwartalne wyniki segmentów – widać, że faktycznie budownictwo podniosło się po „luce kontraktowej” z początku 2019 roku. Także segment Konstrukcje w Q4 2019 roku dołożył się bardziej do wyników.

Wyniki i perspektywy segmentów

Segment przeładunki

W skali rocznej ładnie rośnie. Na zeszłorocznym Dniu Inwestora spółka sygnalizowała jego stabilizację i ewolucję z tradycyjnych systemów przeładunkowych na termośluzy (branża spożywcza, farmaceutyczna). Wydaje się, że obecna sytuacja (koronowirus) spowoduje dalszy rozwój tego segmentu. Wyniki segmentu na wykresach poniżej, żółte słupki to założenia ze strategii spółki.

W segmencie Przeładunki istotna jest inwestycja w zakład produkcyjny w Koronowie:

Po jej zakończeniu (III kwartał 2020 r.) zwiększą się moce produkcyjne, skróceniu ulegnie czas produkcji (wzrost wydajności, redukcja kosztów), co będzie miało znaczny wpływ na konkurencyjność wytwarzanych produktów.

W II półroczu 2020 r. jest planowane aby sprzedaż dodatkowo była realizowana poprzez spółkę zależną w Wielkiej Brytanii.

Segment Konstrukcje

Segment ten obejmuje produkcję tradycyjnych maszyn MAKRUM (kruszarki, suszarnie, młyny, przesiewacze, granulatory) oraz parkingów automatycznych Modulo.

W zakresie segmentu konstrukcji stalowych realizowany jest cel sprzedaży głównie własnych produktów, które generują wyższe marże. W analizowanym okresie (r/r) poziom sprzedaży tego segmentu jest o 12,1% niższy, głównie z powodu niższej sprzedaży maszyn MAKRUM (spadek o 45,0%). Produkcja parkingów zanotowała natomiast 151,1% wzrost. Jednocześnie odnotowano wyższy poziom rentowności sprzedaży.

Wyniki segmentu wyglądają następująco:

Dla parkingów Modulo, w 2020 r. biorąc pod uwagę poziom zawartych (na dzień publikacji sprawozdania) oraz negocjowanych kontraktów spółka oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu w tej działalności.

Segment Budownictwo przemysłowe

Dla przypomnienia, niskie przychody segmentu na początku 2019 roku, to efekt wycofania się jednego z zamawiających z kontraktu tuż przed jego startem. W kolejnych okresach spółka stopniowo odrabiała zaległości. Tak wyglądają wyniki segmentu:

W rok 2020 r. spółka wchodzi z portfelem zamówień wypełniających 80% przychodów osiągniętych w 2019 r. (z przewidywanym okresem ich zakończenia II/III kwartał 2020 r.). Na dzień sporządzenia sprawozdania trwają zaawansowane rozmowy z inwestorami – rozpoczęcie realizacji kontraktów przewidziane jest na II półrocze 2020 r. Priorytetem segmentu jest utrzymanie rentowności, pomimo relatywnie niekorzystnego otoczenia rynkowego. Na koniec 2020 r. Grupa PROJPRZEM MAKRUM S.A. spodziewa się istotnego wzrostu przychodów tego segmentu.

Podsumowanie

4 kwartał 2019 roku przyniósł oczekiwaną poprawę wyników i (z zastrzeżeniem niepewności odnośnie koronawirusa) 2020 rok zapowiada się w miarę pozytywnie (cytaty z raportu):

Portfel zamówień dla produktów w segmencie systemów przeładunkowych na dzień publikacji wyników wyraźnie przewyższa portfel z roku 2019. Stworzono podstawy pod nowy kanał dystrybucji systemów przeładunkowych – sprzedaż przez nowo utworzoną spółkę zależną bezpośrednio na rynek Wielkiej Brytanii.

Umowy zawarte w związku z systemami parkingowymi do dnia publikacji Sprawozdania,wypełniają w istotnym stopniu plany budżetowe na 2020 rok i częściowo tworzą już budżet 2021 roku.

Finalizowanie przez Grupę Przemysłową kontraktów dotyczących produktów Makrum, z uznanymi firmami krajowymi i zagranicznymi, zapewnia obłożenie mocy produkcyjnych na poziomie większej części bieżącego roku. Pozyskany portfel zamówień powinien zabezpieczyć stabilny poziom przychodów Grupy, jak również satysfakcjonującą rentowność realizowanych projektów.

Poziom kontraktacji dla Projprzem Budownictwo Sp. z o. o. na dzień emisji Sprawozdania zabezpiecza całoroczny budżet przychodów segmentu.

Poszerzono dotychczasowe pole działania Grupy Przemysłowej o ofertę dystrybucji i serwisu wózków widłowych, platformowych i wyposażenia magazynów poprzez zakup 100% udziałów spółce w DPS Serwis Sp. z o.o.

Największe zagrożenie to oczywiście koronawirus. Szczęśliwie w kujawsko-pomorskim mamy na razie niewiele przypadków zakażenia, jest więc statystycznie szansa, że zakład będzie spokojnie działał. Tak natomiast zarząd pisze o możliwych zagrożeniach:

W poszczególnych segmentach sprzedażowych nie ma poważniejszych, negatywnych informacji zarówno po stronie inwestorów jak i po stronie dostępności materiałów produkcyjnych czy usług podwykonawców.

W zakresie produkcji systemów przeładunkowych PROMStahl jak i parkingów MODULO, stan zamówień jest na analogicznym poziomie jak w roku poprzednim. Zapasy podstawowych komponentów do produkcji kształtują się (poza zapasem stali) na poziomie od dwóch do sześciu miesięcy. Sprzedaż i dystrybucja odbywa się bez większych zakłóceń.

W stosunku do produkcji i sprzedaży maszyn MAKRUM pozyskiwanie zleceń jak i produkcja przebiegają na zabudżetowanym poziomie. W ciągu ostatnich 14 dni przed data publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego podpisano dwie umowy na realizacje projektów maszynowych na łączna kwotę około 5,0 mln PLN, a na ich realizację Grupa pozyskała finansowanie bankowe.

W segmencie budownictwa przemysłowego nie ma poważniejszych negatywnych informacji zarówno po stronie inwestorów (nie są wstrzymywane budowy) jak i po stronie dostępności materiałów budowlanych jak i usług podwykonawców.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: