W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Analiza grupy PKP Cargo

PKP Cargo jest liderem w Polsce i jednym z liderów w Europie towarowych przewozów kolejowych. Ponad 70 procent węgla i koksu transportowanego w Polsce przewożone jest wagonami PKP Cargo. Spółka jest również największym przewoźnikiem kruszyw i materiałów budowlanych. Grupa zatrudnia ponad 23 tysiące osób, w tym 4,2 tysiąca maszynistów. Posiada 2,3 tysiąca lokomotyw i 64 tysiące wagonów.

Na początku tego roku spółka chwaliła się rekordowymi wynikami w swojej historii, tymczasem aktualne wyniki są dużo gorsze, a kurs akcji znajduje się 50% niżej niż na początku roku.

Przed grupą trudne czasy. W głównych obszarach przewozowych (węgiel, metale i rudy, kruszywa) notowane jest pogorszenie i perspektywy wcale nie są dobre (za wyjątkiem kruszyw, gdzie może nastąpić odbicie). Przechodzenie od węgla do energii odnawialnej to trend, którego nie da się odwrócić. Silna i aktywna jest konkurencja walcząca o udziały w rynku. Infrastruktura kolejowa jest niewydolna, a tam, gdzie jest remontowana, korzysta na tym przede wszystkim transport osób. Rosną i będą rosnąć koszty pracy stanowiące istotny udział kosztów w grupie. Rosną koszty energii, a spadają ceny złomu.

Szans dla grupy można upatrywać w rosnącym segmencie przewozów intermodalnych, obsługiwaniu korytarzy transportowych północ – południe i wschód zachód. Przynależność do grupy Skarbu Państwa zapewne nie przeszkadza w relacjach w Polsce z elektrowniami, kopalniami i podobnymi firmami. Akwizycje poza granicami kraju mogą umocnić grupę na towarowych szlakach w Europie. Planowane są przewozy koleją LNG z terminala w Świnoujściu.

Obecna kapitalizacja grupy, to 930 mln zł. Jeżeli grupie uda się poprawić rentowność, to przy 5 mld zł rocznych przychodów jest w stanie osiągać wyniki uzasadniające istotnie wyższą wycenę. Jednakże droga do wyższej rentowności w obecnych warunkach rynkowych wydaje się bardzo wyboista.

Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią analizy.

Pełen dostęp do artykułu posiadają abonenci Portalu.
Zaloguj się do Portalu lub zarejestruj się.
(rejestracja jest darmowa)

Komentarze widoczne są dla abonentów portalu!

Partnerzy Portalu Analiz: