W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Analiza grupy Immobile – wyniki 2019 roku

Immobile to grupa kapitałowa działająca w segmentach budownictwa przemysłowego, działalności deweloperskiej, hotelarstwie, w przemyśle, a także w automatyce i elektroenergetyce.

Za spółką dobry, kolejny wzrostowy rok pod względem przychodów, natomiast gorszy pod względem wyników. Wzrost przychodów wynika z włączenia w maju 2019 roku do grupy spółki Atrem, natomiast spadek zysków związany jest z: brakiem przekazań projektów mieszkaniowych (niewielkie przychody w Developingu), zdarzeniami jednorazowymi (aktualizacje wycen) oraz stratą nowo włączonej do grupy spółki Atrem (spółka przechodzi restrukturyzację).

Dla prawie wszystkich segmentów grupy 2020 rok zapowiada się solidnie. W związku z rozwojem handlu online rośnie zapotrzebowanie na systemy przeładunkowe, dynamicznie rośnie segment parkingów Modulo. W 2020 roku będą miały miejsce przekazania mieszkań na Osiedlu Uniwersyteckim, a być może i w Platanowym Parku. Wreszcie segment budownictwa ma zapewniony portfel zamówień, a Atrem powinien wychodzić z restrukturyzacji. Jedynym segmentem, który ucierpi będą Hotele. Trudności segmentu oczywiście związane są z pandemią Covid-19. Trudno na dziś szacować skalę pogorszenia wyników, przy czym można zaobserwować szybkie znoszenie przez rząd ograniczeń dla tej branży – od czerwca 2020 roku hotele będą już mogły działać w pełnym zakresie.

O ile wyniki 2020 roku, ze względu na segment Hotele, są pewną niewiadomą, to na grupę Immobile warto spojrzeć w dłuższym okresie – jako firmę zwiększającą skalę biznesu. Na dziś ma to odzwierciedlenie w przychodach grupy, a po przeprowadzeniu restrukturyzacji w Atrem i powrotu „normalności” w działalności Hoteli, powinno również znaleźć odzwierciedlenie w poprawie wyników.

Zapraszam do analizy działalności i wyników grupy Immobile.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: