W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

WB Electronics – drony w Ukrainie, obligacje na Catalyst

Nową spółką w tegorocznym Raporcie Rankingowym jest WB Electronics, największy, polski producent oferujący technologie łączności i dowodzenia i zaawansowane rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata.

Poniżej krótkie omówienie tego emitenta obligacji korporacyjnych.

WB Electronics – informacje o grupie

WB Electronics (dale również WB) to prywatna spółka z Ożarowa Mazowieckiego o całkowicie polskim kapitale. WB jest jedną z ważniejszych firm polskiego rynku zbrojeniowego. Spółka została założona przez pana Piotra Wojciechowskiego i pana Adama Bartosiewicza w dniu 23 grudnia 1997 r. WB zaczynał od produkcji wojskowych komputerów, a obecnie wyrósł na głównego gracza w dziedzinie produkcji i eksportu urządzeń łączności dla pojazdów wojskowych i cyfrowych systemów wspierających artylerię. Obecnie WB to grupa kapitałowa 14 podmiotów.

WB prowadzi działalność na najbardziej zaawansowanym technologicznie i rentownym rynku wojskowym integracji produktów oraz systemów uzbrojenia w systemy wspomagające dowodzenie i
zarządzanie polem walki. W ramach integracji systemów grupa oferuje szeroki portfel wyrobów elektronicznych i oprogramowania komputerów. WB posiada zespoły konstruktorów o
kompetencjach umożliwiających zarówno zaprojektowanie gotowego produktu (w tym również konstruktorów mechaników i technologów), jak również oferuje wsparcie klientom w aplikacji tych
produktów do konkretnych zastosowań (zespół zabudów pojazdów i zespół programistów realizujący oprogramowanie użytkowe).

Produkty WB koncentrują się na obszarze łączności (łączność foniczna, cyfrowa, przewodowa i bezprzewodowa), przetwarzania informacji (komputery pojazdowe i przenośne, routery) oraz oprogramowania dedykowanego do ww. urządzeń. Relatywnie nową kategorią produktów oferowanych przez spółkę są sensory: głowice optoelektroniczne (głównie do UAV) oraz czujniki chemiczne. Z punktu widzenia zastosowanych technologii, urządzenia te łączą zaawansowaną elektronikę z mechaniką precyzyjną.

Dodatkowe uzupełnienie funkcjonalne oferty spółki stanowią rozwiązania kryptograficzne, wymagające kompetencji zarówno w dziedzinie konstrukcji elektronicznych, jak też oprogramowania.

WB Electronics ma ugruntowaną pozycję na rynku krajowym, zarówno poprzez upowszechnienie jej rozwiązań w wojsku (systemy artyleryjskie ZZKO TOPAZ, system łączności FONET, BSL FLYEYE zostały wprowadzone na stan uzbrojenia w Rzeczpospolitej Polskiej), jak też uznanie kompetencji i fachowości przez MON, czołowe zakłady przemysłu zbrojeniowego (ROSOMAK, HSW) i instytucje badawczo – rozwojowe.

Nową ofertę grupy stanowi tzw. amunicja krążąca (loitering munition) stanowiąca nowy środek precyzyjnego rażenia celów, przewidziana do wykorzystania na niskim szczeblu taktycznym, zastępując zarówno precyzyjną (drogą) amunicję artyleryjską oraz (jeszcze droższe) rakiety kierowane.

W powyższych kategoriach produktów spółka uważana jest za firmę o czołowej pozycji międzynarodowej, konkurencyjnej w stosunku do koncernów międzynarodowych.

Przykładowe ostatnie kontrakty:

18 maja 2022 roku: GRUPA WB podpisała wieloletnią umowę dotyczącą wytwarzania systemów bezzałogowych i amunicji krążącej w Gruzji. Dostawcą zaawansowanych rozwiązań opartych o polską myśl techniczną będzie powołana w tym celu spółka Delta-WB. Pierwsze systemy wyprodukowane przez polsko-gruzińskie przedsięwzięcie mają trafić do użytkownika już w bieżącym roku.

6 maja 2022 roku: […] Prezes GRUPY WB Piotr Wojciechowski podpisał z szefem Agencji Uzbrojenia pułkownikiem Arturem Kuptelem umowę na dostawę bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS. Umowa obejmuje dostawę dla Wojsk Rakietowych i Artylerii czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym. W skład bateryjnego modułu wejdą wyrzutnie, wozy dowodzenia, wozy amunicyjne i obsługi technicznej oraz zapas uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych (BSP-U) GLADIUS.

29 kwietnia 2022 roku: GRUPA WB podpisała z Agencją Uzbrojenia umowę na dostawy inteligentnych systemów kierowanych do rażenia celów (amunicji krążącej) Warmate. Pierwsze systemy trafią do użytkownika w bieżącym roku.

WB Electronics – sytuacja finansowa i bilansowa grupy

Analizując historyczne wyniki grupy WB warto mieć na uwadze, że agresja rosji na Ukrainę w 2022 roku znacząco wpłynęła na kraje, które obecnie istotnie zwiększają swoje wydatki na obronność. Tego oczywiście w wynikach za poprzednie lata nie widać.

Przychody za ubiegłe lata można ocenić jako stabilne, za wyjątkiem lepszych wyników sprzedażowych w 2019 roku:

W 2020 roku spadła rentowność na sprzedaży, a w 2021 r. stała się ujemna, mimo tego grupa wykazuje solidne zyski:

Zyski wynikają z dotacji, które z kolei biorą się między innymi z Programu Mobilizacji Gospodarki:

Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło projekt ustawy dotyczący zadań przedsiębiorców na rzecz obronności państwa i programu mobilizacji gospodarki. Przedsiębiorcy, z którymi rządowe instytucje zawrą umowy w ramach PMG, będą musieli utrzymywać potencjał sprzętowy i osobowy oraz realizować usługi wymagane przez państwo, nawet jeśli ich wykonanie nie będzie rentowne. Autorzy projektu zapewniają jednak, że firmy mogą liczyć na dotacje.

Grupa utrzymuje wysoką płynność i pod względem gotówki i pod względem przewagi aktywów obrotowych nad zobowiązaniami bieżącymi:

Środki pieniężne równoważą zadłużenie finansowe: na koniec 2021 roku grupa posiadała symboliczny dług finansowy netto:

Kapitały własne nie rosną w tempie zysków, gdyż spółka wypłaca dywidendy. Ale mimo tego wskaźnik zadłużenia jest na bardzo przyzwoitym poziomie:

Przy wysokiej EBITDA i niewielkim długu finansowym netto jasne jest, że może on zostać spłacony bardzo szybko, jeżeli grupa będzie miała taką intencję.

WB Electronics – podsumowanie

Z powyższej analizy wyłania się całkiem solidny emitent obligacji korporacyjnych. Do tego działa w nietypowej jak na emitentów branży więc oferuje dywersyfikację sektorową.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji spółki WBE1023, płynność serii może nie zachwyca, ale do transakcji dochodzi, a także są w arkuszu oferty sprzedaży obligacji.

Jeżeli chcesz wiedzieć jaką ocenę otrzymała spółka jako emitent obligacji, jak wypada na tle innych emitentów z Catalyst, wreszcie jak wygląda rentowność wyemitowanych obligacji i obroty na nich – zapraszam do nabycia Raportu Rankingowego (to już piąta edycja). Przypominam, że najbardziej opłaca się zakup Raportu w pakiecie z dostępem do Portalu Analiz – te dwa narzędzia doskonale się uzupełniają we wspomaganiu inwestowania w obligacje korporacyjne.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: