W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Victoria Dom – emisja obligacji serii P2023B

Do 25 marca 2024 roku trwa emisja obligacji serii P2023B spółki Victoria Dom. Poniżej przedstawiam parametry emisji obligacji oraz podaję linki do oferty, a także porównuję rentowność obligacji z już notowanymi na rynku Catalyst

Victoria Dom – parametry emisji obligacji serii P2023B

Wartość obecnej emisji obligacji wynosi do 50 mln zł.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1.000 zł, minimalny zapis można złożyć od 1 sztuki obligacji, czyli od tysiąca złotych.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 5,25 p.p. marży. Jest to istotny spadek marży w odniesieniu do poprzedniej, grudniowej emisji, gdy wynosiła ona 5,95 p.p. Przy WIBOR 6M = 5,85% oprocentowanie obligacji wyniosłoby 11,10%. Odsetki od obligacji będą wypłacane co 6 miesięcy.

Obligacje emitowane są na okres 3 lat.

Obligacje nie są zabezpieczone, środki z emisji mają być przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego grupy.

Zapisy potrwają do 25 marca 2024 roku, link do emisji.

27 marca 2024 roku nastąpi przydział obligacji, emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski Michael / Ström, w tym miejscu znajdziesz informacje o ofercie, a jeżeli nie masz jeszcze rachunku maklerskiego w tej instytucji (darmowy, z niską 0,1% prowizją za handel obligacjami) to polecam założyć go za pośrednictwem tego linku. Zapisy na obligacje można również składać w DM BDM.

Inwestowanie w obligacje korporacyjne obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości środków. Czynniki ryzyka związane z emitentem i emisją zostały zamieszczone w prospekcie informacyjnym, do którego lektury zachęcam.

Victoria Dom – informacje o spółce

Sytuację finansową grupy o wynikach 2022 roku szczegółowo omówiłem w tym wpisie. W międzyczasie został wprowadzony „kredyt 2%”, który mocno wspiera wyniki operacyjne i finansowe spółki – Victoria buduje mieszkania w segmencie popularnym. Poniższy wykres pokazuje efekt tego programu – rekordową sprzedaż lokali w Q3 2023 roku:

Sprzedane lokale przekładają się na przychody i zyski w kolejnych okresach i tu też sytuacja wygląda dobrze. Ostatnie pełne zaraportowane wyniki są wprawdzie na dzień 30.06.2023 roku (półroczne), ale grupa podzieliła się wstępnymi wynikami 2023 roku, które prezentują się rewelacyjnie:

W 2023 r. grupa rozpoznała w przychodach 1.814 lokali, dzięki czemu wypracowała ponad 180 mln zł zysku netto, więcej niż podwajając wynik 2022 roku (75 mln zł zysku netto). Co istotne, wyniki zostały wypracowane przy rekordowej marży zysku brutto na sprzedaży, wyniosła ona 35% wobec 32% w 2022 roku. Co jest oczywiście optymistyczne w kontekście przyszłych wyników.

2024 rok również zapowiada się bardzo dobrze:

  • Na dzień 31.12.2023 r. ponad 67% (1025/1524) lokali z projektów będących w realizacji zaplanowanych do przekazania w 2024 r. zostało zakontraktowane umowami deweloperskimi,
  • Do tego dojdą jeszcze lokale zrealizowane w 2023 roku, a 1) niesprzedane w 2023 roku, 2) sprzedane, ale nie przekazane klientom w 2023 roku. Niestety nie znalazłem informacji, jaka to jest konkretnie liczba, ale na pewno wysokie kilkaset sztuk.

Ważnym wątkiem w badaniu sytuacji emitenta jest jego zadłużenie. Poniżej slajd z prezentacji, niestety oficjalne dane są na dzień 30.06.2023 roku. Informacje opisowe poniżej wykresów pokazują, że Victoria zabezpieczyła już sobie środki na zarządzanie płynnością finansową, czemu z pewnością pomagają bardzo dobre wyniki finansowe (wg. wstępnych wybranych danych na dzień 31.12.2023 roku środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wynosiły 248 mln zł):

Gorąco zachęcam do zapoznania się z prezentacją spółki przygotowaną na potrzeby emisji obligacji, prezentację znajdziesz w tym miejscu.

VICTORIA DOM – rentowności obligacji, podsumowanie

Na Catalyst notowanych jest 7 serii obligacji Victoria Dom. Rentowności obligacji podaję za serwisem MyFund:

Jak wynika z powyższego wykresu zdecydowana większość obligacji już notowanych oferuje rentowność niższą od obecnej oferty. Przy bliższym sprawdzeniu również serii VID0626 nie da się kupić w rentowności, która jest na wykresie – jest efektem kilku transakcji wyglądających jako jedno zlecenie sprzedaży dużo poniżej ceny odniesienia. Zatem można stwierdzić, że nowa emisja, mimo mocnego ścięcia marży, nadal jest bardziej korzystna od obligacji już notowanych na Catalyst.

Podsumowując, Victoria Dom to spółka działająca na rynku mieszkaniowym od wielu lat. Wyniki grupy są solidne, a te za 2023 rok rewelacyjne. Sytuację bilansową grupy uznaję za poprawną, harmonogram planowanych przekazań mieszkań pozwala oczekiwać bardzo dobrych wyników również 2024 roku.

Z minusów, spółka (jej akcje) nie jest notowana na giełdzie, stąd rzadsze (2x w roku) i mniej szczegółowe raporty finansowe. Ale z kolei brak notowań na GPW zapewne przekłada się na konieczność zapłaty wyższych od konkurencji marż od obligacji.

Obecna oferta wydaje się być adekwatnie „skrojona”, uwzględniając ryzyko emitenta, a także obligacje już notowane na Catalyst. Obniżenie marży można łączyć z wysokim popytem na obligacje od inwestorów indywidualnych, ale także z bardzo dobrymi wynikami i perspektywami grupy.

Oczywiście decyzje odnośnie zakupu lub nie danych instrumentów jak zawsze należą do Czytelnika.

Udanych inwestycji!

Disclaimer: Emitent (a dokładnie agencja reklamowa) wykupił reklamę emisji obligacji na Portalu Analiz. Wykupywanie reklam na portalach finansowych jest standardowym działaniem emitentów, aby zapewnić widoczność oferty. Dodatkowo powyższy wpis powstał z mojej inicjatywy i nie był konsultowany z emitentem (piszę zawsze jako potencjalny inwestor, a nie sprzedawca), ale Czytelnik powinien mieć świadomość powiązań, które wyżej wymieniłem.

No i jeszcze przypomnienie, że powyższy wpis nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, a inwestowanie w obligacje korporacyjne (i inne instrumenty finansowe) wiąże się z ryzykiem utraty części, a nawet całości zainwestowanych środków – warto do inwestycji podchodzić rozważnie.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: