W związku ze zmianą silnika portalu, aby zalogować się na konto należy odzyskać hasło. Kliknij TUTAJ aby zobaczyć instrukcję.

Ronson – wyniki Q3 2021 roku

Spółka Ronson Development zanotowała w III kw. 2021 roku 6,8 mln zł zysku netto wobec straty przed rokiem na poziomie 3,1 mln zł. Po trzech kwartałach grupa miała 28,8 mln zł zysku netto wobec 37,5 mln zł przed rokiem. Poniżej spojrzenie na aktualną sytuację finansową i bilansową grupy Ronson na podstawie wyników za Q3 2021 roku.

Ronson to jeden z większych deweloperów działających na rynku w Polsce.

Poniżej prezentuję przychody ze sprzedaży grupy oraz marżę zysku brutto na sprzedaży:

Przychody ze sprzedaży wynikają z harmonogramu przekazywanych mieszkań i mogą się istotnie różnić z kwartału na kwartał. Cieszy kolejny z rzędu kwartał ze stosunkowo wysoką marżą na sprzedaży.

W efekcie EBITDA spółki za ten okres jest też istotnie wyższa niż rok wcześniej.

Spółka posiada bardzo dobrą płynność, wspieraną przez wysoki stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych:

Za sprawą wysokiego salda środków pieniężnych dług finansowy netto mocno spadł, również w relacji do kapitałów własnych:

Jak również w relacji do EBITDA:

Również w zakresie kapitałów i wskaźnika zadłużenia sytuacja grupy jest bardzo poprawna:

Podsumowując, sytuacja bilansowa i wynikowa grupy wygląda bardzo poprawnie.

Odnośnie przyszłości, kontraktacja lokali jest cały czas na niezłym poziomie:

Do rozpoznania w przyszłych przychodach jest 1.155 lokali sprzedanych lokali o wartości 500 mln zł.

O kolejne wyniki można zatem być w miarę spokojnym.

Również sytuacja w zakresie zapadalności zadłużenia wygląda na bardzo dobrze zarządzaną, większość z nich zapada w latach 2023-2025:

Na Catalyst notowane są 3 serie obligacji, wszystkie o oprocentowaniu zmiennym, na wszystkich mają miejsce obroty. Rentowność poszczególnych serii (liczona według kolumny Ostatnia wycena) wygląda następująco (kolumna YTM brutto):

Podsumowując, w przypadku RONSON mamy do czynienia z grupą osiągającą dobre wyniki, z bardzo dobrą sytuacją finansową. Jednocześnie obligacje spółki oferują w miarę atrakcyjną rentowność.

Dodaj komentarz

Partnerzy Portalu Analiz: